Istraživanje digitalnih kompetencija udomitelja u projektu OSOBIT

U programu “OSnaži OBITelj – razvojem kompetencija udomitelja i stručnjaka iz područja udomiteljstva do kvalitetnije skrbi o djeci – OSOBIT, provedeno je istraživanje digitalnih kompetencija udomitelja za djecu i izazova s kojima se suočavaju u korištenju digitalnih tehnologija. Istraživanjem želimo saznati kakva znanja, vještine, tehničke mogućnosti i interese udomitelji imaju, kako bismo u programu OSOBIT mogli provoditi smislene aktivnosti unapređivanja njihovih digitalnih kompetencija. Unapređenje digitalnih kompetencija olakšati će pružanje stručne pomoći i podrške na daljinu, putem digitalnih alata. Za potrebe istraživanja doc.dr.sc. Lucija Vejmelka, docentica na Pravnom fakultetu, Studijskom centru za Socijalni rad, izradila je upitnik, koji smo pilotirali na grupi udomitelja sa područja djelovanja Centra za socijalnu skrb Vrbovec, putem telefonske ankete. U istraživanju su sudjelovali i udomitelji iz Varaždinske, Prmorsko-goranske i Splitsko-dalmatinske županije, koji su upitnik popunili online.
Preliminarni rezultati pokazuju da većina udomitelja iz ovog prigodnog uzorka raspolaže i koristi uređaje kojima se spaja na Internet te su upoznati i koriste neke od digitalnih alata, kojima je moguće osigurati stručnu pomoć, podršku i edukaciju na daljinu – WhatsApp i Viber aplikacije za dijeljenje audio, foto, video i tekstualnih sadržaja te video pozive, Zoom, MS Teams i slične aplikacije za video individualne sastanke.

Istovremeno, provodimo i kvalitativno istraživanje digitalnih kompetencija stručnjaka iz područja udomiteljstva za djecu i izazova s kojima se suočavaju u korištenju digitalnih tehnologija. Istraživanje se provodi u formi online fokus grupa, u kojoj sa stručnjcima iz centara za socijalnu skrb, centara za pružanje usluga u zajednici i udruga koje se bave podrškom udomiteljima, razgovaramo o digitalnim alatima i digitalnim kompetencijama koje su specifično važne i prikladne za rad s udomiteljima te na koji način udomitelji koriste Internet i digitalne alate i koje su njihove potrebe u ovom području.
Na temelju rezultata istraživanja s udomiteljima i stručnjacima koji s njima rade, u nastavku provedbe programa razvit ćemo niz edukativnih sadržaja i alata, kako za unapređenje digitalnih tako i profesionalnih i personalnih znanja i vještina. Unapređenje digitalnih kompetencija olakšati će pružanje stručne pomoći i podrške na daljinu, putem digitalnih alata, što se pokazuje ne samo nužno u kontekstu epidemije i restrikcija u osobnim kontaktima već i kao neminovni i korisni razvoj u pomagačkim zanimanjima, koji će doprinijeti većoj dostupnosti i efikasnosti psiho-socijalne podrške.


Završna konferencija projekta “Kod kuće je najbolje”

Provedba projekta “Kod kuće je najbolje: zapošljavanje žena u lokalnoj zajednici u sektoru socijalnih usluga”, koji Rehabilitacijski centar za stres i traumu provodi od svibnja 2018., ostvareni rezultati i utjecaj u zajednici, prezentirani su na završnoj konferenciji u Sisku, 29. listopada 2020. Zbog javno-zdravstvene situacije konferenciju smo održali uz poštivanje epidemioloških mjera i uz manji broj sudionika nego što je to na ovakvim događajima uobičajeno. Konferenciji su prisustvovali predstavnici partnera – Područnog ureda Sisak, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centra za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica, kao i lokalna koordinatorice i žene koje su zaposlene u projektu.
Konferenciju je otvorila Valentina Zeljak Božović, predsjednica Rehabilitacijskog centra za stres i traumu, a zatim su sudionike pozdravile i govorile o važnosti, dostignućima i posebnostima u pristupu i korisnicama – zaposlenim ženama, i krajnjim korisnicima – starijim i nemoćnim osobama na području Općine Dvor, predstavnice partnera: Dijana Vuković, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica i Gordana Šegović, predstojnica Područnog ureda Sisak Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Impresivne rezultate projekta predstavila je Sandra Šipka, psihologinja i voditeljica supervizijskih grupa za žene zaposlene u projektu „Kod kuće je najbolje“, a lokalna koordinatorica, koja je organizatorica i motor tima na terenu, predstavila je postignuća u radu sa starijim i nemoćnim osobama. Osobenost ovog projekta je unaprijed definirana paleta usluga, koja uključuje 5 kategorija: pomoć u kućanskim poslovima, održavanje osobne higijene, suradnja s nadležnim liječnikom/medicinskom sestrom ili tehničarem i socijalnim radnikom/com, pružanje psihosocijalne podrške te uključivanje u društvo i pratnja i pomoć u različitim aktivnostima. Prije nego je s korisnicima postignut dogovor o aktivnostima i uslugama iz palete, napravljena je procjena korisnika prema Barthel-ovom indeksu aktivnosti svakodnevnoga života.
U drugom dijelu konferencije sudionicima je prezentiran film „Kod kuće je najbolje“ redateljice Biljane Čakić, snimatelja Borisa Krstinića i montažera Darka Bušnje, koji je RCT producirao u ovom projektu. Film na dirljiv način govori o pregalaštvu, hrabrosti i ustrajnosti žena koje rade u ovom projektu i toplini koju unose u teške živote i udaljene domove svojih korisnika. Film se može pogledati na Youtube kanalu RCT-a.

Na kraju, o svojim nadanjima, iskustvima te o tome kako je njihov rad utjecao na život zajednice u kojoj žive, govorile su u panel raspravi zaposlene žene: Ankica Resanović, Esma Samardžija, Radojka Arbutina i Smiljana Resanović. Panel raspravu je moderirala Dragana Knezić, koordinatorica projekta.
Projekt je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru programa zapošljavanja žena „Zaželi!“.


Posljednji modul treninga za žene zaposlene u projektu „Kod kuće je najbolje“

U hotelu „Central“ u Hrvatskoj Kostajnici,27. i 28. listopada održali smo posljednji, peti dvodnevni modul treninga u cilju za osnaživanja i unapređenja kapaciteta radnica koje pružaju njegu i pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama. Ove edukacije u cilju motiviranja, osnaživanja i stjecanja općih kompetencija, organiziramo tijekom cijelog trajanja projekta, kako bismo našim pomogli zaposlenim ženama – našim kolegicama, održavanje motivacije za obavljanje složenih i emocionalno zahtjevnih poslova ali i kako bismo doprinijeli njihovoj većoj zapošljivosti nakon završetka projekta „Kod kuće je najbolje“
Posljednji modul posvetili smo stresu, emocionalnom zamoru i sindromu izgaranja kod pomagača i njegovatelja – pojavama koje negativno utječu na psihološko zdravlje i dobrobit osoba koje profesionalno ili neprofesionalno pružaju pomoć, podršku ili njegu osobama kojima takva pomoć treba. Prvog dana treninga, psihologinja Sandra Šipka održala je prezentaciju i radionicu o pomaganju umjetnošću u prevenciji stresa i izgaranja. Njegovanje kreativnosti je jedan od načina kontrole stresa. Brojna istraživanja potvrđuju da umjetnost ima snažan učinak na ljudski um, emocije i tjelesne funkcije: smanjenje neugodnih osjećaja, usporenje i ujednačavanje moždanih valova, uspostavljanje pravilnog ritma disanja, regulaciju rada srca, pulsa i krvnog tlaka.
Drugog dana treninga, koordinatorica projekta Dragana Knezić, održala je prezentaciju o emocionalnom zamoru, sekundarnoj traumatizaciji i sindromu izgaranja te je održala radionicu o načinima prevencije i samo-pomoći za zaštitu mentalnog zdravlja pomagača.

Pružanje njege i pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama stresan je i emocionalno zahtjevan posao, posebno kada su korisnici siromašni, prostorno i prometno izolirani sa složenim i nagomilanim teškoćama i izazovima. Žene zaposlene u projektu „Kod kuće je najbolje“ u protekle dvije godine u taj posao uložile su puno energije, emocija i vlastitih sredstava. Pored timskog rada i međusobne podrške, koje smo nastojali njegovati kontinuiranom supervizijom i edukacijama, nadamo se da će im i ovi edukativni sadržaji biti korisni da zaštite sebe kako bi mogle pomagati drugima.
Projekt „Kod kuće je najbolje“ financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru programa zapošljavanja žena „Zaželi!“.


Topli obroci za najugroženije

Socijalna radnica i korisnica projekta “Kod kuće je najbolje!”

U projektu „Kod kuće je najbolje“, financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru programa „Zaželi“, lokalna koordinatorica i žene zapslene u projektu, zajedno sa stručnjakinjama iz CZSS Hrvatska Kostajnica, sudjelovale su u identifikaciji potencijalnih korisnika za uslugu dostave toplih obroka. Provjerom dokumentacije i potreba na terenu identificirano je oko 50 korisnika našeg projekta koji imaju pravo na besplatni topli obrok. Socijalno najugroženiji korisnici iz projekta „Kod kuće je najbolje“ imat će osiguran jedan topli obrok dnevno tijekom radnog tjedna i suhi obrok za vikend, koji priprema i distribuira Doma za odrasle osobe „Svjetlost“ iz Siska. Rješenja od Centra za socijalnu skrb korisnici su već dobili. Osim onih korisnika kojima limit ne prelazi 1500 kuna, koji će obrok dobivati besplatno, za ovu uslugu javio se i određeni broj onih koji obroke žele plaćati. Tim korisnicima koordinatorica će osigurati direktan kontakt sa Domom “Svjetlost”, koji pripremaju i dovoze obroke.
Osim toga, žene zaposlene u projektu „Kod kuće je najbolje“ korisnicima u prikupljanju dokumentacije i podnošenju zahtjeva za smanjenje TV pristojbe korisnicima koji su socijalno ugroženi. Do sada je 10 korisnika uspjelo prepoloviti mjesečni izdatak za TV pristojbu, što za osobe koje žive na rubu ili u siromaštvu nije zanemarivo. Također, za nekoliko korisnika koji su telefonski zaključili nepovoljne ugovore za telekomunikacijske usluge koje im nisu potrebne, a da toga kao stare i nemoće osobe nisu bili svjesni, koordinatorica i cijeli tim projekta “Kod kuće je najbolje” zatražile su besplatnu pravnu pomoć i raskidanje takvih ugovora.
Tijekom trajanja ovog projekta tim posvećenih i vrijednih žena, na čelu s lokalnom koordinatoricom, pružao je više od pomoći i njege u kući: dokazale su se kao nezamjenjiva podrška na terenu Centru za socijalnu skrb ali i kao zaštitnice prava najranjivijih starih i nemoćnih osoba.

Socijalna radnica i lokalna koordinatorica s korisnicom projakta

Online radionice„Principi i tehnike rješavanjem usmjerenog rada s izbjeglicama“

Direktan rad s korisnicima/cama temelj je, a često i najveći izazov stručnjacima pomagačkih zanimanja i para-profesionalnim pomagačima, posebno kada rade s korisnicima/cama koji su socijalno deprivirani i s manje mogućnosti za socijalno uključivanje. Socijalni radnici i radnice, psiholozi i psihologinje i ostali pomagači/ce u centrima za socijalnu skrb, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, uredima i/ili odjelima nadležnim za socijalne usluge jedinica lokalne samouprave i organizacijama civilnog društva pružaju usluge nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina na području zapošljavanja i socijalnog uključivanja. Tražitelji azila, azilanti i osobe pod supsidijarnom zaštitom su jedna od najranjivijih skupina pogođenih gospodarskom krizom izazvanom epidemijom korona virusa. Pružanje usluga poput savjetovanja i (psihosocijalne) pomoći i podrške je od velike važnosti za ovu skupinu korisnika/ca, stoga je bitno dodatno educirati i osnažiti stručnjake te im ponuditi alate potrebne za pružanje psihosocijalnih usluga koji su učinkoviti, potiču autonomiju i samo-efikasnost korisnika/ce i unose nadu u to da je promjena ne samo moguća, već i neizbježna.

U okviru projekta „MENTOintegRacija – Mentorstvo u socijalnoj i radnoj integraciji azilanata“, koji sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru poziva „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“, Rehabilitacijski centar za stres i traumu (RCT) je započeo sa programom online radionica „Principi i tehnike rješavanjem usmjerenog rada (solution focused) s izbjeglicama i drugim korisnicima/cama socijalnih usluga“.
Rješenjem usmjereno savjetovanje i rad s korisnikom/com predstavlja promjenu paradigme u pomažućem odnosu s osobama i njihovim problemima. Ovaj se pristup temelji na ideji da se rješenja korisnikovih/činih problema nalaze u iznimkama od problema, odnosno, u onim trenucima i okolnostima, koliko god rijetkim i kratkotrajnim, u kojima problem nema ili se korisnik/ca s njim uspješnije nosi. Suština Solution Focused pristupa u najkraćem je „tragati za resursima, a ne za deficitima; istražiti moguće i preferirane budućnosti; otkriti što već sada pridonosi tim budućnostima; i tretirati korisnike/ce kao stručnjake u svim aspektima njihovog života.” (Iveson, George and Ratner, 2012).

Tijekom ove edukacije stručnjacima/stručnjakinjama pomagačkih struka i para-profesionalnim pomagačima/cama će se prezentirati način primjene Solution Focused pristupa u radu s izbjeglicama, ali i ostalim korisnicima/cama u stanju potrebe. Kroz kratke prezentacije i video demonstracije će se upoznati sa ovim pristupom, a kroz vježbe, simulacije i igranje uloga osnažiti za primjenu nekih od tehnika i u svom radu.


Jezične kompetencije i proces integracije

Tražitelji azila, azilanti i osobe pod supsidijarnom zaštitom napustile su zemlju svog podrijetla najčešće zbog ugroženosti egzistencije i nemogućnosti ostvarivanja osnovnih prava, što predstavlja izniman stres za pojedince i obitelji. Dolaskom u drugu zemlju gdje su potpuno ovisni o drugima i o sustavu o kojem nemaju dovoljno znanja, potrebna im je značajna psihosocijalna prilagodba kako bi učinkovito ostvarili svoja prava i zadovoljili osnovne potrebe.

Kao jedna od najranjivijih skupina u našem društvu, oni su ovih dana snažno pogođeni gospodarskom krizom izazvanom epidemijom korona virusa. Svakodnevno tome svjedočimo u našem poslu. Većina onih koji su nakon početnih problema u prilagođavanju na novu sredinu bili zaposleni na relativno sigurnim radnim mjestima u posljednja dva mjeseca ostali su bez posla, koji im je davao toliko potrebnu stabilnost. I oni malobrojni među njima koji su imali nešto kapitala i poduzetničkog duha sada su se našli na burzi rada. Čitave obitelji su se ponovo vratile na socijalne naknade. Otežana komunikacija na hrvatskom jeziku svakako je bila jedan od razloga što su među prvima ostali bez posla.

Provedba europskog stupa socijalnih prava podupire pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje kako bi svi stekli i održali vještine s pomoću kojih mogu u cijelosti sudjelovati u društvu i uspješno se kretati na tržištu rada, naglašava se u Preporuci Vijeća i Europskog parlamenta o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje. Jezična se kompetencija smatra jednom od ključnih vještina potrebnih u tom području.

Upravo iz tog razloga ističemo značaj nastavka aktivnosti koju smo započeli prije godinu dana u okviru projekta „MENTOintegRacija – Mentorstvo u socijalnoj i radnoj integraciji azilanata“, koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru poziva Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina – programa unapređenja jezičnih vještina povezanih s traženjem posla i obavljanjem tipičnih poslova.


Seven new caregivers in Dvor

In the Municipality of Dvor, we are implementing the “Home sweet home” project. The project is funded by the European Social Fund through Programe for Employment of Women Zaželi and co-funded from the Croatian state budget. 7 women from the municipality completed training for the caregiver of the elderly and infirm through the project.

The project is designed to improve living conditions in this rural area, for which statistics indicate the highest at-risk-of-poverty rate in Croatia and a low employment rate. Women are at particular risk of poverty and unemployment, and poor education, low number of potential employers, poor transport connections and lack of adequate public transport hinder their employability in the local community.
In order to contribute to increasing the employability of women in this rural area and reducing the effects of long-term unemployment (such as a decline in competences, motivation, and work capacities), the project “Home sweet home” is aimed at developing work capacities, acquiring competitive competencies and continuously empowering women in providing social services to the elderly and infirm. In line with that goal, seven RCT employees in Dvor started training for carers.

Training for the caregiver of the elderly and infirm attended 7 women from the Dvor Municipality from September to December 2019. The training was organized in Vocational School, Kotva in Sisak during the weekend, to the elderly and infirm on which women take care as a part of the project “Home sweet home” would not be deprived of regular visits. During the training, participants gained practical and theoretical knowledge and skills to perform duties of caregivers of elderly and disabled people in health care, skills of providing basic care and assistance services, control and monitoring, and detection of changes in the elderly. Also, they gained knowledge and skills to help carry out the hygiene, dressing, feeding, and movement of the elderly and infirm.

The participants showed a high level of motivation and interest in participating in the training program. They completed the program successfully despite all the family obligations and demanding work they do in the homes of users. Despite the lack of adequate public transport, participants organized and traveled to Sisak on weekends, regularly studying and passing exams. Their efforts paid off since they received their caregiver degree in early January 2020. Acquisition of competence and graduation diploma for a caregiver will, in the long-term (as we sincerely hope), increase their chances of permanent employment.
Knowing the quality of the services they provide to their users and the positive changes they have brought to their lives, greater employment opportunities for these caregivers in the future will surely positively influence the quality of life of their future users in the local community.


Conference “A Community tailored for everyone” held in Hrvatska Kostajnica

Center for Social Welfare Hrvatska Kostajnica, Rehabilitation Center for stress and trauma Zagreb and Social Work Study Center of the Faculty of Law, in Zagreb organized a meeting of experts entitled “A Community tailored for everyone” on Tuesday, 17.12.2019. at Hrvatska Kostajnica.

The meeting aimed to show how the local community cares for its most vulnerable members and to point out the resources community possesses in order to be tailored to each of its inhabitants. The event was attended by experts in the fields of social welfare, local government, healthcare, civil society and education.

Dijana Vuković, Director of the Social Welfare Center in Hrvatska Kostajnica delivered a presentation on the topic of cross-sectorial cooperation in the planning of social services and introduced evaluation of the Strategic and operational plan of social services development in the area of Center’s jurisdiction. She presented the services and projects implemented by the Social Welfare Center in local community, in partnership and cooperation with other stakeholders.

During the event, students of social work presented their work and results achieved in social actions that were previously carried out in the local community, and which were organized in order to facilitate social inclusion of young people, persons with disability, families in risk of poverty and single-parent families.

Students prepared a demonstration of forum theater as a form of critical advocacy for the rights of vulnerable groups, and the group of students organizing inclusive activities with persons with disability surprised participants with appropriate gifts (decorations made with beneficiaries of the Kostajnica Community Center).

The mentors awarded each student group with an award for demonstrated skills: interdisciplinarity, creativity and adaptability, a bold and original approach to community work, and teamwork and efficiency.

The activity is implemented as part of the project „Academic service learning for organizing inclusive communities“ which is co-financed by the EU from the European Social Fund and the Government Office for Cooperation with NGOs.