REHABILITACIJA, OSNAŽIVANJA I INTEGRACIJA TRAŽITELJA AZILA I AZILANATA – ŽRTAVA TORTURE

Rezultati evaluacijskog istraživanja

U okviru projekta „Rehabilitacija, osnaživanja i integracija tražitelja azila i azilanata – žrtava torture“ 220 korisnika – potencijalnih žrtava torture, koji borave u Hrvatskoj, Austriji i Njemačkoj dobilo je pomoć i podršku u prevladavanju traumatskog iskustva te osnaženo u cilju uspješnije integracije u zemljama prijema.

Program rehabilitacije i osnaživanja u ovom projektu sastojao se od kratkotrajne Solution Focused grupne intervencije, individualnog psihološkog savjetovanja i psihoterapije, učenja jezika, osposobljavanja i usavršavanja profesionalnih vještina i drugih aktivnosti usmjerenih na poticanje integracije u lokalnim zajednicama, uključujući praktičnu podršku u stambenom zbrinjavanju, traženju posla i rješavanju drugih statusnih pitanja.

Provedeno je evaluacijsko istraživanje kako bi se provjerila učinkovitost provedenih intervencija kao i utjecaj post-migracijskih čimbenika na oporavak. Rezultati evaluacije predstavljeni su u ovoj publikaciji.

Preuzmite brošuru ovdje