Pilot primjena modula društveno-korisnog učenja za organizaciju inkluzivne zajednice

U zimskom semestru školske 2018/2019 godine u projektnim aktivnostima Društveno-korisnog učenja u organizaciji inkluzivne zajednice, sudjelovali su studenti kolegija Socijalni rad u organizaciji zajednice.

Jedan dio studenata s ovog kolegija sudjelovali su u modulu „Društveno-korisno učenje za organizaciju inkluzivne zajednice“, tako što su se uključili u rad Društvenog centra za osobe s invaliditetom u Hrvatskoj Kostajnici, koji je program Rehabilitacijskog centra za stres i traumu te u rad Dnevnog centra Udruge slijepih Sisačko-moslavačke županije. Zadatak koji su, uz podršku i vođenje mentora iz organizacija civilnog društva uspješno obavili, sastojao se iz tri dijela:

• mapiranje zajednice i analiza lokalnih dionika, na temelju analize dokumenata i terenski posjetima i intervjuom s dionicima u dvije zajednice
• osmišljavanje i provedba aktivnosti u lokalnoj zajednici s ciljem unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom te unapređenje njihova položaja; ove aktivnosti moraju uključivati same osobe s invaliditetom te okupljati ostale dionike
• komunikacija s zainteresiranom javnosti i prijenos znanja ostalim dionicima u zajednici

Kao glavni rezultat ovog procesa društveno-korisnog učenja, studenti i njihovi mentori iz organizacija civilnog društva organizirali su 11. prosinca su u Sisku i Hrvatskoj Kostajnici četiri inkluzivne akcije u suradnji s Udrugom slijepih Sisačko-moslavačke županije, Gimnazijom Sisak, volonterima Gradskog društva Crvenog križa Sisak, Društvenim centrom u Hrvatskoj Kostajnici, Gradskim društvom crvenog Križa Hrvatska Kostajnica, Gradom Hrvatska Kostajnica i drugim dionicima u lokalnim zajednicama.

Organizirane su kreativne i zabavne radionice u Dnevnom centru Udruge Slijepih u Sisku i u Društvenom centru Kostajnica u Majuru, uz uključivanje volontera. U Sisku je provedena akcija senzibilizacije i edukacije mladih iz Gimnazije Sisak o preprekama s kojima se suočavaju slijepe osobe i o asistivnim tehnikama. U Hrvatskoj Kostajnici je u suradnji s Gradom i Centrom za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica organiziran stručni skup o problemima i socijalnim uslugama za osobe s invaliditetom u zajednicama s manje mogućnosti uz sudjelovanje stručnjaka i zainteresirane javnosti iz pograničnog područja: iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine.

Projekt, „Društveno korisno učenje za organizaciju inkluzivnih zajednica“ sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda te Ureda za udruge Vlade RH. Dio je programa Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja.