Strateško planiranje za vijeća nacionalnih manjina u Sisku

sisak stratesko3U Sisku je 3.i 4. ožujka, u okviru SNV-ovog projekta ‘Učinkovita manjinska vijeća za više manjinskih prava’, održana radionica za članove manjinskih vijeća Sisačko-moslavačke županije. Sudionici su uvježbavali određivanje strateških ciljeva svojih vijeća i radili na izradi strateških i operativnih planova, što je sve važnije u prsisak stratesko1ocesu konkuriranja za sredstva iz fondova. Preostaje održavanje sastanaka mreže lokalnih aktera i individualne konzultacije za pojedina vijeća. Zbog toga smo za dojmove pitali pojedine aktere edukacije.

Dragana Knezić iz Rehabilitacijskog centra za stres i traumu, SNV-ovog partnera u projektu, ističe da su edukacioni moduli uspješno provedeni.
– Sudionici edukacija sada su osposobljeni da razvijaju projekte i programe u svojim zajednicama. Stečena znanja i vještine pomoći će im da bolje djeluju i vide da sinegijsko partnersko djelovanje podiže vidljivost, utjecaj i opseg njihovog rada – rekla je Dragana.

Helena Dejanović, terenska koordinatorica na projektu ističe da je odaziv članova vijeća bio dobar i da su učesnici stekli dosta prakse.
sisak stratesko2– Vjerujem da će se javljati na natječaje; nedavno je bio objavljen natječaj Ministarstva spoljnih poslova Srbije i dosta me vijeća kontaktiralo oko toga. Smatram da su naučili dosta toga, ali bi naglasak trebao biti stavljen na mlađe članove vijeća – rekla je Helena.

Mirko Fedak, predstavnik ukrajinske nacionalne u županiji ističe da ovaj projekt koristi svima.
– Meni su znanja stečena u ovom projektu pomogla u županiji i u lokalnoj zajednici u Lipovljanima, iako je situacija tamo bolje nego u drugim dijelovima županije. Projekt bi najviše trebao pomoći srpskoj nacionalnoj manjini. Kod nas se nasljeđe rata ne osjeća, ali je u selima južno od Siska, prema Pakracu ili u selu Mlaka kod Jasenovca ostalo tek po nekoliko obitelji – rekao je Fedak.

Nenad Jovanović, Novosti