Učenje zalaganjem u zajednici – radionica o organiziranju inkluzivne zajednice

U srijedu, 09.10.2019. predavanjem i radionicom na Studijskom centru za socijalni rad započela je provedba organiziranja inkluzivne zajednice u okviru projekta “Društveno-korisno učenje u organizaciji inkluzivne zajednice”. Na temelju ranije razvijenog kurikuluma za organiziranje inkluzivne zajednice te programa i plana rada u Društvenom centru u Hrvatskoj Kostajnici, studenti s kolegija Socijalni rad u organiziranju zajednice krenuli su sa pripremama za učenje zalaganjem u zajednici.

Studenti su se upoznali sa konceptom zajednice i radom u zajednici, socijalnim radom u organizaciji zajednice te metodama i alatima mapiranja zajednice. Prezentirani su također i rezultati postignuti u prethodnim aktivnostima kao i sa lokalnom zajednicom i socijalnim uslugama i drugim aktivnostima u koje se u zajednici mogu uključiti. Zatim su se podijelili se u grupe i odabrali svoje područje interesa u okviru kojeg će provesti istraživanje ili mapiranje zajednice i osmisliti aktivnosti za organizaciju zajednice, a to su:

  • osobe s invaliditetom
  • obitelji u siromaštvu
  • mladi u ruralnim sredinama
  • jednoroditeljske obitelji

Dvije grupe će se baviti analizom politika i pripremiti virtualnu zagovaračku kampanju (kampanju na društvenim medijima) u području izlaska mladih iz alternativne skrbi te dostupnosti i efikasnosti javnog prijevoza kao preduvjeta dostupnosti kvalitetnog obrazovanja svoj djeci.

Studentima su dodijeljeni mentori koji će ih pratiti i pomagati u pripremi za rad u zajednici s korisnicima Društvenog centra, drugim korisnicima socijalnih usluga i aktivnosti RCT-a, te ostalim dionicima u lokalnoj zajednici.

Studenti će proći kroz 30 sati društveno korisnog učenja u zajednici uz podršku 5 mentora iz organizacije civilnog društva i nastavnika na kolegiju. U praksi će primijeniti ključne elemente metode organiziranja zajednice što uključuje: razvoj i primjenu metoda za mapiranje zajednice, razvoj i primjenu metoda za analizu lokalnih dionika, razvoj i primjenu metoda organiziranja inkluzivnih akcija u zajednici i okupljanja dionika, primjenu adekvatnih metoda komuniciranja s javnostima i metode evaluacije inkluzivnih akcija.

Aktivnost se provodi u sklopu projekta Društveno korisno učenje za organizaciju inkluzivnih zajednica koji sufinancira EU iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.