Prekogranični protokol za prevenciju ovisnosti i poremećaja u ponašanju kod djece i mladih u prekograničnoj regiji Pounja

Prekogranični protokol za prevenciju ovisnosti i poremećaja u ponašanju kod djece i mladih nastao je u radu prekograničnog tima u kojem su sudjelovali predstavnici lokalnih zajednica u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u kojima se provodio projekt „Mreža za unapređenje mentalnog zdravlja“, koji su istovremeno predstavljali različite sektore uključene u prevenciju.

Protokol je napravljen s namjerom da dionicima u lokalnim zajednicama služiti za orijentaciju o organizacijama, institucijama i ustanovama koje su uključene ili mogu biti uključene u sustav prevencije ovisnosti i poremećaja ponašanja te laku i brzu komunikaciju sa ključnim osobama kako u slučaju potrebe za brzom i učinkovitom intervencijom tako i za potrebe razvijanja aktivnosti i programa prevencije.

Klikom na sliku možete preuzeti publikaciju “Prekogranični protokol za prevenciju ovisnosti i poremećaja u ponašanju kod djece i mladih u prekograničnoj regiji Pounja” u pdf formatu.

brosura-protokol-naslovna