Rad studenata u lokalnoj zajednici uz mentorsku podršku

Studenti socijalnog rada su započeli s radom u lokalnoj zajednici. U okviru ove aktivnosti provesti će po 40 sati u aktivnostima organizacije inkluzivne zajednice, sudjelujući u radu i unapređujući aktivnosti i program Društvenog centra u Hrvatskoj Kostajnici za odrasle osobe s invaliditetom.

U ponedjeljak i utorak, 04.11. i 05.11.2019. student sus a svojim mentorima boravili u Hrvatskoj Kostajnici. Tokom svog prvog dvodnevnog boravka su praktično proveli procjenu zajednice uz mentorsku podršku.
Za ovu aktivnost, studenti su se prethodno pripremili prikupljanjem općih i specifičnih podataka o lokalnoj zajednici. Na temelju toga, odabrali su indikatore za procjenu zajednice, odredili izvore i metodu prikupljanja podataka. Zatim su izradili istraživačke instrumente koje će primijeniti u svom radu te kontaktirali relevantne stručnjake i organizacije i dogovorili susret s njima.
Studenti su za vrijeme boravka u zajednici posjetili i razgovarali s relevantnim stručnjacima i djelatnicima organizacija i drugim lokalnim dionicima (djelatnici i korisnici Društvenog centra i članovi njihovih obitelji, djelatnici Centra za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica, Gradsko društvo Crvenog križa, srednja i osnovne škole u Hrvatskoj Kostajnici i Hrvatskoj Dubici, predstavnici jedinica lokalne samouprave, Dobrovoljno vatrogasno društvo, lokalnih udruga i drugi lokalni dionici). Također, obavili su opažanje i razgovarali sa pripadnicima ranjivih skupina i članovima njihove obitelji ili građanstva.

Osim istraživanja, studenti su razgledali i istražili grad i manja mjesta u okolici, razgovarali sa lokalnim stanovništvom i pratili aktualna zbivanja u gradu i okolici.

Po završetku aktivnosti, studenti su s mentorima raspravili o dobivenim rezultatima. Na temelju ovih rezultata studenti će pripremiti inkluzivne lokalne akcije u zajednici.

Aktivnost se provodi u sklopu projekta Društveno korisno učenje za organizaciju inkluzivnih zajednica koji sufinancira EU iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.