INTED – četvrta i posljednja edukacija u Italiji

Kroz projekt „INTED – Integracija kroz dijalog i edukaciju edukaciju“ težimo, u suradnji s našim partnerima, unaprijediti vlastite kompetencije i resurse za rad s migrantima s posebnim naglaskom na najranjivim skupinama migranata. To nastojimo postići, između ostaloga, organiziranjem edukacija za djelatnike organizacija uključenih u projekt koje su vezane za integraciju, informiranje i edukaciju izbjeglica i migranata te problem traume i ostale probleme mentalnog zdravlja. U projektu sudjeluju Odjel za resurse i podršku Općine Linköping, Švedska, kao koordinator te županija Enzkreis, Njemačka, Studieförbundet Bilda sydöst, Švedska, Unione dei Comuni Val’enza, Italija, Omega – Transkulturalni centar za mentalno zdravlje i integraciju, Austrija i Rehabilitacijski centar za stres i traumu.

Četvrta edukacija provodila se u Italiji na području Bologne, u nekoliko općina iz regije Reggio Emilia, u razdoblju od 12. do 16. ožujka 2018.
U ponedjeljak, prvog dana studijskog posjeta, naši domaćini iz Unione Val d’Enza su nam, nakon kratkog predstavljanja vlastitog rada s naglaskom na radu s tražiteljima azila i osobama pod međunarodnom zaštitom, pružili pregled sustava prihvata tražitelja azila u Italiji.

Drugog dana studijskog posjeta organiziran je sastanak s prefektom Reggio Emilia, te predavanje na temu „Prihvati migranata: poteškoće, strategije, uspjesi“. Uslijedila je interaktivna izložba „Bijeg iz Sirije“, u organizaciji Caritasa Reggio Emilia.

Treći dan su obilježili posjet tvrđavama Canossa i Rossena, te tornju Rossenella i posjet kulturnom centru Multiplo u kojem je održano predavanje o edukaciji migranata u Italiji. Također, predstavljena je škola CPIA koja organizira tečajeve jezika za strance, posebice odrasle osobe.

Prvi dio predavanja četvrtog dana studijskog posjeta bio je fokusiran na žrtve traffickinga i prostitucije, a održali su ga predstavnici Rosemary projekta, koji je započet još 1997. godine upravo u svrhu podizanja svijesti o spomenutom problemu te pomoći žrtvama. Uslijedila je edukacija vezana za zdravstvenu skrb tražitelja azila i azilanata, a dan je završen sastankom i upoznavanjem s volonterima koji rade u organizacijama koji pomažu tražiteljima azila i azilantima.

Posljednjeg dana susreta, u petak, dobili smo uvid u trenutnu političku situaciju u Italiji, ali i priliku da postavimo pitanja i pokrenemo diskusiju s gradonačelnicima gradova Sant’Ilario d’Enza i Val d’Enza.
Program je potom završen osvrtom na cjeloukupnu edukaciju i evaluacijom susreta.

Ova edukacija je, nakon edukacija prethodno organiziranih u Pforzheimu u Njemačkoj, Linköpingu u Švedskoj te Zagrebu, ujedno bila i posljednja edukacija organizirana za djelatnike uključenih organizacija u sklopu INTED-a