Konferencija “Trauma, žrtve torture, bijeg”

Omega-konferencija3

Projekt “Put prema pomirenju – utiranje puta žrtvama torture kako bi postali aktivnim članovima društva” (“The path to reconciliation – paving the way for survivors of torture to becoming contributing members of the community”) (2015-2017) implementiran je u suradnji s partnerskim organizacijama iz Austrije, Njemačke, Rumunjske, Hrvatske i Slovenije. Kao dio projekta organizirana je završna konferencija na temu „Trauma, žrtve torture, bijeg“. Konferenciju je organizirala Omega – Transkulturni centar, a održana je 15. i 16. veljače 2017. godine u Gradskoj vijećnici u Grazu u Austriji. Oko 120 posjetitelja sudjelovalo je u konferenciji tijekom koje su, osim predstavljanja rezultata projekta, razni stručnjaci iz područja traume održali predavanja i radionice.

Projekt je predstavila koordinatorica projekta, mag. Usha Sundaresan, a uvodni govor održao je prof.dr.med. Thomas Wenzel, psihijatar i neurolog, stručnjak za područje traume i žrtve mučenja. Nakon uvoda o učincima traume, važnosti Istambulskog protokola te o trenutnoj situaciji, svaki od projektnih partnera prezentirao je postignute rezultate.

Uslijedilo je predavanje prof.dr. Silke Brigitta Gahleitner, stručnjakinje, socijalne radnice i psihoterapeutkinje, pod nazivom „Terapeutska podrška i žene koje su proživjele traumu“, a među predstavljenim informacijama istaknule su se one o načinu rada sa ženama koje su proživjele traumu te o načinu prepoznavanja traume.

Poslije pauze za ručak, održane su tri radionice. Prvu, na temu „Kako pristupiti osobama koje su proživjele traumu u svakodnevnom radu“ (“How to approach traumatized people in everyday professional life”), vodila je Dr. Gahleitner. Drugu, „Kršenje ljudskih prava i bijeg u kontekstu zdravlja“ (Violation of Human Rights and flight in a health-related context”) vodio je Dr Wenzel, dok je treću, „Budući rad s osobama koje su preživjele mučenje na europskom nivou“ (“Future work with survivors of torture on a European level”) vodio Dr. Laurent Subilia. Svaka od radionica bila je vrlo posjećena, a rezultati radionica su predstavljeni na kraju prvog dana konferencije.

Drugi dan konferencije označilo je predavanje Dr. Gehad Mazarweh, jednog od nekolicine arapskih psihoanalitičara na svijetu, na temu „Kulturni kontekst i njegova uloga u radu s traumom i psihoterapijom“. U svom govoru dr. Mazarweh iznio je brojne vrlo važne slučajeve iz svojih svakodnevnih susreta sa žrtvama mučenja te svoje viđenje najefikasnijeg pristupa žrtvama mučenja. Uslijedilo je predavanje dr. Laurent Subilia.
Dr. Laurent Subilia švicarski je liječnik i specijalist u liječenju žrtava rata i mučenja. Njegov govor na temu „Holistički pogled na mučenje i tretman mučenja unutar određenog okruženja“ („Holistic view on torture and its treatment within the environment “) uključivao je slučajeve iz njegovog rada sa žrtvama mučenja. Poseban naglasak dao je trima esencijalnim koracima koje bi terapeut trebao uzeti u obzir tijekom tretmana.

Željeli bismo zahvaliti svima koji su sudjelovali na konferenciji te političarima i projektnim partnerima na podršci i interesu za temu. Vrlo smo zadovoljni uspjehom konferencije i njenom prihvaćenošću od strane uključenih.
Detalje konferencije ili projekta možete vidjeti na web stranici http://www.omega-graz.at/survivorsoftorture/index.html