Misija, vizija, ciljevi

VIZIJA

Društvo oslobođeno od ugrožavanja ljudskih prava, diskriminacije i mučenja, utemeljeno na vrijednostima socijalne pravednosti, solidarnosti i vladavini prava, koje je odgovorno prema svojim najpotrebitijim članovima.

MISIJA RCT-a

Unapređenje psihološkog zdravlja, kvalitete života i socijalnog uključivanja osoba koje su žrtve torture, traume i kršenja ljudskih prava te onih koji su društveno marginalizirani ili u riziku od marginalizacije.

VRIJEDNOSTI I PRINCIPI DJELOVANJA

Demokratske vrijednosti, odgovornost i vladavina prava

Vjerujemo da su ljudska prava univerzalna i nedjeljiva; zalažemo se za toleranciju, poštivanje različitosti i jednake mogućnosti za sve; borimo se protiv nekažnjivosti.

Socijalna pravednost i solidarnost

Zalažemo se za sprečavanje krajnje nejednakosti među ljudima, zbog čega se određene društvene skupine i pojedinci stavljaju u neravnopravan položaj u pogledu zadovoljavanja osnovnih potreba, dostojanstvene egzistencije i ostvarivanja svojih potencijala.

Humanost i posvećenost korisnicima

RCT postoji radi svojih korisnika i njihovih specifičnih potreba; u RCT-u poštujemo posebnost svakog ljudskog bića i prilagođavamo postupke i pristup toj posebnosti.

Etičnost i profesionalizam

Posvećeni smo međunarodno priznatim principima etike u pomagačkim zanimanjima, osobito u djelu uloge pomagača u radu s traumatiziranim i ranjivim korisnicima; nastojimo kontinuirano usavršavati znanja, vještine i kompetencije da bismo mogli biti što kompetentniji i efikasniji u radu za dobrobit naših korisnika.

DJELATNOSTI

Psihosocijalna pomoć i podrška osobama u stanju kroničnog stresa, traumatiziranima i žrtvama mučenja koja ima za cilj rehabilitaciju, socijalnu integraciju i unapređenje njihove kvalitete života

Prevencija i rana identifikacija osoba u stanju psihosocijalnih potreba s naglaskom na traumatizirane i na žrtve mučenja

Podizanje svijesti i upoznavanje šire javnosti s problematikom stresa, traume i mučenja

Psiho-socijalna pomoć i poboljšanje kvalitete života ranjivih skupina (djece, žene, stari, osobe sa invaliditetom, manjine, prognanici, izbjeglice, povratnici u RH, azilanti) osobito u područjima RH s manje mogućnosti

Podrška i edukacija stručnjaka koji provode psihološke krizne intervencije Provođene psiholoških kriznih intervencija i edukacija osoba koje provode psihološke krizne intervencije

Edukacija profesionalaca i neprofesionalaca o stresu, traumi, te s medicinskim, socijalnim, zakonskim i etičkim aspektima mučenja.

Nakladnička djelatnost koja podupire ostvarivanje ciljeva Udruge u skladu s posebnim propisima

Organiziranje predavanja, radionica, skupova i gostovanja domaćih i stranih predavača

Poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređenje stručnog i znanstvenog rada

Uspostavljanje veza i razmjena stručnog iskustva i znanja iz područja stresa, traume, rehabilitacije traumatiziranih i mučenih s domaćim i inozemnim udruženjima iste orijentacije

Suradnja i pružanje profesionalne podrške i savjetovanja te supervizije znanstvenim i profesionalnim organizacijama, organizacijama civilnog društva, odgojno-obrazovnim, zdravstvenim i drugim ustanovama te pojedincima koji rade u području primarnih ciljeva Udruge