Naš tim

Zdenka Pantić, savjetnik
profesorica psihologije i sociologije

Geštalt i obiteljska terapeutkinja, supervizorica u psihosocijalnom radu i organizacijskom razvoju. U RCT-u radi od njegovog osnivanja, a od 2002.-2014. bila je predsjednica. Glavno područje interesa joj je obitelj, partnerski i obiteljski odnosi, posebno roditelji i djeca, problemi odrastanja i identiteta, trauma i tortura, psihoterapija i ljudska prava, psihologija pomirenja i obnove poslijeratnih društava.

Kontakt: zdenka@rctzg.hr


Valentina Zeljak Božović, predsjednica
dipl. ekonomist

Odgovorna je za poslovno funkcioniranje RCT-a i koordinaciju programa i projekata. Rukovodi provedbom programskih aktivnosti i pruža podršku našim korisnicima posredovanjem i pomaganjem u rješavanju njihovih problema u institucijama i ustanovama. U RCT-u je punih 19 godina.

Kontakt: valentina@rctzg.hr


dipl.ing. Ivana Slipac, voditeljica ureda

Dugi niz godina bavi se administrativnim i organizacijskim poslovima RCT-a. Zadužena je za organizaciju i vođenje administracije, financijsko praćenje projekta i izradu financijskih izvještaja. Sudjeluje u pripremi i provedbi programskih aktivnosti RCT-a.

Kontakt: ivana@rctzg.hr


Dragana Knezić, koordinatorica programa
psihologinja, racionalno-emotivno bihevioralna terapeutkinja

U RCT-u koordinira programe socijalnog uključivanja. Koordinatorica je programa „Što nosim u samostalni život: osnaživanje i podrška u traženju posla mladima koji izlaze iz sustava socijalne skrbi“, vodi i sudjeluje u provedbi drugih projekata i programa Centra. Područja posebnog interesa su joj psihologija u zajednici, prevencija emocionalnih, bihevioralnih i socijalnih problema i unapređenje dobrobiti pojedinaca unapređenjem kvalitete života i razine uključenosti u zajednici.

Kontakt: dragana@rctzg.hr


Sandra Šipka, stručna suradnica

Diplomirana je psihologinja. Tijekom petnaestogodišnje karijere na području profesionalne orijentacije i zapošljavanja stekla je veliko iskustvo u radu s malim grupama. Iskusna je u individualnom savjetovanju učenika i nezaposlenih za izbor buduće profesije i upravljanje karijerom i izradi i provođenju projekata za unapređenje položaja ranjivih grupa (osobe s invaliditetom, žene, mladi…) na tržištu rada. Sudionica je više međunarodnih skupova iz područja, cjeloživotnog učenja i volonterskog rada. Članica RCT-ovog tima je od 2013. godine.

Kontakt: sandra@rctzg.hr


 Ana Fabijanić, suradnica za komunikacije
magistra komunikologije i apsolventica ekonomije

Diplomirala je na Hrvatskim studijima u rujnu 2012. Praksu iz područja odnosa s javnošću obavila je u Uredu za odnose s javnošću Rektorata Sveučilišta u Zagrebu. Od ožujka 2013. članica je RCT-ovog tima i obavlja poslove komunikacije s javnošću, od čega najviše odnose s medijima i community management.

Kontakt: ana@rctzg.hr


Jovana Kepčija, suradnica

Dolazi iz Dvora na Uni pa su joj poznati problemi zajednica s manje mogućnosti i ljudi koji u njima žive. Završila je osposobljavanje za poslovnog administratora i kroz rad u RCT-u stječe iskustvo u poslu. Veseli je rad s ljudima i rado volontira, pomažući ljudima kojima je pomoć potrebna. U RCT-u pomaže u administrativnim i organizacijskim poslovima i u pripremi i provedbi programskih aktivnosti. Slobodno vrijeme provodi volontirajući i u drugim organizacijama, u radu sa starima i djecom.

Kontakt: jovana@rctzg.hr


TIM DRUŠTVENOG CENTRA KOSTAJNICA

Medina Jović, koordinatorica Društvenog centra Kostajnica
magistra socijalnog rada

Diplomirala 2014. godine na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu. Iste godine postaje članica RCT-ova tima gdje preuzima ulogu koordinatora Društvenog centra Kostajnica kao i ulogu člana mobilnog tima u sklopu projekta „Kod kuće je najbolje“. Radom na ovim projektima vidi mogućnost profesionalnog rasta i razvoja kao i osnaživanja marginaliziranih i ranjivih članova zajednice.

Kontakt: medina@rctzg.hr


Aleksandra Borojević, voditeljica aktivnosti
administrativni referent

Iz Hrvatske Kostajnice, završila opću gimnaziju, a zvanje referenta stekla na stručnom osposobljavanju u Gradskoj upravi Hrvatska Kostajnica. Učesnica mnogih seminara organiziranih od strane RCT-a u Hrvatskoj Kostajnici: Obrazovanjem do posla, Unapređenje mentalnog zdravlja i kvalitete života mladih, Društveno preduzetništvo kao model zapošljavanja/samozapošljavanja, Strateško planiranje za lokalni razvoj. Radom u Društvenom centru Kostajnica želi pomoći onima kojima je pomoć potrebna i dalje se angažirati na putu razvoja i opstanka Centra, kao ključnog elementa društvenog buđenja zajednice.


Ivana Crnković, voditeljica aktivnosti

odgojitelj predškolske djece

Dolazi iz Hrvatske Kostajnice, diplomiralaje predškolski odgoj na Visokoj učiteljskoj školi u Petrinji. Radi u Društvenom centru kao voditelj aktivnosti s osobama sa invaliditetom. Motiv joj je pomaganje ljudima kako bi se osjećali bolje, sigurnije i manje napušteni.


SURADNICI

Suzana Fabijanić, dr.med., spec. školske medicine

Milica Ljubičić-Kepčija, profesorica ruskog jezika

Dr.sc. Ana Miljenović – socijalna radnica

Suzana Kulović, dr. med., psihijatar i psihoterapeut

Dr.sc. Vedran Bilić – psihijatar, psihoterapeut

supervizor Prof. dr. Damir Ljubotina – psiholog

Dr. Milka Oblaković, liječnica

Dr. Angela Dizdar, liječnica

Mario Kovač, redatelj i dramski pedagog