Završeni projekti

REHABILITACIJA, OSNAŽIVANJE I INTEGRACIJA AZILANATA I TRAŽITELJA AZILA – ŽRTAVA TORTURE: Projekt je financiran sredstvima EU u okviru Pilot Project/Preparatory Action on Victims of Torture (PAVT 2015) a sufinancirali su ga Ured za udruge Vlade RH i Grad Zagreb. Projekt je proveo Rehabilitacijski centar za stres i traumu kao nositelj u partnerstvu sa OMEGA Transkulturnim centrom za mentalno i fizičko zdravlje i integraciju, Graz, Austrija i EXILIO Centrom za pomoć izbjeglicama i žrtavma torture, Lindau, Njemačka, u razdoblju od 1. ožujka 2016. do 28. veljače 2017.

Zapošljavanje je IN(tegracija): Projekt financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku; razdoblje provedbe: studeni 2017. do listopad 2018. godine.

MALA OBITELJ, VELIKE PRILIKE: Psihosocijalna podrška jednoroditeljskim obiteljima. Projekt financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku; razdoblje provedbe: 1. listopada 2017. do 31. rujna 2018. godine.

KREACIJA-AFIRMACIJA-INTEGRACIJA: Poticanje integracije osoba pod međunarodnom zaštitom kroz razvijanje zanatskih vještina za mikroproizvodnje. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku; razdoblje provedbe:  1.11.2016. – 31.10.2017.

DUGI PUT DO DOMA – prevencija institucionalizacije maloljetnika bez pratnje. Projekt je financiran iz Proračuna Grada Zagreba za 2017. kroz Javni natječaj za financiranje programa i projekta udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja.

KORAK NAPRIJED – podrška u integraciji azilanata. Projekt je financiran iz Proračuna Grada Zagreba za 2017. kroz Javni natječaj za financiranje programa i projekta udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja.

MOJA ODLUKA JE NAJBOLJA ODLUKA 2 – jačanje kompetencija učenika za donošenje profesionalnih odluka. Projekt je financiran iz Proračuna Grada Zagreba za 2017. kroz Javni natječaj za financiranje programa i projekta udruga iz područja udruga mladih ili udruga za mlade.

BUDI SIGURAN. Projekt je financiran iz Proračuna Grada Zagreba za 2017. kroz Javni natječaj za financiranje programa i projekta udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži.

ZaJedn(o)akost. Projekt je financiran iz Proračuna Grada Zagreba za 2917. godinu kroz Javni natječaj za financiranje programa i projekta udruga iz područja promicanja ljudskih prava.

CENTRI ZA MLADE U ZAJEDNICI – CeZaM. Projekt sufinancira EU u okviru prekograničnog programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina. Razdoblje provedbe projekta: 4.04.2015. – 3.04.2017.

UČINKOVITA MANJINSKA VIJEĆA ZA VIŠE MANJINSKIH PRAVA. Nositelj projekta bilo je Srpsko narodno vijeće iz Zagreba, a Rehabilitacijski centar je u provedbi sudjelovao kao partner zajedno sa Projektom građanskih prava iz Siska. Proveden je u razdoblju od 04.11.2015. do 03.05.2017. Financiran je sredstvima Europske unije a sufinaciranje je osigurao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

PATH TO RECONCILIATION-PAVING THE WAY TO BECOME CONTRIBUTING MEMBERS OF THE COMMUNITY. Nositelj projekta bio je OMEGA Health Center iz Graza, Austrija a partneri su bili Exilio a.v. iz Njemačka, ICAR iz Rumunjske, Rehabilitacijski centar za stres i traumu iz Hrvatske i Slovenska Filantropija iz Slovenije. Provedba je trajala od 01.04.2015. do 31.03.2017. Financiran je sredstvima Europske unije u okviru Pilot Project/Preparatory Action on Victims of Torture za 2014 godinu, a provedbu u Hrvatskoj je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

SJENE IZA MENE 2 – TEHNIKE TEATRA SJENA U PREVENCIJI NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA U ŠKOLSKOM OKRUŽENJU. Projekt je proveden u suradnji s Osnovnom školom Ive Andrića u Novom Zagrebu a financiran je sredstvima Grada Zagreba kroz Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u području socijalnog i humanitarnog značenja 2016. godinu.

MOJA ODLUKA JE NAJBOLJA ODLUKA. Ovaj projekt je financiran na javnom natječaju za financiranje programa i projekata udruga iz područja udruga mladih ili udruga za mlade iz Proračuna Grada Zagreba za 2016. godinu i proveden je u partnerstvu s Osnovnom školom Žitnjak.

Klubovi za zapošljavanje mladih – YOUTH JOB CLUBS. Projekt je provodion Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje u partnerstvu s Rehabilitacijskim centrom za stres i traumu, PRONI Centrom za socijalno podučavanje iz Siska, Udrugom za obrazovanje, kulturu i razvoj civilnog društva “Lutum” iz Gline i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područnim uredom Sisak. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda u razdoblju od siječnja 2015. do srpnja 2016.

PRogram: Inovativni RUralni Centar za Inkluziju (PRI RUCI). Projekt je provodio GTF – Inicijativa za održivi rast u partnerstvu s Udruga invalida Križevci, Rehabilitacijskim centrom za stres i trauma i Centrom za socijalnu skrb Križevci. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u razdoblju od 1. 7. 2015. do 30. 6. 2016.

OVE RUKE MOGU SVE – podrška razvoju učeničkih zadruga u Pounju; projekt je sufinanciralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u razdoblju od 16.10.2015. do 31.08.2016.

NASILJE BOLI – PROGOVORI! – prevencija nasilja nad djecom; projekt je sufinanciralo Ministarstvo socijalne politike i mladih u razdoblju od 20.10.2015. do 20.10.2016.

DRUŠTVENI CENTAR KOSTAJNICA: Mreža podrške u zajednici osobama sa invaliditetom. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda); razdoblje provedbe: 16.5.2014. – 15.11.2015.

KOD KUĆE JE NAJBOLJE: Socijalne usluge u zajednici za stare i nemoćne osobe. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda); razdoblje provedbe: 9.5.2014. – 8.11.2015.

CARE-A-NET : Zagovaračka mreža za mlade koji izlaze iz alternativne skrbi. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda); razdoblje provedbe: 11.2. 2014. – 10.8.2015.

EDUKACIJOM I PODRŠKOM PROFESIONALCIMA DO BOLJE INTEGRACIJE AZILANATA – Pilot projekt. Projekt je financiran od Ministarstva socijalne politike i mladih. Razdoblje provedbe: 1.11.2014. – 5.11.2015.

SJENE IZA MENE – Tehnike teatra sjena u prevenciji neprihvatljiva ponašanja u školskom okruženju. Projekt je financirao Grad Zagreb u 2015. godini.

UČIMO, GLUMIMO, RASTEMO – Program poticanja kulture, umjetnosti i organiziranog korištenja slobodnog vremena kod mladih. Projekt je financirao Grad Zagreb u 2015. godini.

Think Family: Empowerment of Families at Risk to Practice Active Citizenship – THANKS, LIFELONG LEARNING PROGRAMME – GRUNDTVIG PARTNERSHIP, 2013 – 2015

NAŠI POTENCIJALI – ZAJEDNIČKA BUDUĆNOST: Osnaživanje mladih i njihovih zajednica u PPDS, listopad 2014. – kolovoz 2015.

STVARAM SJENE – OTKRIVAM SEBE (Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta) – srpanj 2014. – kolovoz 2015.

DRAMA U UČIONICI! – Dramska pedagogija i igra u prevenciji vršnjačkog nasilja (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta), rujan 2014. do kolovoz 2015.

MREŽA ZA UNAPREĐENJE MENTALNOG ZDRAVLJA / MENTAL HEALTH PREVENTION NETWORK (Europska Komisija u okviru IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina) – svibanj 2013. – rujan 2014.

UČIMO, GLUMIMO – RAZVIJAMO SE – doprinos prevenciji nasilja među mladima (Grad Zagreb) – siječanj 2014. – prosinac 2014

MORAM DALJE-ŽELIM VIŠE – osnaživanje i podrška u traženju posla mladim majkama koje izlaze iz alternativne skrbi (Grad Zagreb) – siječanj 2014. – prosinac 2014

RASTEMO UČEĆI’ – program međugeneracijskog prenošenja znanja (Grad Zagreb) – siječanj 2014. – prosinac 2014

ZAJEDNO JAČI – Psihosocijalno osnaživanje djece i mladih iz domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi (Sisačko-moslavačka županija, Upravnog odjela za socijalnu skrb). Nositelj projekta: Agencija lokalne demokracije Sisak. 1. kolovoz – 31. prosinca 2014.

OBRAZOVANJEM DO POSLA / EDUCATION FOR EMPLOYMENT (Europska unija iz IPA Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske) – veljača 2013 – svibanj 2014

ŠTO NOSIM U SAMOSTALNI ŽIVOT: osnaživanje i podrška u traženju posla mladima koji izlaze iz sustava alternativne skrbi (MSPM, Grad Zagreb, Veleposlanstvo Kraljevine Nizozemske) – 2011 – 2014

HOĆU DA SE ČUJE I MOJ GLAS – međusektorska suradnja na dobrobit djece na lokalnoj razini u PPDS (MSPM) – 2013 – 2014

I MI SMO PRAVA OBITELJ, MADA NAS JE DVOJE – Rana podrška jednoroditeljskim obiteljima (MSPM) – 2013 – 2014

PROMOS – Projekt mobilnog savjetovališta za mlade u Hrvatskom Pounju (MSPM) – 2012 – 2013

“ZDRAVA DJECA – ZDRAVE ZAJEDNICE” Prevencija ovisnosti kod djece Hrvatskog Pounja (MSPM) – 2012 – 2013

„Osnažimo najslabije na tržištu rada“ (EU IPA IV) – 2010 – 2011

Psiho-socijalna podrška traumatiziranoj djeci u područjima od posebne državne skrbi (Veleposlanstvo Finske i Velposlanstvo Švicarske) – 2009 – 2010

Psiho-socijalna podrška traumatiziranoj djeci u područjima od posebne državne skrbi (Veleposlanstvo Kraljevine Belgije) – 2011

Znaš li biti prijatelj?: prevencija neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži (MOBS) – 2011

Kako biti i mama i tata? – Osnaživanje jednoroditeljskih obitelji (MOBS) – 2011

Prevencija nasilja kod mladih u Područjima od posebne državne skrbi (MZSS) – 2011

Socijalna integracija obitelji, pripadnika manjina – povratnika u RH (Veleposlanstvo Kraljevine Nizozemske u RH) – 2010

Podrška djeci iz ratom pogođenih područja (Veleposlanstvo Kraljevine Belgije u RH) – 2010

Prevencija nasilja u područjima od posebne državne skrbi (MZOS) – 2010

„Budimo saveznici: pomoć djeci i prevencija zanemarivanja i zlostavljanja u PPDS“ (MOBS) – 2010

Liječenje zajednice – psiho-socijalna podrška djeci i roditeljima na području općine Dvor (MZSS) – 2010

Susret, učenje i kreacija: borba protiv ovisnosti kod mladih u PPDS (MOBS) – 2010

Zajednička strategija u rehabilitaciji žrtava mučenja sa zemljama partnerima Poljskom i Mađarskom (EU) – 2007

STOP PROJEKT: Psihoterapija i rezultati tretmana osoba s postraumatskim stresnim poremećajem kao posljedica rata i migracija na Balkanu (EU) – 2003 do 2007