Istraživanje digitalnih kompetencija udomitelja u projektu OSOBIT

U programu “OSnaži OBITelj – razvojem kompetencija udomitelja i stručnjaka iz područja udomiteljstva do kvalitetnije skrbi o djeci – OSOBIT, provedeno je istraživanje digitalnih kompetencija udomitelja za djecu i izazova s kojima se suočavaju u korištenju digitalnih tehnologija. Istraživanjem želimo saznati kakva znanja, vještine, tehničke mogućnosti i interese udomitelji imaju, kako bismo u programu OSOBIT mogli provoditi smislene aktivnosti unapređivanja njihovih digitalnih kompetencija. Unapređenje digitalnih kompetencija olakšati će pružanje stručne pomoći i podrške na daljinu, putem digitalnih alata. Za potrebe istraživanja doc.dr.sc. Lucija Vejmelka, docentica na Pravnom fakultetu, Studijskom centru za Socijalni rad, izradila je upitnik, koji smo pilotirali na grupi udomitelja sa područja djelovanja Centra za socijalnu skrb Vrbovec, putem telefonske ankete. U istraživanju su sudjelovali i udomitelji iz Varaždinske, Prmorsko-goranske i Splitsko-dalmatinske županije, koji su upitnik popunili online.
Preliminarni rezultati pokazuju da većina udomitelja iz ovog prigodnog uzorka raspolaže i koristi uređaje kojima se spaja na Internet te su upoznati i koriste neke od digitalnih alata, kojima je moguće osigurati stručnu pomoć, podršku i edukaciju na daljinu – WhatsApp i Viber aplikacije za dijeljenje audio, foto, video i tekstualnih sadržaja te video pozive, Zoom, MS Teams i slične aplikacije za video individualne sastanke.

Istovremeno, provodimo i kvalitativno istraživanje digitalnih kompetencija stručnjaka iz područja udomiteljstva za djecu i izazova s kojima se suočavaju u korištenju digitalnih tehnologija. Istraživanje se provodi u formi online fokus grupa, u kojoj sa stručnjcima iz centara za socijalnu skrb, centara za pružanje usluga u zajednici i udruga koje se bave podrškom udomiteljima, razgovaramo o digitalnim alatima i digitalnim kompetencijama koje su specifično važne i prikladne za rad s udomiteljima te na koji način udomitelji koriste Internet i digitalne alate i koje su njihove potrebe u ovom području.
Na temelju rezultata istraživanja s udomiteljima i stručnjacima koji s njima rade, u nastavku provedbe programa razvit ćemo niz edukativnih sadržaja i alata, kako za unapređenje digitalnih tako i profesionalnih i personalnih znanja i vještina. Unapređenje digitalnih kompetencija olakšati će pružanje stručne pomoći i podrške na daljinu, putem digitalnih alata, što se pokazuje ne samo nužno u kontekstu epidemije i restrikcija u osobnim kontaktima već i kao neminovni i korisni razvoj u pomagačkim zanimanjima, koji će doprinijeti većoj dostupnosti i efikasnosti psiho-socijalne podrške.