Univerzalno dostupne temeljne socijalne usluge

Ova publikacija je nastala kao dio projekta Zajednice uključuju:

Inicijativa za univerzalno dostupne temeljne socijalne usluge u zajednici s ciljem stvaranja baze podataka za zagovaranje politika univerzalne dostupnosti temeljnih i kvalitetnih socijalnih usluga.

U publikaciji se predlaže inovativna konceptualizacija socijalnih usluga, te njihova tipologija i klasifikacija.

Prezentirani su rezultati istraživanja kojim se nastojalo postići stručni konsenzus o osnovnim paketima socijalnih usluga, koje trebaju biti univerzalno dostupne.

Analizirani su potrebni resursi za ostvarivanje univerzalne dostupnosti temeljnih socijalnih usluga, te je predložen

koordinirani sustav podijeljene odgovornosti u planiranju, organiziranju, pružanju, praćenju i vrednovanju sustavom socijalnih usluga, radi povećanja njihove dostupnosti.

Publikaciju preuzmite ovdje. ovdje.