Radionica za studente socijalnog rada o politikama za OSI

U ponedjeljak, 25.3.2019. na Studijskom centru socijalnog rada u Zagrebu održana je edukativna radionica “Normativni okvir i politike za osobe s invaliditetom: primjena UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom”. Organizatori radionice su Rehabilitacijski centar za stres i traumu i Pravni fakultet- Studijski centar za socijalni rad, Sveučilišta u Zagrebu.
Radionicu, koja je bila namijenjena studentima i nastavnicima socijalnog rad te organizacijama civilnog društva osoba s invaliditetom i onima koji rade s osobama s invaliditetom, održala je dr. sc. Vesna Mihanović, edukacijska rehabilitatorica iz Poliklinike SUVAG.
Na radionici su sudionici saznali više o tome:
– kako je nastala i zašto je bila potrebna Konvencija o pravima osoba s invaliditetom,
– kojim područjima osobnog, društvenog, javnog i političkog života se Konvencija bavi,
– koji model invaliditeta su tvorci Konvencije primijenili u njezinom stvaranju,
– kako se Konvencija primjenjuje u nacionalnom kontekstu i tko i kako izvještava o njezinoj primjeni,
– koje su vrste istraživanja u području invaliditeta, koja su obilježja inkluzivnih istraživanja i kako se ona mogu provoditi.

Dr. Vesna Mihanović poseban je naglasak stavila na “ljudskopravaški” model invaliditeta, na kojem je utemeljena Konvencija. Predstavila je rezultate svoje istraživanja o primjeni članka 19. Konvencije, kojim se propisuje parvo na neovisno življenje i uključenost u zajednicu, iz perspektive osoba s invaliditetom.
Ova edukativna radionica je dio klastera aktivnosti, kroz koje će studenti, uz mentorsku podršku nastavnika i djelatnika udruga, imati zadatak provesti istraživanje na terenu kako bi procjenili provedbu ili učinke neke politike ili procijenili potrebe OSI vezano uz neku politiku. Na temelju nalaza i preporuka imat će zadatak osmisliti i provesti zagovaračku kampanju, s ciljem unapređenja prava i kvalitete života osoba s invaliditetom.
Radionica je organizirana u okviru projekta “Društveno korisno učenje za organizaciju inkluzivnih zajednica” koji sufinancira EU iz Europskog socijalnog fond te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.