Završena edukacija o analizi i istraživanju politika u projektu DKU za organizaciju inkluzivnih zajednica

U utorak, 20.studenog 2018., održan je posljednji modul Edukacije o metodama i istraživačkim postupcima analize, praćenja i evaluacije politika, koju smo organizirali u okviru projekta Društveno korisno učenje za organizaciju inkluzivnih zajednica.

Edukaciju je održala Nives Miošić Lisjak a sudjelovali su studenti Studijskog centra za socijalni rad Pravnog fakulteta u Zagrebu. Ova edukacija dio je programa društveno-korisnog učenja „Istraživački postupci za monitoring i evaluaciju politika“, u kojem sudjeluju studenti kolegija Socijalni rad u organiziranju zajednice te kolegija Odabrana područja socijalnog rada – Osobe s invaliditetom.

U edukaciji je sudjelovalo 18 studenata socijalnog rada te petero stručnjaka iz organizacija civilnog društva, a edukacija se održala u tri modula: prvi, održan 15. studenog, pod naslovom Javne politike i akteri javnih politika, druge, pod naslovom Policy okviri, problemi, ciljevi, održan je 16. studenog te posljednji, Istraživačke metode u policy analizi, održan je 20. studenog.

Edukaciju je vodila Nives Miošić Lisjak, stručnjakinja u području primijenjenih društvenih istraživanja, edukacije o javnim politikama te istraživanja javnih politika.

Sudionici edukacije su imali prilike naučiti o konceptu javnih politika, fazama procesa njihova stvaranja, akterima javnih politika, njihovim okvirima, definiranju problema i ciljeva, instrumentima javnih politika te standardima, svrsi i metodološkim postupcima u istraživanju javnih politika. Uz bogato iskustvo i primjere iz profesionalnog života predavačice, prisutni su imali jedinstvenu priliku čuti kako teorijski dio doista izgleda u praksi te kako rad u analizi i kreiranju javnih politika funkcionira primijenjen u hrvatskom kontekstu, te su započeli s razradom vlastitog istraživanja u cilju praćenja i evaluacije odabranih javnih politika. Na temelju rezultata istraživanja studenti i njihovi nastavnici i mentori iz organizacija civilnog društva, formulirat će preporuke i provesti zagovaračku kampanju.

Projekt, „Društveno korisno učenje za organizaciju inkluzivnih zajednica“, provode Rehabilitacijski centar za stres i traumu i Studijski centar za socijalni rad Pravnog fakulteta na Sveučilištu u Zagrebu. Projektom želimo dati doprinos unapređenju obrazovanja socijalnih radnika te istovremeno poboljšati analitičke i zagovaračke kapacitete organizacija civilnog društva koje pružaju socijalne usluge u zajednici. Aktivnostima projekta biti će obuhvaćeno 70 studenata i 5 nastavnika Studijskog centra za socijalni rad te 4 organizacije civilnog društva.
Projekt je započeo 19. ožujka 2018., a trajat će do 19. ožujka 2020.