Sedam novih njegovateljica u Dvoru

Na području Općine Dvor provodimo projekt „Kod kuće je najbolje“ koji financira Europski socijalni fond kroz program „Zaželi – program zapošljavanja žena“ putem kojeg je u 7 žena s područja općine uspješno završilo osposobljavanje za njegovateljicu starijih i nemoćnih osoba.
Projekt je osmišljen u svrhu poboljšanja životnih uvjeta na ovom ruralnom području, za koje statistički podaci ukazuju na najvišu stopu rizika od siromaštva u Hrvatskoj i nisku stopu zaposlenosti. U posebnom riziku od siromaštva i nezaposlenosti su žene, a slabo obrazovanje, mali broj potencijalnih poslodavaca, loša prometna povezanost i nepostojanje adekvatnog javnog prijevoza otežavaju njihovu zapošljivost u lokalnoj zajednici.

Kako bi se doprinijelo povećanju zapošljivosti žena u ovom ruralnom području i umanjile posljedice dugotrajne nezaposlenosti poput pada kompetencija, motivacije i radnih kapaciteta, kroz projekt „Kod kuće je najbolje“ radi se na razvijanju radnih kapaciteta, stjecanju konkurentnih kompetencija te kontinuiranom osnaživanju žena u pružanju socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama. U tom cilju je sedam zaposlenica RCT-a u Dvoru krenulo na osposobljavanje za posao njegovateljice.

Osposobljavanje za njegovateljice pohađalo je 7 žena s područja Općine Dvor u razdoblju od rujna do prosinca 2019. Osposobljavanje je organizirano u Srednjoj strukovnoj školi Kotva u Sisku tokom vikenda, kako starije i nemoćne osobe o kojima žene skrbe na projektu „Kod kuće je najbolje“ ne bi bile uskraćene za redovite dolaske. Tokom osposobljavanja, polaznice su stekle praktična i teoretska znanja i vještine za obavljanje poslova njegovatelja starijih i nemoćnih osoba iz područja zdravstvene njege, pružanja usluga bazične njege i pomoći, nadzora i praćenja te uočavanja promjena u starijih osoba i znanja i vještine za pomoć provođenja higijene, odijevanja, hranjenja i kretanja starije i nemoćne osobe.

Polaznice su pokazale visoku motivaciju i interes za sudjelovanje u programu osposobljavanja. Program su završile unatoč svim obiteljskim obavezama i zahtjevnom poslu koji obavljaju u domovima korisnika. Usprkos nepostojanju adekvatnog javnog prijevoza, polaznice su se organizirale i vikendima putovale do Siska te redovito učile i polagale ispite. Njihov trud se isplatio jer su početkom siječnja 2020. dobile diplome o završenom tečaju za njegovateljice. Stjecanje kompetencija i diplome za njegovateljicu će im, iskreno se nadamo, dugoročno povećati šanse za trajnije zapošljavanje.
Znajući kvalitetu usluga koje pružaju svojim korisnicima i pozitivne promjene koje su unijele u njihove živote, veća mogućnost zapošljavanja ovih njegovateljica u budućnosti će zasigurno pozitivno utjecati na kvalitetu života njihovih budućih korisnika u lokalnoj zajednici.