Održan seminar za stručnjake i volontere koji rade sa azilantima

seminar1Treći u nizu seminara namijenjenih stručnom usavršavanju profesionalaca iz RCT-a i drugih institucija koje rade sa azilantima održan je 1.7.2016. u prostorijama Zelene akcije u Zagrebu u partnerstvu s organizacijom Liječnici svijeta. Seminar je prije svega namjenjen unapređenju kapaciteta volontera ove organizacije za rad s izbjeglicama s traumatskim iskustvima.

Seminar je dio aktivnosti u projektu The Path to Reconciliation-paving the way to becoming contributing members of the community, koji u partnerstvu provode OMEGA iz Austrije, Exilio iz Njemačke, ICAR iz Rumunjske, Rehabilitacijski centar za stres i traumu iz Hrvatske i Slovene Philanthropy iz Slovenije. Projekt financira Europska unija u okviru Pilot Project/Preparatory Action on Victims of Torture.

Teme predavanja bile su iznimno interesantne stručnjacima i volonterima koji rade sa tražiteljima azila i azilantima:

– Zdenka Pantić, psihoterapeutkinja i supervizorica iz Hrvatske, održala je predavanje na temu: Transfer i kontratransfer u radu sa djecom i mladima;

– Elke Hecher, psiholginja iz Graza, kroz predavanja o krizi dentiteta i agresivnom i autoagresivnom ponašanju seminar2približila je profesionalcima koji rade sa azilantima probleme sa kojima se u svom radu susreće i prikazala uspješne projekte koje je OMEGA provodila u radu sa ovom populacijom;

– Edita Čaušević, također psihologinja iz OMEGA-e, osvrnula se na utjecaj PTSP-a na svakodnevni život migranata u dječjoj i adolescentskoj dobi;

– Emir Kuljuh, psihijatar iz OMEGA-e, podijelio je polaznicima dio svojih bogatih iskustava u radu sa azilantima.

Na seminaru je prikazan isječak iz dokumentarnog filma o indonezijskim žrtvama torture The Look of Silence. Ovaj dokumentarni film iz 2014 redatelja Joshua Oppenheimer govori o ubojstvima i torturi u Indoneziji u razdoblju od 1965 – 66.

Na kraju, moramo pomenuti i ukusnu egzotičnu hranu koju je za sudionike seminara pripremila socijalna zadruga Okus doma, koja promiče interkulturalnu razmjenu kroz približavanje i stvaranje okusa i mirisa različitih podneblja iz kojih u Hrvatsku dolaze migranti.