Početak provedbe WELCOMM projekta

Rehabilitacijski centar za stres i traumu započeo je s novim, dvogodišnjim projektom s partnerskim organizacijama Südwind iz Austrije, CESIE iz Italije, Slovenskom Filantropijom iz Slovenije i Centrom za mirovne studije iz Hrvatske. Projekt pod nazivom “WELCOMM: Podrška integraciji državljana trećih zemalja kroz razvijanje alata za učenje i suradnju u izgradnji društva dobrodošlice i inkluzivnih zajednica“ započeo je 1. prosinca 2017, a financiran je sredstvima Europske unije iz Fonda za azil, migracije i integraciju. Cilj projekta je doprinijeti integraciji prije odlaska i nakon dolaska osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita, koje se premještaju unutar EU ili se preseljavaju iz trećih zemalja (relocation i resettlement).

Projekt je započeo inicijalnim sastankom partnera održanim u Zagrebu od 9. do 11. siječnja 2018.

Prvi dan sastanka bio je posvećen upoznavanju sudionika i njihovih organizacija, kao i kratkim prezentacijama svake partnerske organizacije. Uslijedila je radionica o najboljim nadanjima od projekta kao i od inicijalnog sastanka, koja je pokazala da svi partneri u projektu i sudionici sastanka imaju visoki optimizam i očekivanja kako za svoje organizacije i krajnje korisnike, tako i za vlastiti osobni i profesionalni ravoj. Na kraju prvog dana partnere smo podsjetili na planirane radne pakete projekta, ishode i proizvode te plan aktivnosti.

Drugi dan sastanka bio je posvećen planiranju strukture, funkcionalnosti i sadržaja WELCOMM internetske platforme. Jedno od važnih pitanja o kojima se raspravljalo je kako povećati dostupnost i upotrebljivost platforme i učiniti ju privlačnom korisnicima, kako državljanima trećih zemalja tako i praktičarima u zemljama i zajednicama prijema koji pružaju podršku u integraciji. WELCOMM platforma će integrirati online tečaj hrvatskog i slovenskog jezika za državljane trećih zemalja, kao i druge informacije i obrazovne sadržaje i alate koji će se razvijati kako bi se olakšala njihova integracija u zemljama iz kojih dolaze projektni partneri. Sudionici su, pored toga, diskutirali i planirali sadržaj treninga interkulturne osjetljivosti i kompetencija. Ovaj trening bit će razvijen i pilotiran s ciljem da unaprijedi kompetencije službenika, pružatelja usluga, aktivista i volontera organizacija civilnog društva u zemljama prijema za podršku u integraciji državljanima trećih zemalja, ali i dobili podršku za sebe kroz online Zajednicu prakse. Trening interkulturalne osjetljivosti i kompetencije i Zajednica prakse bit će integrirani u WELCOMM platformu, a partneri su počeli planirati odgovarajuće module i funkcionalnosti tijekom inicijalnog sastanka.

Posljednjeg dana razmatrani su i raspodijeljeni provedbeni i financijski zadaci i odgovornosti provedbenog tima i organizacija. Nakon završnih zaključaka i evaluacije sastanka temeljene na početno izraženim nadama i očekivanjima, dogovoreni su rokovi u prvom semestru provedbe projekta. Partneri će se sljedeći put sastati u lipnju u Austriji, a u međuvremenu će raditi na informativnim paketima za državljane trećih zemalja i Vodiču kroz usluge usmjerene državljanima trećih zemalja u zemljama zastupljenima u ovom projektu.

Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Fonda za azil, migracije i integraciju.