Trening za trenere u primjeni Solution Focused Brief savjetovanja

U svrhu unaprjeđenja savjetodavnih, mentorskih i trenerskih vještina u primjeni Solution Focused Brief pristupa u psihoterapiji i savjetovanju, uspješno je proveden četverodnevni trening za pet djelatnica RCT-a. Tijekom ova četiri dana fokusirale smo se na razvoj vlastitih kapaciteta i vještina savjetovanja prema principima Solution Focused Brief pristupa, ujedno razvijajući ideje o načinima implementacije tih vještina u individualnom mentoriranju korisnika i edukaciji drugih stručnjaka.

Trening je, od 15. do 18. listopada 2018., održao dr. Stephen M. Langer, osnivač NWBTTC – Northwest Brief Therapy Training Centra, iz Olympije u Sjedinjenim američkim državama .

Usvojene vještine nastavit ćemo koristiti za razvoj programa individualnog savjetovanja i mentoriranja korisnika, koji su ujedno i korisnici zajamčene minimalne naknade te u edukaciji drugih stručnjaka koji rade s azilantima i migrantima. Naime, cilj ovog projekta je poboljšati društvenu integraciju i integraciju na tržište rada azilanata i migranata u Hrvatskoj razvojem ciljanih programa unaprjeđenja vještina te razvojem i pilotiranjem specifičnog mentorskog pristupa u cilju poboljšanja njihovog održivog zapošljavanja i smanjenja ovisnosti o socijalnim naknadama. S obzirom na to, primarna ciljna skupina ovog projekta su nezaposleni azilanti i migranti od kojih je najmanje 50 korisnika zajamčene minimalne naknade, a u projektu će sudjelovati i 24 stručnjaka iz Centra za socijalnu skrb Zagreb, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te organizacija civilnog društva koji izravno rade s azilantima i migrantima.

Sve navedene aktivnosti dio su projekta MENTOintegRacija: Mentorstvo u socijalnoj i radnoj integraciji azilanata, a koji se financira iz Europskog socijalnog fonda.