Radionica za studente socijalnog rada o politikama za OSI

U ponedjeljak, 25.3.2019. na Studijskom centru socijalnog rada u Zagrebu održana je edukativna radionica “Normativni okvir i politike za osobe s invaliditetom: primjena UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom”. Organizatori radionice su Rehabilitacijski centar za stres i traumu i Pravni fakultet- Studijski centar za socijalni rad, Sveučilišta u Zagrebu.
Radionicu, koja je bila namijenjena studentima i nastavnicima socijalnog rad te organizacijama civilnog društva osoba s invaliditetom i onima koji rade s osobama s invaliditetom, održala je dr. sc. Vesna Mihanović, edukacijska rehabilitatorica iz Poliklinike SUVAG.
Na radionici su sudionici saznali više o tome:
– kako je nastala i zašto je bila potrebna Konvencija o pravima osoba s invaliditetom,
– kojim područjima osobnog, društvenog, javnog i političkog života se Konvencija bavi,
– koji model invaliditeta su tvorci Konvencije primijenili u njezinom stvaranju,
– kako se Konvencija primjenjuje u nacionalnom kontekstu i tko i kako izvještava o njezinoj primjeni,
– koje su vrste istraživanja u području invaliditeta, koja su obilježja inkluzivnih istraživanja i kako se ona mogu provoditi.

Dr. Vesna Mihanović poseban je naglasak stavila na “ljudskopravaški” model invaliditeta, na kojem je utemeljena Konvencija. Predstavila je rezultate svoje istraživanja o primjeni članka 19. Konvencije, kojim se propisuje parvo na neovisno življenje i uključenost u zajednicu, iz perspektive osoba s invaliditetom.
Ova edukativna radionica je dio klastera aktivnosti, kroz koje će studenti, uz mentorsku podršku nastavnika i djelatnika udruga, imati zadatak provesti istraživanje na terenu kako bi procjenili provedbu ili učinke neke politike ili procijenili potrebe OSI vezano uz neku politiku. Na temelju nalaza i preporuka imat će zadatak osmisliti i provesti zagovaračku kampanju, s ciljem unapređenja prava i kvalitete života osoba s invaliditetom.
Radionica je organizirana u okviru projekta “Društveno korisno učenje za organizaciju inkluzivnih zajednica” koji sufinancira EU iz Europskog socijalnog fond te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 


Radionice socijalnih i interkulturalnih vještina za azilante

U okviru projekta „MENTOintegRacija: Mentorstvo u socijalnoj i radnoj integraciji azilanata“, u Zagrebu je u veljači krenuo prvi od tri ciklusa radionica treninga socio-kulturalne orijentacije za osobe kojima je u Hrvatskoj odobrena međunarodna zaštita, a posebno one među njima koji su u Hrvatsku došli u programu preseljenja. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda.

Cilj projekta je poboljšati društvenu integraciju i integraciju na tržište rada azilanata i migranata u Republici Hrvatskoj. Ciklusom od 10 zanimljivih i interaktivnih radionica pružit će se korisnicima prilika za unaprjeđenje socio-kulturalnih i komunikacijskih vještina u cilju uspješnijeg socijalnog uključivanja i integracije na tržište rada. Radionice provode Sandra Šipka i Darko Blagojević uz prevođenje na arapski jezik Rube Khouri.

Teme koje će se radionicama obraditi, a koje će azilantima pomoći u uspješnoj socijalnoj i radnoj integraciji su: 

• Osnove komunikacije
• Kulture i vrijednosti
• Dokumenti, institucije, prava i obaveze
• Zdravlje i socijalna zaštita
• Društveni život i slobodno vrijeme
• Pisano predstavljanje vještina, znanja i sposobnosti
• Obrazovanje
• Ciljevi
• Zapošljavanje
• Novac i financije

Trening je osmišljen kako bi upoznao azilante s društvom, kulturom i običajima, te pravima i obavezama građana Hrvatske te stranaca koji u Hrvatskoj žive. Svrha ovih radionica je olakšati našim novim sugrađanima snalaženje i uključivanje u zajednicu. Također trening je usmjeren na učenje konkretnih znanja i vještina, međusobnu podršku i umrežavanje azilanata, te razmjenu konkretnih iskustava u svrhu lakše integracije.

Ukupno će ovim treningom biti obuhvaćeno 30 azilanata i osoba pod supsidijarnom zaštitom. Svaki ciklus ovog treninga slijedit će i radionice komunikacijskih vještina na hrvatskom jeziku čiji je cilj unapređenje vokabulara i znanja hrvatskog jezika povezanog s traženjem posla, obavljanjem tipičnih poslova i snalaženjem u svakodnevnom životu. Tako se ovoj populaciji realno povećava prilika za uspješnu integraciju i uključivanje u život njihovih novih zajednica.

 


Studenti socijalnog rada organizirali okrugli stol o samozapošljavanju OSI

U organizaciji studentica Studijskog centra za socijalni rad, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održan je 28. siječnja 2019. okrugli stol na temu samozapošljavanja osoba s invaliditetom. Okrugli stol dio je aktivnosti studenata u projektu Društveno-korisno učenje za organizaciju inkluzivnih zajednica, koji RCT provodi u partnerstvu sa Studijskim centrom za socijalni rad.

Na okruglom stolu su o mogućnostima samozapošljavanja i poticajnim mjerama, pravnom okviru i zaštiti od diskriminacije govorile Ivana Mikek Kupres i Marijana Senjak iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te Natalija Krajinović iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. O iskustvu samozapošljavanja i poduzetništvu osoba s invaliditetom govorile su Albina Žnidar i Maria Tomić Preiner.

Ovaj okrugli stol je dio zagovaračke kampanje koju provode studenti kolegija Socijalni rad u organizaciji zajednice, a koji je rezultat provedenih istraživanja u cilju praćenja i evaluacije javnih politika koje se tiču osoba s invaliditetom. Istraživanje i kampanja dio su modula društveno-korisnog učenja za istraživanje, analizu i zagovaranje politika za osobe s invaliditetom.


Pilot primjena modula društveno-korisnog učenja za organizaciju inkluzivne zajednice

U zimskom semestru školske 2018/2019 godine u projektnim aktivnostima Društveno-korisnog učenja u organizaciji inkluzivne zajednice, sudjelovali su studenti kolegija Socijalni rad u organizaciji zajednice.

Jedan dio studenata s ovog kolegija sudjelovali su u modulu „Društveno-korisno učenje za organizaciju inkluzivne zajednice“, tako što su se uključili u rad Društvenog centra za osobe s invaliditetom u Hrvatskoj Kostajnici, koji je program Rehabilitacijskog centra za stres i traumu te u rad Dnevnog centra Udruge slijepih Sisačko-moslavačke županije. Zadatak koji su, uz podršku i vođenje mentora iz organizacija civilnog društva uspješno obavili, sastojao se iz tri dijela:

• mapiranje zajednice i analiza lokalnih dionika, na temelju analize dokumenata i terenski posjetima i intervjuom s dionicima u dvije zajednice
• osmišljavanje i provedba aktivnosti u lokalnoj zajednici s ciljem unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom te unapređenje njihova položaja; ove aktivnosti moraju uključivati same osobe s invaliditetom te okupljati ostale dionike
• komunikacija s zainteresiranom javnosti i prijenos znanja ostalim dionicima u zajednici

Kao glavni rezultat ovog procesa društveno-korisnog učenja, studenti i njihovi mentori iz organizacija civilnog društva organizirali su 11. prosinca su u Sisku i Hrvatskoj Kostajnici četiri inkluzivne akcije u suradnji s Udrugom slijepih Sisačko-moslavačke županije, Gimnazijom Sisak, volonterima Gradskog društva Crvenog križa Sisak, Društvenim centrom u Hrvatskoj Kostajnici, Gradskim društvom crvenog Križa Hrvatska Kostajnica, Gradom Hrvatska Kostajnica i drugim dionicima u lokalnim zajednicama.

Organizirane su kreativne i zabavne radionice u Dnevnom centru Udruge Slijepih u Sisku i u Društvenom centru Kostajnica u Majuru, uz uključivanje volontera. U Sisku je provedena akcija senzibilizacije i edukacije mladih iz Gimnazije Sisak o preprekama s kojima se suočavaju slijepe osobe i o asistivnim tehnikama. U Hrvatskoj Kostajnici je u suradnji s Gradom i Centrom za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica organiziran stručni skup o problemima i socijalnim uslugama za osobe s invaliditetom u zajednicama s manje mogućnosti uz sudjelovanje stručnjaka i zainteresirane javnosti iz pograničnog područja: iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine.

Projekt, „Društveno korisno učenje za organizaciju inkluzivnih zajednica“ sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda te Ureda za udruge Vlade RH. Dio je programa Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja.


Trening trenera u projektu WELCOMM

U okviru projekta “WELCOMM: Podrška integraciji državljana trećih država kroz razvoj platforme za učenje i alata za suradnju u svrhu izgradnje društva dobrodošlice i inkluzivnih zajednica”, u Zagrebu je od 3. do 7. prosinca održan trening trenera u području interkulturalne senzibilizacije i izgradnje vještina. Projekt sufinancira Europska komisija iz Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF).

U treningu je sudjelovalo 15 trenera iz 5 partnerskih organizacija: RCT-a, kao nositelja projekta, Suedwind-a iz Austrije, Slovenske Filantropije iz Slovenije, CESIE iz Italije i CMS-a iz Hrvatske. Cilj je ovog treninga unapređenje vještina trenera za provođenje treninga senzibilizacije i razvoja interkulturalnih kompetencija.

Trening trenera je osmišljen tako da treneri iz svake od partnerskih organizacija ostalim sudionicima prenesu specifična znanja i vještine u području za koje su kompetentni; također, da predlože sadržaj i metode treninga koji će se provoditi s ciljanim skupinama u svakoj zemlji u kojoj se provodi ovaj projekt.

Prvog dana, 3. prosinca, trening su vodile trenerice iz Suedwind-a: Leila Salehiravesh, Anita Roetzer i Carolina Lebesmuehlbacher. Na radionicama su obrađivane teme kulture, kulturalnih razlika i kulturalne raznolikosti, odnosa kulture i identiteta, stereotipa, predrasuda i diskriminacije.

Drugog dana treninga, 4. prosinca, trening su vodile Georgia Chondrou, Giulia Di Carlo i Cloe Saint Nom iz CESIE, iz Italije. Radionice su se sadržajem oslanjale na prvi dan treninga: razvojni model interkulturalne senzitivnosti Miltona J. Bennetta, interkulturalne kompetencije, koncept kulturnog šoka i analize kritičnih događaja (Critical Incidents) u razumijevanju i prevladavanju kulturnog šoka.

Trećeg dana treninga, 5. prosinca, kolegice iz Slovenske Filantropije, Helena Liberšar i Tina Velišček, prezentirale su koncept nenasilne komunikacije Marshalla Rosenberga, metoda i tehnike nenasilne komunikacije te načine kako postaviti granice i zaštititi se od emocionalnog iscrpljivanja, kada radite kao pomagač.

Četvrtog dana, 6. prosinca, Sandra Šipka i Dragana Knezić, sudionicima su prezentirale model treninga o izazovima za

mentalno  zdravlje povezanim s izbjeglištvom te kako prevladati barijere u pristupu uslugama zaštite mentalnog zdravlja za ovu populaciju, o stresu, krizi i traumi i načinima njihovog prevladavanja te koji elementi čine usluge, organizacije i programi prilagođene korisnicima s iskustvom traume.

Posljednjeg dana treninga analizirali smo na koji način ćemo iskustvo koje smo stekli kao sudionici primijeniti u izradi programa i provedbi treninga za ciljane skupine u svakoj zemlji: javne službenike, stručnjake u javnim i privatnim (neprofitnim) pružateljima usluga, volontere i aktiviste u organizacijama civilnog društva. Treninzi će se u četiri zemlje održati od veljače do svibnja 2019. godine.

 


Završena edukacija o analizi i istraživanju politika u projektu DKU za organizaciju inkluzivnih zajednica

U utorak, 20.studenog 2018., održan je posljednji modul Edukacije o metodama i istraživačkim postupcima analize, praćenja i evaluacije politika, koju smo organizirali u okviru projekta Društveno korisno učenje za organizaciju inkluzivnih zajednica.

Edukaciju je održala Nives Miošić Lisjak a sudjelovali su studenti Studijskog centra za socijalni rad Pravnog fakulteta u Zagrebu. Ova edukacija dio je programa društveno-korisnog učenja „Istraživački postupci za monitoring i evaluaciju politika“, u kojem sudjeluju studenti kolegija Socijalni rad u organiziranju zajednice te kolegija Odabrana područja socijalnog rada – Osobe s invaliditetom.

U edukaciji je sudjelovalo 18 studenata socijalnog rada te petero stručnjaka iz organizacija civilnog društva, a edukacija se održala u tri modula: prvi, održan 15. studenog, pod naslovom Javne politike i akteri javnih politika, druge, pod naslovom Policy okviri, problemi, ciljevi, održan je 16. studenog te posljednji, Istraživačke metode u policy analizi, održan je 20. studenog.

Edukaciju je vodila Nives Miošić Lisjak, stručnjakinja u području primijenjenih društvenih istraživanja, edukacije o javnim politikama te istraživanja javnih politika.

Sudionici edukacije su imali prilike naučiti o konceptu javnih politika, fazama procesa njihova stvaranja, akterima javnih politika, njihovim okvirima, definiranju problema i ciljeva, instrumentima javnih politika te standardima, svrsi i metodološkim postupcima u istraživanju javnih politika. Uz bogato iskustvo i primjere iz profesionalnog života predavačice, prisutni su imali jedinstvenu priliku čuti kako teorijski dio doista izgleda u praksi te kako rad u analizi i kreiranju javnih politika funkcionira primijenjen u hrvatskom kontekstu, te su započeli s razradom vlastitog istraživanja u cilju praćenja i evaluacije odabranih javnih politika. Na temelju rezultata istraživanja studenti i njihovi nastavnici i mentori iz organizacija civilnog društva, formulirat će preporuke i provesti zagovaračku kampanju.

Projekt, „Društveno korisno učenje za organizaciju inkluzivnih zajednica“, provode Rehabilitacijski centar za stres i traumu i Studijski centar za socijalni rad Pravnog fakulteta na Sveučilištu u Zagrebu. Projektom želimo dati doprinos unapređenju obrazovanja socijalnih radnika te istovremeno poboljšati analitičke i zagovaračke kapacitete organizacija civilnog društva koje pružaju socijalne usluge u zajednici. Aktivnostima projekta biti će obuhvaćeno 70 studenata i 5 nastavnika Studijskog centra za socijalni rad te 4 organizacije civilnog društva.
Projekt je započeo 19. ožujka 2018., a trajat će do 19. ožujka 2020.

 

 


Trening za trenere u primjeni Solution Focused Brief savjetovanja

U svrhu unaprjeđenja savjetodavnih, mentorskih i trenerskih vještina u primjeni Solution Focused Brief pristupa u psihoterapiji i savjetovanju, uspješno je proveden četverodnevni trening za pet djelatnica RCT-a. Tijekom ova četiri dana fokusirale smo se na razvoj vlastitih kapaciteta i vještina savjetovanja prema principima Solution Focused Brief pristupa, ujedno razvijajući ideje o načinima implementacije tih vještina u individualnom mentoriranju korisnika i edukaciji drugih stručnjaka.

Trening je, od 15. do 18. listopada 2018., održao dr. Stephen M. Langer, osnivač NWBTTC – Northwest Brief Therapy Training Centra, iz Olympije u Sjedinjenim američkim državama .

Usvojene vještine nastavit ćemo koristiti za razvoj programa individualnog savjetovanja i mentoriranja korisnika, koji su ujedno i korisnici zajamčene minimalne naknade te u edukaciji drugih stručnjaka koji rade s azilantima i migrantima. Naime, cilj ovog projekta je poboljšati društvenu integraciju i integraciju na tržište rada azilanata i migranata u Hrvatskoj razvojem ciljanih programa unaprjeđenja vještina te razvojem i pilotiranjem specifičnog mentorskog pristupa u cilju poboljšanja njihovog održivog zapošljavanja i smanjenja ovisnosti o socijalnim naknadama. S obzirom na to, primarna ciljna skupina ovog projekta su nezaposleni azilanti i migranti od kojih je najmanje 50 korisnika zajamčene minimalne naknade, a u projektu će sudjelovati i 24 stručnjaka iz Centra za socijalnu skrb Zagreb, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te organizacija civilnog društva koji izravno rade s azilantima i migrantima.

Sve navedene aktivnosti dio su projekta MENTOintegRacija: Mentorstvo u socijalnoj i radnoj integraciji azilanata, a koji se financira iz Europskog socijalnog fonda.


Ugovor o financiranju Društvenog centra Kostajnica

Potpisan je novi Ugovor za financiranje Društvenog centra u Hrvatskoj Kostajnici. Potpisnici Ugovora su Sisačko-moslavačka županija, Grad Hrvatska Kostajnica, općine Dvor, Hrvatska Dubica, Majur i Donji Kukuruzari te Rehabilitacijski centar za stres i traumu.
Projekt je započet sredstvima EU 2014. godine i financiran je cijelu 2015. godinu. U 2016. nisu raspisivani natječaji za sredstva EU, smanjen je priljev sredstava iz Državnog proračuna, pa je rad Društvenog centra Kostajnica financirao Rehabilitacijski centar vlastitim sredstvima. U 2017. uključila se lokalna zajednica, inicijativa koja je do župana dospjela iz Pounja realiziran je potpisivanjem Ugovora u Društvenom centru Kostajnica i ove godine.

U Društvenom centru u Hrvatskoj Kostajnici u aktivnostima poludnevnog boravka sudjeluje 20ak odraslih osoba s intelektualnim teškoćama i psiho-socijalnim invaliditetom iz lokalnih zajednica od Dvora do Hrvatske Dubice. Korisnici u Društveni centar dolaze dva puta tjedno a u organizaciji njihovog prijevoza pomažu DVD iz Hrvatske Kostajnice, Hrvatske Dubice te općine Majur i Donji Kukuruzari.

U naredne dvije godine, RCT će provoditi i project Društveno korisno učenje u organiziranju inkluzivnih zajednice. U ovom će projektu student različitih kolegija Studijskog centra za socijalni rad, Pravnog fakulteta u Zagrebu, sudjelovati u aktivnostima društveno korisnog učenja u Društvenom centru i lokalnim zajednicama, uz mentoriranje djelatnika RCT-a i svojih nastavnika.

Za RCT je provedba programa u Društvenom centru pitanje ljudskih prava osoba s invaliditetom da žive u vlastitoj zajednici, da sami biraju na koji način će živjeti i u koje aktivnosti će se uključiti. Imamo viziju da Društveni centar bude ne samo za osobe s invaliditetom nego da bude jedan polivalentni, multifunkcionalni centar u zajednici za različite skupine korisnika s kojima osobe s invaliditetom kao jednako vrijedni, ravnopravni članovi zajednice stupaju u kontakt i interakciju te svojoj zajednici doprinose. Zbog toga je financiranje koje dolazi iz lokalnih zajednica iznimno važno ne samo za financijsku održivost programa već i kao znak senzibiliziranosti lokalnih zajednica za uključivanje osoba s invaliditetom.


INTED – četvrta i posljednja edukacija u Italiji

Kroz projekt „INTED – Integracija kroz dijalog i edukaciju edukaciju“ težimo, u suradnji s našim partnerima, unaprijediti vlastite kompetencije i resurse za rad s migrantima s posebnim naglaskom na najranjivim skupinama migranata. To nastojimo postići, između ostaloga, organiziranjem edukacija za djelatnike organizacija uključenih u projekt koje su vezane za integraciju, informiranje i edukaciju izbjeglica i migranata te problem traume i ostale probleme mentalnog zdravlja. U projektu sudjeluju Odjel za resurse i podršku Općine Linköping, Švedska, kao koordinator te županija Enzkreis, Njemačka, Studieförbundet Bilda sydöst, Švedska, Unione dei Comuni Val’enza, Italija, Omega – Transkulturalni centar za mentalno zdravlje i integraciju, Austrija i Rehabilitacijski centar za stres i traumu.

Četvrta edukacija provodila se u Italiji na području Bologne, u nekoliko općina iz regije Reggio Emilia, u razdoblju od 12. do 16. ožujka 2018.
U ponedjeljak, prvog dana studijskog posjeta, naši domaćini iz Unione Val d’Enza su nam, nakon kratkog predstavljanja vlastitog rada s naglaskom na radu s tražiteljima azila i osobama pod međunarodnom zaštitom, pružili pregled sustava prihvata tražitelja azila u Italiji.

Drugog dana studijskog posjeta organiziran je sastanak s prefektom Reggio Emilia, te predavanje na temu „Prihvati migranata: poteškoće, strategije, uspjesi“. Uslijedila je interaktivna izložba „Bijeg iz Sirije“, u organizaciji Caritasa Reggio Emilia.

Treći dan su obilježili posjet tvrđavama Canossa i Rossena, te tornju Rossenella i posjet kulturnom centru Multiplo u kojem je održano predavanje o edukaciji migranata u Italiji. Također, predstavljena je škola CPIA koja organizira tečajeve jezika za strance, posebice odrasle osobe.

Prvi dio predavanja četvrtog dana studijskog posjeta bio je fokusiran na žrtve traffickinga i prostitucije, a održali su ga predstavnici Rosemary projekta, koji je započet još 1997. godine upravo u svrhu podizanja svijesti o spomenutom problemu te pomoći žrtvama. Uslijedila je edukacija vezana za zdravstvenu skrb tražitelja azila i azilanata, a dan je završen sastankom i upoznavanjem s volonterima koji rade u organizacijama koji pomažu tražiteljima azila i azilantima.

Posljednjeg dana susreta, u petak, dobili smo uvid u trenutnu političku situaciju u Italiji, ali i priliku da postavimo pitanja i pokrenemo diskusiju s gradonačelnicima gradova Sant’Ilario d’Enza i Val d’Enza.
Program je potom završen osvrtom na cjeloukupnu edukaciju i evaluacijom susreta.

Ova edukacija je, nakon edukacija prethodno organiziranih u Pforzheimu u Njemačkoj, Linköpingu u Švedskoj te Zagrebu, ujedno bila i posljednja edukacija organizirana za djelatnike uključenih organizacija u sklopu INTED-a


Završna konferencija projekta „Rehabilitacija, osnaživanje i integracija tražitelja azila i azilanata – žrtava torture“

Rehabilitacijski centar za stres i traumu i partneri, Transkulturni centrar za mentalno i fizičko zdravlje i integraciju OMEGA iz Austrije i Centar za pomoć izbjeglicama i žrtvama torture EXILIO iz Njemačke, završili su dvogodišnji projekt „Rehabilitacija, osnaživanje i integracija tražitelja azila i azilanata – žrtava torture“. Završetak projekta obilježen je završnom konferencijom, održanom 28. veljače 2018. u Kući Europe u Zagrebu. Cilj ove konferencije je razmjena i širenje dobrih praksi u rehabilitaciji i socio-ekonomskoj integraciji žrtava torture i ostalih traumatiziranih izbjeglica i tražitelja azila u zemljama Europske unije. S tim u vezi sudionicima su predstavljene inovacije u radu s korisnicima i rezultati projekta te provedenih aktivnosti i tretmana.

Konferenciju je otvorila Valentina Zeljak Božović, predsjednica Rehabilitacijskog centra za stres i traumu. Nakon uvodnih riječi dobrodošlice, osvrt na realizaciju projekta, provedene aktivnosti i ostvarene rezultate dala je Sandra Šipka, psihologinja RCT-a. O specifičnim izazovima u provedbi, uključujući promjene političkoga i društvenog konteksta u zemljama koje su projektom bile obuhvaćene govorili su Zdenka Pantić, psihoterapeutkinja RCT, dr. Emir Kuljuh, psihijatar iz Centra OMEGA te dr. Axel von Maltitz iz Centra Exilio. Partneri su se suočavali u posljednje dvije godine s raznim izazovima i teškoćama, od kojih su mnogi zajednički Hrvatskoj, Austriji i Njemačkoj kao što je porast društvene netolerancije prema izbjeglicama te nedoslijedne politike vezano za njihov prijem i zaštitu. Razlike su, s druge strane, posljedica manjka iskustva i nerazrađenih institucionalnih struktura u sustavu zaštite i integracije osoba pod međunarodnom zaštitom u Hrvatskoj u odnosu na zemlje zapadne i sjeverne Europe.

U drugom dijelu konferencije psihologinja i koordinatorica ovog projekta, Dragana Knezić predstavila je u svom izlaganju kratkotrajnu Solution Focused grupnu intervenciju, koju su partneri razvili i pilotirali u okviru projekta. Sudionicima je prezentiran Solution Focused pristup u radu s traumatiziranim osobama kao i protokol kratkotrajne grupne intervencije u kojoj su Solution Focused načela i metode primjenjeni. Slijedio je prikaz rezultata evaluacijskog istraživanja i preporuka koji je okupljenima predstavio prof.dr.sc. Damir Ljubotina. Rezultati evaluacije prezentirani su i u publikaciji „Rehabilitation, empowerment and intergation of asylum seeking torture survivors – evaluation research results“.

Završni dio konferencije obilježilo je predavanje prof.dr.sc. Žarka Puhovskog pod nazivom „EU na raskršću – solidarnost u pravima, naspram solidarnosti branitelja tvrđave“. Profesor Puhovski govorio je korijenima netolerancije prema drugima i drugačijima u Europi te kako se takvi stavovi transformiraju kroz povijest i reflektiraju u današnjici u politikama i praksama prema izbjeglicama i migrantima.

Na konferenciji su sudjelovali kolegice i kolege iz organizacija civilnog društva, djelatnici u tijelima javne vlasti, pružatelji socijalnih, zdravstvenih i obrazovnih usluga, koji su uključeni u sustav zaštite i/ili pružanja podrške i usluga izbjeglicama i tražiteljima azila. Posebni gosti bili su predstavnici rehabilitacijskih centara za žrtve torture i drugih organizacija koje pružaju psihološku pomoć i podršku ovoj ranjivoj skupini izbjeglica i migranata iz Nizozemske, Italije, Rumunjske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova i Grčke.

Ovaj projekt financiran je sredstvima Europske unije u okviru programa Pilot Project/Preparatory Action on Victims of Torture a sufinacirali su ga Ured za udruge Vlade RH i Grad Zagreb.