Kick-off sastanak partnerstva u novom dvogodišnjem projektu

kick-off1

 

U našem uredu na Kvaternikovom trgu, od 16. do 19. ožujka ugostili smo partnere iz rehabilitacijskih centara OMEGA iz Graza, Austrija i EXILIO iz Lindaua, Njemačka na kick-off sastanku projekta „Rehabilitacija, osnaživanje i integracija žrtava torture među tražiteljima azila“.

kick-off3Prvi dan sastanka posvetili smo podsjećanju na projektne aktivnosti, ishode i očekivane rezultate koje planiramo ostvariti te detaljnom planiranju provedbe projektnih aktivnosti i programskom i financijskom upravljanju ovog složenog i izazovnog projekta.

Drugog i trećeg dana bavili smo se planiranjem i izradom nacrta programa za inicijalnu kratkoroču grupnu intervenciju, koja predstavlja novi pristup u radu s traumatiziranim tražiteljima azila i azilantima u praksi organizacija koje ovaj projekt provode. Razlog za planiranje i provedbu ovakve intervencije vidimo u potrebi da većem broju osoba u potrebi za žurnom psihološkom intervencijom, koje posljednjih mjeseci dolaze u zemlje Europske unije, posebno u Njemačku i Austriju, ponudimo usluge psihološke stabilizacije, učenja strategija i tehnika prevladavanja akutnog i kroničnog stresa te traumatizacije kao i osnovnu orijentaciju u novim sredinama u koje su došli. Orijentiranje uključuje i informiranje o procesima i procedurama dobivanja međunarodne zaštite, o uslugama koje im stoje na raspolaganju te orijentiranje u kulturi i društvenim normama zemalja u kojima su našli utočište.
Posljednji dan našeg sastanka posvetili smo planiranju evaluacijskog istraživanja, kojim želimo procijeniti kick-off2učinkovitost provedenih aktivnosti i pruženih usluga i intervencija u rehabilitaciji ali i povećanju kapaciteta za integraciju korisnika projekta.

Projekt su-financira Europska unija, a provodit će se u Hrvatskoj, Austriji i Njemačkoj do veljače 2018. godine.