Jezične kompetencije i proces integracije

Tražitelji azila, azilanti i osobe pod supsidijarnom zaštitom napustile su zemlju svog podrijetla najčešće zbog ugroženosti egzistencije i nemogućnosti ostvarivanja osnovnih prava, što predstavlja izniman stres za pojedince i obitelji. Dolaskom u drugu zemlju gdje su potpuno ovisni o drugima i o sustavu o kojem nemaju dovoljno znanja, potrebna im je značajna psihosocijalna prilagodba kako bi učinkovito ostvarili svoja prava i zadovoljili osnovne potrebe.

Kao jedna od najranjivijih skupina u našem društvu, oni su ovih dana snažno pogođeni gospodarskom krizom izazvanom epidemijom korona virusa. Svakodnevno tome svjedočimo u našem poslu. Većina onih koji su nakon početnih problema u prilagođavanju na novu sredinu bili zaposleni na relativno sigurnim radnim mjestima u posljednja dva mjeseca ostali su bez posla, koji im je davao toliko potrebnu stabilnost. I oni malobrojni među njima koji su imali nešto kapitala i poduzetničkog duha sada su se našli na burzi rada. Čitave obitelji su se ponovo vratile na socijalne naknade. Otežana komunikacija na hrvatskom jeziku svakako je bila jedan od razloga što su među prvima ostali bez posla.

Provedba europskog stupa socijalnih prava podupire pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje kako bi svi stekli i održali vještine s pomoću kojih mogu u cijelosti sudjelovati u društvu i uspješno se kretati na tržištu rada, naglašava se u Preporuci Vijeća i Europskog parlamenta o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje. Jezična se kompetencija smatra jednom od ključnih vještina potrebnih u tom području.

Upravo iz tog razloga ističemo značaj nastavka aktivnosti koju smo započeli prije godinu dana u okviru projekta „MENTOintegRacija – Mentorstvo u socijalnoj i radnoj integraciji azilanata“, koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru poziva Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina – programa unapređenja jezičnih vještina povezanih s traženjem posla i obavljanjem tipičnih poslova.