U Opatiji održan seminar o prevenciji nasilja

IMG_2253U Opatiji je od 8. do 10. travnja održan trodnevni seminar o nasilju u obitelji, zaštiti od nasilja, posljedicama nasilja, mogućnostima terapije žrtava nasilja i nenasilnoj komunikaciji. Seminar je dio aktivnosti koje rehabilitacijski centar za stres i traumu u partnerstvu sa osnovnim školama iz Hrvatske Kostajnice, Dvora, Mečenčana i Jasenovca od listopada 2015. provode u školama u Pounju u okviru projekta “Nasilje boli. Progovori! – prevencija nasilja nad djecom“, podržanog od Ministarstva socijalne politike i mladih, kroz Natječaj za financiranje projekata usmjerenih prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima u Republici Hrvatskoj.

Sudionici na seminaru bili su nastavnici, suradnici iz centara za socijalnu skrb i predstavnici policije.
Predavači na seminaru bili su članovi tima on-line savjetovališta: Suzana Fabijanić, Zdenka Pantić, Robert Torre i Sandra Šipka, a sudionici su kroz predavanja i radionice upoznati s mjerama, aktivnostima, nadležnim tijelima i institucijama u cilju postizanja učinkovitijih rješenja u području prevencije i suzbijanja nasilja nad djecom. Također, prezentirane su i mogućnosti i rezultati tretmana žrtava zlostavljanja kroz psihoterapiju i suradnju i podršku u zajednici.