Posljednji modul treninga za žene zaposlene u projektu „Kod kuće je najbolje“

U hotelu „Central“ u Hrvatskoj Kostajnici,27. i 28. listopada održali smo posljednji, peti dvodnevni modul treninga u cilju za osnaživanja i unapređenja kapaciteta radnica koje pružaju njegu i pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama. Ove edukacije u cilju motiviranja, osnaživanja i stjecanja općih kompetencija, organiziramo tijekom cijelog trajanja projekta, kako bismo našim pomogli zaposlenim ženama – našim kolegicama, održavanje motivacije za obavljanje složenih i emocionalno zahtjevnih poslova ali i kako bismo doprinijeli njihovoj većoj zapošljivosti nakon završetka projekta „Kod kuće je najbolje“
Posljednji modul posvetili smo stresu, emocionalnom zamoru i sindromu izgaranja kod pomagača i njegovatelja – pojavama koje negativno utječu na psihološko zdravlje i dobrobit osoba koje profesionalno ili neprofesionalno pružaju pomoć, podršku ili njegu osobama kojima takva pomoć treba. Prvog dana treninga, psihologinja Sandra Šipka održala je prezentaciju i radionicu o pomaganju umjetnošću u prevenciji stresa i izgaranja. Njegovanje kreativnosti je jedan od načina kontrole stresa. Brojna istraživanja potvrđuju da umjetnost ima snažan učinak na ljudski um, emocije i tjelesne funkcije: smanjenje neugodnih osjećaja, usporenje i ujednačavanje moždanih valova, uspostavljanje pravilnog ritma disanja, regulaciju rada srca, pulsa i krvnog tlaka.
Drugog dana treninga, koordinatorica projekta Dragana Knezić, održala je prezentaciju o emocionalnom zamoru, sekundarnoj traumatizaciji i sindromu izgaranja te je održala radionicu o načinima prevencije i samo-pomoći za zaštitu mentalnog zdravlja pomagača.

Pružanje njege i pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama stresan je i emocionalno zahtjevan posao, posebno kada su korisnici siromašni, prostorno i prometno izolirani sa složenim i nagomilanim teškoćama i izazovima. Žene zaposlene u projektu „Kod kuće je najbolje“ u protekle dvije godine u taj posao uložile su puno energije, emocija i vlastitih sredstava. Pored timskog rada i međusobne podrške, koje smo nastojali njegovati kontinuiranom supervizijom i edukacijama, nadamo se da će im i ovi edukativni sadržaji biti korisni da zaštite sebe kako bi mogle pomagati drugima.
Projekt „Kod kuće je najbolje“ financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru programa zapošljavanja žena „Zaželi!“.