Mreža za unapređenje mentalnog zdravlja u regiji Pounja – Rezultati projekta

Publikacija je nastala u okviru projekta “Mreža za unapeđenje mentalnog zdravlja”, koji se provodio od svibnja 2013. do rujna 2014. godine i sufinanciran je sredstvima Europske unije u okviru prekograničnog programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina.

U publikaciji su predstavljeni provedene aktivnosti i ostvareni rezultati, projektne ideje nastale tijekom edukacije profesionalaca i aktivista u području unapređenja mentalnog zdravlja i kontakt podaci svih audionika u projektu. U pripremi publikacije upotrebljavali smo jezik koji su koristili i naši korisnici. Kako je komunikacija i suradnja svih sudionika i sa jedne i sa druge strane Une bila izvanredna i jezik nije bio ni jednog trenutka prepreka za to, nadamo se da ni čitaocima ove publikacije neće biti smetnja da neke dijelovi ovog izdanja čitaju na hrvatskom, a neki na srpskom ili bošnjačkom jeziku.

Klikom na sliku možete preuzeti publikaciju “Mreža za unapređenje mentalnog zdravlja u regiji Pounja – Rezultati projekta” u pdf formatu.

Brosura_ZDS7_naslovna