Radionice socijalnih i interkulturalnih vještina za azilante

U okviru projekta „MENTOintegRacija: Mentorstvo u socijalnoj i radnoj integraciji azilanata“, u Zagrebu je u veljači krenuo prvi od tri ciklusa radionica treninga socio-kulturalne orijentacije za osobe kojima je u Hrvatskoj odobrena međunarodna zaštita, a posebno one među njima koji su u Hrvatsku došli u programu preseljenja. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda.

Cilj projekta je poboljšati društvenu integraciju i integraciju na tržište rada azilanata i migranata u Republici Hrvatskoj. Ciklusom od 10 zanimljivih i interaktivnih radionica pružit će se korisnicima prilika za unaprjeđenje socio-kulturalnih i komunikacijskih vještina u cilju uspješnijeg socijalnog uključivanja i integracije na tržište rada. Radionice provode Sandra Šipka i Darko Blagojević uz prevođenje na arapski jezik Rube Khouri.

Teme koje će se radionicama obraditi, a koje će azilantima pomoći u uspješnoj socijalnoj i radnoj integraciji su: 

• Osnove komunikacije
• Kulture i vrijednosti
• Dokumenti, institucije, prava i obaveze
• Zdravlje i socijalna zaštita
• Društveni život i slobodno vrijeme
• Pisano predstavljanje vještina, znanja i sposobnosti
• Obrazovanje
• Ciljevi
• Zapošljavanje
• Novac i financije

Trening je osmišljen kako bi upoznao azilante s društvom, kulturom i običajima, te pravima i obavezama građana Hrvatske te stranaca koji u Hrvatskoj žive. Svrha ovih radionica je olakšati našim novim sugrađanima snalaženje i uključivanje u zajednicu. Također trening je usmjeren na učenje konkretnih znanja i vještina, međusobnu podršku i umrežavanje azilanata, te razmjenu konkretnih iskustava u svrhu lakše integracije.

Ukupno će ovim treningom biti obuhvaćeno 30 azilanata i osoba pod supsidijarnom zaštitom. Svaki ciklus ovog treninga slijedit će i radionice komunikacijskih vještina na hrvatskom jeziku čiji je cilj unapređenje vokabulara i znanja hrvatskog jezika povezanog s traženjem posla, obavljanjem tipičnih poslova i snalaženjem u svakodnevnom životu. Tako se ovoj populaciji realno povećava prilika za uspješnu integraciju i uključivanje u život njihovih novih zajednica.