Trening trenera u projektu WELCOMM

U okviru projekta “WELCOMM: Podrška integraciji državljana trećih država kroz razvoj platforme za učenje i alata za suradnju u svrhu izgradnje društva dobrodošlice i inkluzivnih zajednica”, u Zagrebu je od 3. do 7. prosinca održan trening trenera u području interkulturalne senzibilizacije i izgradnje vještina. Projekt sufinancira Europska komisija iz Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF).

U treningu je sudjelovalo 15 trenera iz 5 partnerskih organizacija: RCT-a, kao nositelja projekta, Suedwind-a iz Austrije, Slovenske Filantropije iz Slovenije, CESIE iz Italije i CMS-a iz Hrvatske. Cilj je ovog treninga unapređenje vještina trenera za provođenje treninga senzibilizacije i razvoja interkulturalnih kompetencija.

Trening trenera je osmišljen tako da treneri iz svake od partnerskih organizacija ostalim sudionicima prenesu specifična znanja i vještine u području za koje su kompetentni; također, da predlože sadržaj i metode treninga koji će se provoditi s ciljanim skupinama u svakoj zemlji u kojoj se provodi ovaj projekt.

Prvog dana, 3. prosinca, trening su vodile trenerice iz Suedwind-a: Leila Salehiravesh, Anita Roetzer i Carolina Lebesmuehlbacher. Na radionicama su obrađivane teme kulture, kulturalnih razlika i kulturalne raznolikosti, odnosa kulture i identiteta, stereotipa, predrasuda i diskriminacije.

Drugog dana treninga, 4. prosinca, trening su vodile Georgia Chondrou, Giulia Di Carlo i Cloe Saint Nom iz CESIE, iz Italije. Radionice su se sadržajem oslanjale na prvi dan treninga: razvojni model interkulturalne senzitivnosti Miltona J. Bennetta, interkulturalne kompetencije, koncept kulturnog šoka i analize kritičnih događaja (Critical Incidents) u razumijevanju i prevladavanju kulturnog šoka.

Trećeg dana treninga, 5. prosinca, kolegice iz Slovenske Filantropije, Helena Liberšar i Tina Velišček, prezentirale su koncept nenasilne komunikacije Marshalla Rosenberga, metoda i tehnike nenasilne komunikacije te načine kako postaviti granice i zaštititi se od emocionalnog iscrpljivanja, kada radite kao pomagač.

Četvrtog dana, 6. prosinca, Sandra Šipka i Dragana Knezić, sudionicima su prezentirale model treninga o izazovima za

mentalno  zdravlje povezanim s izbjeglištvom te kako prevladati barijere u pristupu uslugama zaštite mentalnog zdravlja za ovu populaciju, o stresu, krizi i traumi i načinima njihovog prevladavanja te koji elementi čine usluge, organizacije i programi prilagođene korisnicima s iskustvom traume.

Posljednjeg dana treninga analizirali smo na koji način ćemo iskustvo koje smo stekli kao sudionici primijeniti u izradi programa i provedbi treninga za ciljane skupine u svakoj zemlji: javne službenike, stručnjake u javnim i privatnim (neprofitnim) pružateljima usluga, volontere i aktiviste u organizacijama civilnog društva. Treninzi će se u četiri zemlje održati od veljače do svibnja 2019. godine.