Trening trenera u projektu WELCOMM

U okviru projekta “WELCOMM: Podrška integraciji državljana trećih država kroz razvoj platforme za učenje i alata za suradnju u svrhu izgradnje društva dobrodošlice i inkluzivnih zajednica”, u Zagrebu je od 3. do 7. prosinca održan trening trenera u području interkulturalne senzibilizacije i izgradnje vještina. Projekt sufinancira Europska komisija iz Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF).

U treningu je sudjelovalo 15 trenera iz 5 partnerskih organizacija: RCT-a, kao nositelja projekta, Suedwind-a iz Austrije, Slovenske Filantropije iz Slovenije, CESIE iz Italije i CMS-a iz Hrvatske. Cilj je ovog treninga unapređenje vještina trenera za provođenje treninga senzibilizacije i razvoja interkulturalnih kompetencija.

Trening trenera je osmišljen tako da treneri iz svake od partnerskih organizacija ostalim sudionicima prenesu specifična znanja i vještine u području za koje su kompetentni; također, da predlože sadržaj i metode treninga koji će se provoditi s ciljanim skupinama u svakoj zemlji u kojoj se provodi ovaj projekt.

Prvog dana, 3. prosinca, trening su vodile trenerice iz Suedwind-a: Leila Salehiravesh, Anita Roetzer i Carolina Lebesmuehlbacher. Na radionicama su obrađivane teme kulture, kulturalnih razlika i kulturalne raznolikosti, odnosa kulture i identiteta, stereotipa, predrasuda i diskriminacije.

Drugog dana treninga, 4. prosinca, trening su vodile Georgia Chondrou, Giulia Di Carlo i Cloe Saint Nom iz CESIE, iz Italije. Radionice su se sadržajem oslanjale na prvi dan treninga: razvojni model interkulturalne senzitivnosti Miltona J. Bennetta, interkulturalne kompetencije, koncept kulturnog šoka i analize kritičnih događaja (Critical Incidents) u razumijevanju i prevladavanju kulturnog šoka.

Trećeg dana treninga, 5. prosinca, kolegice iz Slovenske Filantropije, Helena Liberšar i Tina Velišček, prezentirale su koncept nenasilne komunikacije Marshalla Rosenberga, metoda i tehnike nenasilne komunikacije te načine kako postaviti granice i zaštititi se od emocionalnog iscrpljivanja, kada radite kao pomagač.

Četvrtog dana, 6. prosinca, Sandra Šipka i Dragana Knezić, sudionicima su prezentirale model treninga o izazovima za

mentalno  zdravlje povezanim s izbjeglištvom te kako prevladati barijere u pristupu uslugama zaštite mentalnog zdravlja za ovu populaciju, o stresu, krizi i traumi i načinima njihovog prevladavanja te koji elementi čine usluge, organizacije i programi prilagođene korisnicima s iskustvom traume.

Posljednjeg dana treninga analizirali smo na koji način ćemo iskustvo koje smo stekli kao sudionici primijeniti u izradi programa i provedbi treninga za ciljane skupine u svakoj zemlji: javne službenike, stručnjake u javnim i privatnim (neprofitnim) pružateljima usluga, volontere i aktiviste u organizacijama civilnog društva. Treninzi će se u četiri zemlje održati od veljače do svibnja 2019. godine.

 


Završena edukacija o analizi i istraživanju politika u projektu DKU za organizaciju inkluzivnih zajednica

U utorak, 20.studenog 2018., održan je posljednji modul Edukacije o metodama i istraživačkim postupcima analize, praćenja i evaluacije politika, koju smo organizirali u okviru projekta Društveno korisno učenje za organizaciju inkluzivnih zajednica.

Edukaciju je održala Nives Miošić Lisjak a sudjelovali su studenti Studijskog centra za socijalni rad Pravnog fakulteta u Zagrebu. Ova edukacija dio je programa društveno-korisnog učenja „Istraživački postupci za monitoring i evaluaciju politika“, u kojem sudjeluju studenti kolegija Socijalni rad u organiziranju zajednice te kolegija Odabrana područja socijalnog rada – Osobe s invaliditetom.

U edukaciji je sudjelovalo 18 studenata socijalnog rada te petero stručnjaka iz organizacija civilnog društva, a edukacija se održala u tri modula: prvi, održan 15. studenog, pod naslovom Javne politike i akteri javnih politika, druge, pod naslovom Policy okviri, problemi, ciljevi, održan je 16. studenog te posljednji, Istraživačke metode u policy analizi, održan je 20. studenog.

Edukaciju je vodila Nives Miošić Lisjak, stručnjakinja u području primijenjenih društvenih istraživanja, edukacije o javnim politikama te istraživanja javnih politika.

Sudionici edukacije su imali prilike naučiti o konceptu javnih politika, fazama procesa njihova stvaranja, akterima javnih politika, njihovim okvirima, definiranju problema i ciljeva, instrumentima javnih politika te standardima, svrsi i metodološkim postupcima u istraživanju javnih politika. Uz bogato iskustvo i primjere iz profesionalnog života predavačice, prisutni su imali jedinstvenu priliku čuti kako teorijski dio doista izgleda u praksi te kako rad u analizi i kreiranju javnih politika funkcionira primijenjen u hrvatskom kontekstu, te su započeli s razradom vlastitog istraživanja u cilju praćenja i evaluacije odabranih javnih politika. Na temelju rezultata istraživanja studenti i njihovi nastavnici i mentori iz organizacija civilnog društva, formulirat će preporuke i provesti zagovaračku kampanju.

Projekt, „Društveno korisno učenje za organizaciju inkluzivnih zajednica“, provode Rehabilitacijski centar za stres i traumu i Studijski centar za socijalni rad Pravnog fakulteta na Sveučilištu u Zagrebu. Projektom želimo dati doprinos unapređenju obrazovanja socijalnih radnika te istovremeno poboljšati analitičke i zagovaračke kapacitete organizacija civilnog društva koje pružaju socijalne usluge u zajednici. Aktivnostima projekta biti će obuhvaćeno 70 studenata i 5 nastavnika Studijskog centra za socijalni rad te 4 organizacije civilnog društva.
Projekt je započeo 19. ožujka 2018., a trajat će do 19. ožujka 2020.

 

 


Trening za trenere u primjeni Solution Focused Brief savjetovanja

U svrhu unaprjeđenja savjetodavnih, mentorskih i trenerskih vještina u primjeni Solution Focused Brief pristupa u psihoterapiji i savjetovanju, uspješno je proveden četverodnevni trening za pet djelatnica RCT-a. Tijekom ova četiri dana fokusirale smo se na razvoj vlastitih kapaciteta i vještina savjetovanja prema principima Solution Focused Brief pristupa, ujedno razvijajući ideje o načinima implementacije tih vještina u individualnom mentoriranju korisnika i edukaciji drugih stručnjaka.

Trening je, od 15. do 18. listopada 2018., održao dr. Stephen M. Langer, osnivač NWBTTC – Northwest Brief Therapy Training Centra, iz Olympije u Sjedinjenim američkim državama .

Usvojene vještine nastavit ćemo koristiti za razvoj programa individualnog savjetovanja i mentoriranja korisnika, koji su ujedno i korisnici zajamčene minimalne naknade te u edukaciji drugih stručnjaka koji rade s azilantima i migrantima. Naime, cilj ovog projekta je poboljšati društvenu integraciju i integraciju na tržište rada azilanata i migranata u Hrvatskoj razvojem ciljanih programa unaprjeđenja vještina te razvojem i pilotiranjem specifičnog mentorskog pristupa u cilju poboljšanja njihovog održivog zapošljavanja i smanjenja ovisnosti o socijalnim naknadama. S obzirom na to, primarna ciljna skupina ovog projekta su nezaposleni azilanti i migranti od kojih je najmanje 50 korisnika zajamčene minimalne naknade, a u projektu će sudjelovati i 24 stručnjaka iz Centra za socijalnu skrb Zagreb, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te organizacija civilnog društva koji izravno rade s azilantima i migrantima.

Sve navedene aktivnosti dio su projekta MENTOintegRacija: Mentorstvo u socijalnoj i radnoj integraciji azilanata, a koji se financira iz Europskog socijalnog fonda.


Ugovor o financiranju Društvenog centra Kostajnica

Potpisan je novi Ugovor za financiranje Društvenog centra u Hrvatskoj Kostajnici. Potpisnici Ugovora su Sisačko-moslavačka županija, Grad Hrvatska Kostajnica, općine Dvor, Hrvatska Dubica, Majur i Donji Kukuruzari te Rehabilitacijski centar za stres i traumu.
Projekt je započet sredstvima EU 2014. godine i financiran je cijelu 2015. godinu. U 2016. nisu raspisivani natječaji za sredstva EU, smanjen je priljev sredstava iz Državnog proračuna, pa je rad Društvenog centra Kostajnica financirao Rehabilitacijski centar vlastitim sredstvima. U 2017. uključila se lokalna zajednica, inicijativa koja je do župana dospjela iz Pounja realiziran je potpisivanjem Ugovora u Društvenom centru Kostajnica i ove godine.

U Društvenom centru u Hrvatskoj Kostajnici u aktivnostima poludnevnog boravka sudjeluje 20ak odraslih osoba s intelektualnim teškoćama i psiho-socijalnim invaliditetom iz lokalnih zajednica od Dvora do Hrvatske Dubice. Korisnici u Društveni centar dolaze dva puta tjedno a u organizaciji njihovog prijevoza pomažu DVD iz Hrvatske Kostajnice, Hrvatske Dubice te općine Majur i Donji Kukuruzari.

U naredne dvije godine, RCT će provoditi i project Društveno korisno učenje u organiziranju inkluzivnih zajednice. U ovom će projektu student različitih kolegija Studijskog centra za socijalni rad, Pravnog fakulteta u Zagrebu, sudjelovati u aktivnostima društveno korisnog učenja u Društvenom centru i lokalnim zajednicama, uz mentoriranje djelatnika RCT-a i svojih nastavnika.

Za RCT je provedba programa u Društvenom centru pitanje ljudskih prava osoba s invaliditetom da žive u vlastitoj zajednici, da sami biraju na koji način će živjeti i u koje aktivnosti će se uključiti. Imamo viziju da Društveni centar bude ne samo za osobe s invaliditetom nego da bude jedan polivalentni, multifunkcionalni centar u zajednici za različite skupine korisnika s kojima osobe s invaliditetom kao jednako vrijedni, ravnopravni članovi zajednice stupaju u kontakt i interakciju te svojoj zajednici doprinose. Zbog toga je financiranje koje dolazi iz lokalnih zajednica iznimno važno ne samo za financijsku održivost programa već i kao znak senzibiliziranosti lokalnih zajednica za uključivanje osoba s invaliditetom.


INTED – četvrta i posljednja edukacija u Italiji

Kroz projekt „INTED – Integracija kroz dijalog i edukaciju edukaciju“ težimo, u suradnji s našim partnerima, unaprijediti vlastite kompetencije i resurse za rad s migrantima s posebnim naglaskom na najranjivim skupinama migranata. To nastojimo postići, između ostaloga, organiziranjem edukacija za djelatnike organizacija uključenih u projekt koje su vezane za integraciju, informiranje i edukaciju izbjeglica i migranata te problem traume i ostale probleme mentalnog zdravlja. U projektu sudjeluju Odjel za resurse i podršku Općine Linköping, Švedska, kao koordinator te županija Enzkreis, Njemačka, Studieförbundet Bilda sydöst, Švedska, Unione dei Comuni Val’enza, Italija, Omega – Transkulturalni centar za mentalno zdravlje i integraciju, Austrija i Rehabilitacijski centar za stres i traumu.

Četvrta edukacija provodila se u Italiji na području Bologne, u nekoliko općina iz regije Reggio Emilia, u razdoblju od 12. do 16. ožujka 2018.
U ponedjeljak, prvog dana studijskog posjeta, naši domaćini iz Unione Val d’Enza su nam, nakon kratkog predstavljanja vlastitog rada s naglaskom na radu s tražiteljima azila i osobama pod međunarodnom zaštitom, pružili pregled sustava prihvata tražitelja azila u Italiji.

Drugog dana studijskog posjeta organiziran je sastanak s prefektom Reggio Emilia, te predavanje na temu „Prihvati migranata: poteškoće, strategije, uspjesi“. Uslijedila je interaktivna izložba „Bijeg iz Sirije“, u organizaciji Caritasa Reggio Emilia.

Treći dan su obilježili posjet tvrđavama Canossa i Rossena, te tornju Rossenella i posjet kulturnom centru Multiplo u kojem je održano predavanje o edukaciji migranata u Italiji. Također, predstavljena je škola CPIA koja organizira tečajeve jezika za strance, posebice odrasle osobe.

Prvi dio predavanja četvrtog dana studijskog posjeta bio je fokusiran na žrtve traffickinga i prostitucije, a održali su ga predstavnici Rosemary projekta, koji je započet još 1997. godine upravo u svrhu podizanja svijesti o spomenutom problemu te pomoći žrtvama. Uslijedila je edukacija vezana za zdravstvenu skrb tražitelja azila i azilanata, a dan je završen sastankom i upoznavanjem s volonterima koji rade u organizacijama koji pomažu tražiteljima azila i azilantima.

Posljednjeg dana susreta, u petak, dobili smo uvid u trenutnu političku situaciju u Italiji, ali i priliku da postavimo pitanja i pokrenemo diskusiju s gradonačelnicima gradova Sant’Ilario d’Enza i Val d’Enza.
Program je potom završen osvrtom na cjeloukupnu edukaciju i evaluacijom susreta.

Ova edukacija je, nakon edukacija prethodno organiziranih u Pforzheimu u Njemačkoj, Linköpingu u Švedskoj te Zagrebu, ujedno bila i posljednja edukacija organizirana za djelatnike uključenih organizacija u sklopu INTED-a


Završna konferencija projekta „Rehabilitacija, osnaživanje i integracija tražitelja azila i azilanata – žrtava torture“

Rehabilitacijski centar za stres i traumu i partneri, Transkulturni centrar za mentalno i fizičko zdravlje i integraciju OMEGA iz Austrije i Centar za pomoć izbjeglicama i žrtvama torture EXILIO iz Njemačke, završili su dvogodišnji projekt „Rehabilitacija, osnaživanje i integracija tražitelja azila i azilanata – žrtava torture“. Završetak projekta obilježen je završnom konferencijom, održanom 28. veljače 2018. u Kući Europe u Zagrebu. Cilj ove konferencije je razmjena i širenje dobrih praksi u rehabilitaciji i socio-ekonomskoj integraciji žrtava torture i ostalih traumatiziranih izbjeglica i tražitelja azila u zemljama Europske unije. S tim u vezi sudionicima su predstavljene inovacije u radu s korisnicima i rezultati projekta te provedenih aktivnosti i tretmana.

Konferenciju je otvorila Valentina Zeljak Božović, predsjednica Rehabilitacijskog centra za stres i traumu. Nakon uvodnih riječi dobrodošlice, osvrt na realizaciju projekta, provedene aktivnosti i ostvarene rezultate dala je Sandra Šipka, psihologinja RCT-a. O specifičnim izazovima u provedbi, uključujući promjene političkoga i društvenog konteksta u zemljama koje su projektom bile obuhvaćene govorili su Zdenka Pantić, psihoterapeutkinja RCT, dr. Emir Kuljuh, psihijatar iz Centra OMEGA te dr. Axel von Maltitz iz Centra Exilio. Partneri su se suočavali u posljednje dvije godine s raznim izazovima i teškoćama, od kojih su mnogi zajednički Hrvatskoj, Austriji i Njemačkoj kao što je porast društvene netolerancije prema izbjeglicama te nedoslijedne politike vezano za njihov prijem i zaštitu. Razlike su, s druge strane, posljedica manjka iskustva i nerazrađenih institucionalnih struktura u sustavu zaštite i integracije osoba pod međunarodnom zaštitom u Hrvatskoj u odnosu na zemlje zapadne i sjeverne Europe.

U drugom dijelu konferencije psihologinja i koordinatorica ovog projekta, Dragana Knezić predstavila je u svom izlaganju kratkotrajnu Solution Focused grupnu intervenciju, koju su partneri razvili i pilotirali u okviru projekta. Sudionicima je prezentiran Solution Focused pristup u radu s traumatiziranim osobama kao i protokol kratkotrajne grupne intervencije u kojoj su Solution Focused načela i metode primjenjeni. Slijedio je prikaz rezultata evaluacijskog istraživanja i preporuka koji je okupljenima predstavio prof.dr.sc. Damir Ljubotina. Rezultati evaluacije prezentirani su i u publikaciji „Rehabilitation, empowerment and intergation of asylum seeking torture survivors – evaluation research results“.

Završni dio konferencije obilježilo je predavanje prof.dr.sc. Žarka Puhovskog pod nazivom „EU na raskršću – solidarnost u pravima, naspram solidarnosti branitelja tvrđave“. Profesor Puhovski govorio je korijenima netolerancije prema drugima i drugačijima u Europi te kako se takvi stavovi transformiraju kroz povijest i reflektiraju u današnjici u politikama i praksama prema izbjeglicama i migrantima.

Na konferenciji su sudjelovali kolegice i kolege iz organizacija civilnog društva, djelatnici u tijelima javne vlasti, pružatelji socijalnih, zdravstvenih i obrazovnih usluga, koji su uključeni u sustav zaštite i/ili pružanja podrške i usluga izbjeglicama i tražiteljima azila. Posebni gosti bili su predstavnici rehabilitacijskih centara za žrtve torture i drugih organizacija koje pružaju psihološku pomoć i podršku ovoj ranjivoj skupini izbjeglica i migranata iz Nizozemske, Italije, Rumunjske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova i Grčke.

Ovaj projekt financiran je sredstvima Europske unije u okviru programa Pilot Project/Preparatory Action on Victims of Torture a sufinacirali su ga Ured za udruge Vlade RH i Grad Zagreb.


Početak provedbe WELCOMM projekta

Rehabilitacijski centar za stres i traumu započeo je s novim, dvogodišnjim projektom s partnerskim organizacijama Südwind iz Austrije, CESIE iz Italije, Slovenskom Filantropijom iz Slovenije i Centrom za mirovne studije iz Hrvatske. Projekt pod nazivom “WELCOMM: Podrška integraciji državljana trećih zemalja kroz razvijanje alata za učenje i suradnju u izgradnji društva dobrodošlice i inkluzivnih zajednica“ započeo je 1. prosinca 2017, a financiran je sredstvima Europske unije iz Fonda za azil, migracije i integraciju. Cilj projekta je doprinijeti integraciji prije odlaska i nakon dolaska osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita, koje se premještaju unutar EU ili se preseljavaju iz trećih zemalja (relocation i resettlement).

Projekt je započeo inicijalnim sastankom partnera održanim u Zagrebu od 9. do 11. siječnja 2018.

Prvi dan sastanka bio je posvećen upoznavanju sudionika i njihovih organizacija, kao i kratkim prezentacijama svake partnerske organizacije. Uslijedila je radionica o najboljim nadanjima od projekta kao i od inicijalnog sastanka, koja je pokazala da svi partneri u projektu i sudionici sastanka imaju visoki optimizam i očekivanja kako za svoje organizacije i krajnje korisnike, tako i za vlastiti osobni i profesionalni ravoj. Na kraju prvog dana partnere smo podsjetili na planirane radne pakete projekta, ishode i proizvode te plan aktivnosti.

Drugi dan sastanka bio je posvećen planiranju strukture, funkcionalnosti i sadržaja WELCOMM internetske platforme. Jedno od važnih pitanja o kojima se raspravljalo je kako povećati dostupnost i upotrebljivost platforme i učiniti ju privlačnom korisnicima, kako državljanima trećih zemalja tako i praktičarima u zemljama i zajednicama prijema koji pružaju podršku u integraciji. WELCOMM platforma će integrirati online tečaj hrvatskog i slovenskog jezika za državljane trećih zemalja, kao i druge informacije i obrazovne sadržaje i alate koji će se razvijati kako bi se olakšala njihova integracija u zemljama iz kojih dolaze projektni partneri. Sudionici su, pored toga, diskutirali i planirali sadržaj treninga interkulturne osjetljivosti i kompetencija. Ovaj trening bit će razvijen i pilotiran s ciljem da unaprijedi kompetencije službenika, pružatelja usluga, aktivista i volontera organizacija civilnog društva u zemljama prijema za podršku u integraciji državljanima trećih zemalja, ali i dobili podršku za sebe kroz online Zajednicu prakse. Trening interkulturalne osjetljivosti i kompetencije i Zajednica prakse bit će integrirani u WELCOMM platformu, a partneri su počeli planirati odgovarajuće module i funkcionalnosti tijekom inicijalnog sastanka.

Posljednjeg dana razmatrani su i raspodijeljeni provedbeni i financijski zadaci i odgovornosti provedbenog tima i organizacija. Nakon završnih zaključaka i evaluacije sastanka temeljene na početno izraženim nadama i očekivanjima, dogovoreni su rokovi u prvom semestru provedbe projekta. Partneri će se sljedeći put sastati u lipnju u Austriji, a u međuvremenu će raditi na informativnim paketima za državljane trećih zemalja i Vodiču kroz usluge usmjerene državljanima trećih zemalja u zemljama zastupljenima u ovom projektu.

Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Fonda za azil, migracije i integraciju.


„Ustanove bi trebale biti posljednja alternativa za smještaj djece bez pratnje“

S obzirom na niz poteškoća s kojima se svakodnevno susreću djelatnici svih profesija koji rade s tražiteljima međunarodne zaštite i osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita, te uzimajući u obzir posebnu ranjivost maloljetnika bez pratnje, koji zbog svoje dobi i specifičnih potreba čine zasebnu skupinu, nužno je pronaći adekvatna rješenja što je prije moguće i u što kraćem roku odgovoriti na postojeće izazove. Stoga je u četvrtak, 21. prosinca 2017., održan okrugli stol „Alternativni oblici skrbi za maloljetnike bez pratnje“ u organizaciji Rehabilitacijskog centra za stres i traumu na Odjelu za djecu i mladež Knjižnice grada Zagreba na Starčevićevom trgu 4.

Cilj Okruglog stola je bio kritički diskutirati o postojećim praksama smještaja i skrbi o djeci i maloljetnicima bez pratnje te razmotriti opcije alternativnih oblika smještaja, predviđene Protokolom o postupanju prema djeci odvojenoj od roditelja – stranim državljanima, zbog čega je prvenstveno bio namijenjen socijalnim radnicima i drugim djelatnicima centara za socijalnu skrb i domova socijalne skrbi, predstavnicima organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom i podrškom izbjeglicama i migrantima, posebno djeci, ali i zainteresiranoj javnosti.
U raspravi su sudjelovali Martina Tomić Latinac, voditeljica programa za zaštitu djece UNICEF, Domagoj Kronstein, dipl. socijalni radnik, predstojnik Podružnice Novi Zagreb Centra za socijalnu skrb Zagreb, mr.sc. Iva Prpić, socijalna radnica iz Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, Martina Brajdić Manojlović, prof. socijalni pedagog i ravnateljica Doma za odgoj djece i mladeži Karlovac te zamjenik ravnateljice, psiholog Duško Jokić. Raspravu je moderirala psihologinja Dragana Knezić iz Rehabilitacijskog centra za stres i traumu.

S obzirom na to da je Hrvatska tranzitna zemlja za većinu izbjeglica, Tomić Latinac procjenjuje da je tijekom 2017. godine kroz Hrvatsku prošlo oko sto pedeset djece bez pratnje roditelja ili skrbnika, ali do sada se zadržalo samo njih trideset i troje. Međutim, čak i unatoč relativno malom broju djece bez pratnje koji se trenutno nalaze na području Republike Hrvatske, neadekvatnost trenutnog rješenja njihovog smještaja istaknuli su svi sudionici. Unatoč procesu deinstitucionalizacije koji bi se u Republici Hrvatskoj trebao provoditi već dugi niz godina, većina maloljetnika smještena je u domove za odgoj. Takve odluke o smještaju za sobom nose dvostruki negativni učinak: osim institucionaliziranog oblika skrbi čiji su negativni efekti na djecu poznati već dugi niz godina, postoji i dodatno opterećenje za djecu zbog smještaja među maloljetnike s društveno neprihvatljivim ponašanjem. Nije zanemariv ni dodatni pritisak na stručne djelatnike domova, kojima na raspolaganje nisu stavljeni dodatni resursi kako bi se nosili sa izazovima i odgovorili potrebama djece bez pratnje smještene u ustanovama. Brajdić Manojlović i Jokić, kao predstavnici Doma za odgoj djece i mladeži Karlovac, posebno su naveli negativne učinke na maloljetnike bez pratnje koji su smješteni kod njih u domu, a koji vrlo brzo preuzimaju negativne obrasce ponašanja od ostale djece.
Većina sudionika se složila da bi oblici skrbi u stambenim zajednicama a prije svega u udomiteljskim obiteljima bio najprikladniji oblik smještaja, ne zanemarujući pri tome specifične prepreke i poteškoće s kojima ćemo se suočiti: od jezične barijere i prehrambenih i kulturnih razlika do problema utvrđivanja identiteta i dobi. Međutim, istaknuto je i da su kultura i specifična prehrana sekundarne potrebe djeteta, dok je njihova primarna potreba ona za obitelji.

Nadalje, bit će nužno, uz dobru selekciju, osigurati dodatne edukacije i podršku za udomitelje maloljetnika bez pratnje. Također, predstavnica Unicefa smatra da je do sada učinjen veliki propust koji se odnosi na nedovoljno uključivanje roditelja maloljetnika, a koji unatoč fizičkoj neprisutnosti i dalje utječu na odluke maloljetnog djeteta.

Osim toga, većina sudionika dotakla se uloge posebnog skrbnika. Naime, postoji ozbiljan manjak posebnih skrbnika za maloljetnike bez pratnje, period ostanka bez posebnog skrbnika između donošenja rješenja o skrbništvu uslijed mijenjanja mjesne nadležnosti nije rijedak slučaj, a često se radi samo o vrlo formalnom odnosu u kojem dijete ima minimalan kontakt sa svojim posebnim skrbnikom. Zaključeno je i da trenutni koncept posebnog skrbništva nije zadovoljavajući te da bi se, s obzirom na opseg obveza ovakvog skrbnika, trebalo predvidjeti puno skrbništvo za maloljetnike bez pratnje.

Velike poteškoće u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu, s kojim se suočava velika većina tražitelja azila i osoba pod međunarodnom zaštitom, nažalost, nije zaobišla niti djecu. Tako je većina sudionika okruglog stola izrazila svoje nezadovoljstvo zbog perzistiranja ovog problema te manjka volje da se on riješi.

Okrugli stol organiziran je u okviru projekta „DUGI PUT DO DOMA: prevencija institucionalizacije maloljetnika bez pratnje“, koji financira Grad Zagreb.

Zahvaljujemo se svim panelistima i ostalim sudionicima okruglog stola te Knjižnicama grada Zagreba na ustupljenom prostoru.


Tjedan edukacije i razmjene u INTEND projektu u Zagrebu

INTED – Integration trough Education and Information, međunarodni je Erasmus + projekt koji provodimo s partnerima iz četiri države-članice EU. Radi se o organizacijama Landratsamt Enzkreis iz Njemačke, Studieförbundet Bilda sydöst iz Švedske, UNIONE DEI COMUNI VAL’ENZA iz Italije, te Omega – Transcultural Centre for mental and physical health and integration iz Austrije.

U razdoblju od 13. do 17. studenog, na nekoliko lokacija u Zagrebu te u prostorima hotela Jezero u Nacionalnom parku Plitvička jezera, održali smo edukacijske treninge za stručnjake koji dolaze iz spomenutih organizacija.

Prvo predavanje, u ponedjeljak, 13.11., pod nazivom “Psychological Aspects of Therapy With Survivors of War Rape and Other Traumas”, održala je Marijana Senjak, psihologinja i psihoterapeutkinja, suosnivačica nevladine organizacije Medica Zenica. Radi se o organizaciji koja od svog osnutka 1993. godine kontinuirano pruža psihosocijalnu i medicinsku podršku ženama i djeci žrtvama ratnog i poslijeratnog nasilja.

U utorak 14.11. Dragana Knezić, psihologinja RCT-a održala je radionice „Doing something different: Solution focused approach to trauma“, te „If something works, do more of it!: Short-term SF group intervention for refugee torture survivors“, u kojima je predstavila prmjenu Solution focused terapije u prevladavanju traume kao i grupnu Solution Focused intervenciju koju je RCT razvio u suradnji s kliničkim psihologom i direktorom Northwest Brief Therapy Training centra iz SAD-a, dr Stephenom Langerom. Istog dana predavanje na temu: „Trauma, consequences and approaches“ održao je dr Vedran Bilića, psihijatar i psihoterapeuta, vanjski suradnik RCT-a.

U srijedu 15.11. predavanje pod nazivom „Recognizing and overcoming trauma“ održala je Zdenka Pantić, psihologinja i psihoterapeutkinja RCT-a. Predavanje je održala nakon posjeta Prihvatilištu za tražitelje azila Porin. U prihvatilištu nas je dočekala voditeljica Anita Dakić, te djelatnici Crvenog križa. Voditeljica Prihvatilišta upoznala je naše goste s načinom funkcioniranja i radom prihvatilišta, dok su nam zaposlenici Crvenog križa predstavili aktivnosti koje provode unutar samog Prihvatilišta.

Četvrtak, 16.11. smo proveli u posjetu snijegom prekrivenim Plitvičkim jezerima. Nakon šetnje jezerima, Sandra Šipka, psihologinja RCT-a i Zdenka Pantić, zajedno su održale radionicu pod nazivom „Connecting with your feelings trough clay-modeling — an example of art therapy in working with persons with traumatic experiences“.

Posljednjeg dana treninga, 17.11., predavanje i diskusiju je održala Iva Prpić, socijalna radnica iz Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Ulogu Grada Zagreba u zbrinjavanju i pomoći azilantima i tražiteljima međunarodne zaštite predstavila je u predavanju naslovljenom „Social welfare practices within integration of persons under international protection in Zagreb“.

Zahvaljujemo svim predavačima na odličnim predavanjima, radionicama i edukacijama, te Knjižnicama grada Zagreba, Kući Europe i Tribinama grada Zagreba na susretljivosti i ustupljenom prostoru.


RCT na Svjetskoj Solution Focused konferenciji u Bad Sodenu

Svjetska Solution focused konferencija (Solution Focused Brief Therapy odnosno kratkotrajna terapija vođena rješenjem) održana je od 22. do 24. rujna 2017 u Njemačkoj, u mjestu Bad Soden nedaleko od Frankfurta. Konferenciji je prisustvovalo 350 sudionika iz preko 30 zemalja. Dragana Knezić, psihologinja RCT-a, održala je radionicu „Short-term SF Group Intervention for Syrian Refugee Torture Survivors” (“Kratkotrajna SF grupna intervencija za sirijske izbjeglice žrtve mučenja”), zajedno s dr. Stephenom Langerom, kliničkim psihologom i direktorom Northwest Brief Therapy Training centra iz Sjedinjenih američkih država. Predstavili su inovativnu grupnu intervenciju koja se odvija u četiri susreta, a koju je Rehabilitacijski centar za stres i traumu razvio i primjenjuje u svom radu s osobama koje su proživjele mučenje. Intervencija je razvijena u okviru EU projekta „Rehabilitation, empowerment and integration of asylum seeking torture survivors” (“Rehabilitacija, osnaživanje i integracija žrtava mučenja koji su tražitelji azila”), financiranog sredstvima EU.Foto: Dr. Klaus Schenck

Foto: Dr. Klaus Schenck

Dr Steve Langer održao je trening za djelatnike partnera u ovom projektu, stručnjake iz Rehabilitacijskog centra za stres i traumu (Hrvatska), Exilio Centre for Refugees and Torture Survivors (Njemačka) te OMEGA Transcultural Centre (Austrija), a nakon čega je suradnjom RCT-a i dr. Langera razvijena ova grupna intervencija. Intervencija koristi principe i metode terapije vođene rješenjem (Solution Focused), a razvijena je u svrhu pomoći žrtvama torture i traumatiziranima u prevladavanju traumatskih iskustava proživljenih u zemlji porijekla i tijekom migracije. Posebni naglasak stavljen je na integraciju iskustava i osnaživanje osoba koje su proživjele torturu kako bi se mogle usmjeriti na zasnivanje novog života u zemljama EU.

            Foto: Dr. Klaus Schenck

Na radionici na Svjetskoj SF konferenciji prikazani su elementi svakog od četiri susreta intervencije te praksa korištena u provođenju intervencije koja se dosad pokazala uspješnom. Također, prikazani su preliminarni podaci o ishodima intervencije i za korisnike i za stručnjake koji su koristili SF pristup za rad s grupom osoba koje su preživjele torturu ili su ozbiljno traumatizirane. Tridesetak sudionika Konferencije iz različitih profesionalnih područja sudjelovalo je u ovoj radionici te pokazalo veliki interes za predstavljenu intervenciju, ali i za suradnju s RCT-om i partnerima na ovom projektu. Mnoštvo pozitivnih povratnih informacija koje su voditelji radionica zaprimili pružilo im je dodatni poticaj za korištenje SF pristupa u daljnjem radu s osobama koje su doživjele traumu.

Na Konferenciji je održano preko 70 različitih radionica, predavanja, prezentacija i otvorenih diskusija, a koje su pokrile širok raspon područja rada — od psihoterapije i savjetovanja pa do socijalnog rada, vođenja, supervizije, organizacijske psihologije i šire, obuhvaćajući i teoriju i praktični dio Solution Focused psihoterapijskog pristupa. Sljedeće godine konferencija će biti organizirana u glavnom gradu Bugarske, Sofiji.