Digitalne i STEM vještine u integraciji izbjeglica

U punom jeku je provedba projekta Vještine za budućnost – poticanje integracije žena i djece pod međunarodnom zaštitom kroz stjecanje digitalnih i STEM kompetencija.
Projektom se želi pridonijeti socijalnoj uključenosti, integraciji u zajednicu i pripremi za budućnost obitelji azilanata u Hrvatskoj, kroz radionice sa ženama s odobrenom međunarodnom zaštitom za stjecanje informatičkih i komunikacijskih kompetencija, te ranim usvajanjem osnova STEM vještina kod djece predškolske dobi.

Ciljevi projekta su:
1. Unaprijediti informatičke i komunikacijske vještine te povećati zapošljivost 15 žena s odobrenom međunarodnom zaštitom na području Zagreba i Zagrebačke županije
2. Unaprijediti STEM vještine u području osnovnog programiranja kod najmanje 10 djece predškolskog uzrasta s odobrenom međunarodnom zaštitom
3. Senzibilizirati najmanje 10 poslodavaca za zapošljavanje žena s odobrenom međunarodnom zaštitom

Do sad je održano 7 radionica na temu informacijsko komunikacijskih tehnologija, za ukupno 10 žena, na kojima su imale priliku naučiti osnove rada na računalu i tako povećati svoju zapošljivost. U izvođenje radionica bilo je uključeno i dvoje volontera.
Također smo održali 3 radionice komunikacijskih i prezentacijskih vještina na kojima je sudjelovalo 8 žena, čiji je cilj također bio povećati njihove prilike za zapošljavanje i pomoći im u integraciji svoju novu okolinu.
Kontaktirali smo 20, a održali sastanke sa 3 poslodavca. 12 žena upućeno i preporučeno za poslove kod poslodavaca, od čega je 8 zaposleno u 2 kompanije.

Projektom je predviđeno da dok su njihove majke uključene u aktivnosti radionica i na sastancima s poslodavcima, djeca predškolske dobi sudjeluju u radionicama stjecanja STEM vještina putem LEGO Education seta Coding Express, kojim kroz igru uče osnove logike kodiranja. Time ih se od najranije dobi priprema potencijalno za tržište rada i uče vještine koje postaju neophodne u modernom društvu. Do sad je 4 djece sudjelovalo u 3 radionice, 2 individualne i 1 radionica s 2 djece.