Edukacija o individualnom paniranju skrbi za dijete u udomiteljskoj obitelji

IPS1

 

U okviru projekta „Care@net: mreža podrške udomiteljskim obiteljima i udomljenoj djeci“ tijekom veljače i ožujka 2016. organizirali smo edukaciju o individualnom planiranju skrbi za dijete u udomiteljskoj obitelji za djelatnike centara za socijalnu skrb i udomitelje s područja Velike Gorice i Vrbovca. U dvodnevnoj edukaciji, koju je pripremila i vodila prof.dr.sc. Branka Sladović Franz, sudjelovalo je ukupno 12 udomitelja i 20 djelatnika ustanova socijalne skrbi. Seminari su se održali u Vrbovcu i u Velikoj Gorici.

IPS3Glavni cilj ove edukacije bio je unaprijediti kompetencije i stručnih radnika i udomitelja za pružanje pravovremenih, kvalitetnih i ciljanih odgojnih intervencija i skrbi kako bi se doronijelo kvaliteti skrbi za djecu u sustavu udomiteljstva. U ovom projektu posebno želimo unaprijediti sustav podrške udomiteljima, koji pružaju djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi dom ali i ljubav, skrb i odgoj u čemu vrlo često imaju malo stručne podrške. Smatramo da se intenzivnijim umrežavanjem i suradnjom stručnih djelatnika u sustavu sociajelne skrbi s udomiteljima ali i s drugim dionicima u lokalnim zajednicama može značajno pomoći udomiteljima u pružanju skrbi i odgoja djeci koja često imaju višestruke teškoće.

Edukacija je posebno bila posvećena uključivanju djece ali i drugih važnih dionika u individualno planiranje skrbi te obrazovno odgojnim pitanjima kao specifičnom području planiranja. Usvojena znanja i vještine bit će u nastavku projekta primjenjivane u timskom radu i individualnom planiranju za djecu iz udomiteljskih obitelji koje su korisnici IPS2projekta, prije svega u području obrazovanja i obrazovnih postignuća. Nadamo se da će individualni plan skrbi postati svakodnevni alat u radu stručnjaka u području skrbi za djecu te ih potaknuti na kontinuiranu suradnju s udomiteljima i drugim dionicima važnim za odgoj i obrazovanje djeteta.

Projekt „Care@net: mreža podrške udomiteljskim obiteljima i udomljenoj djeci“ sufinancira Ministarstvo socijalne politike i mladih.