Završna konferencija projekta „Rehabilitacija, osnaživanje i integracija tražitelja azila i azilanata – žrtava torture“

Rehabilitacijski centar za stres i traumu i partneri, Transkulturni centrar za mentalno i fizičko zdravlje i integraciju OMEGA iz Austrije i Centar za pomoć izbjeglicama i žrtvama torture EXILIO iz Njemačke, završili su dvogodišnji projekt „Rehabilitacija, osnaživanje i integracija tražitelja azila i azilanata – žrtava torture“. Završetak projekta obilježen je završnom konferencijom, održanom 28. veljače 2018. u Kući Europe u Zagrebu. Cilj ove konferencije je razmjena i širenje dobrih praksi u rehabilitaciji i socio-ekonomskoj integraciji žrtava torture i ostalih traumatiziranih izbjeglica i tražitelja azila u zemljama Europske unije. S tim u vezi sudionicima su predstavljene inovacije u radu s korisnicima i rezultati projekta te provedenih aktivnosti i tretmana.

Konferenciju je otvorila Valentina Zeljak Božović, predsjednica Rehabilitacijskog centra za stres i traumu. Nakon uvodnih riječi dobrodošlice, osvrt na realizaciju projekta, provedene aktivnosti i ostvarene rezultate dala je Sandra Šipka, psihologinja RCT-a. O specifičnim izazovima u provedbi, uključujući promjene političkoga i društvenog konteksta u zemljama koje su projektom bile obuhvaćene govorili su Zdenka Pantić, psihoterapeutkinja RCT, dr. Emir Kuljuh, psihijatar iz Centra OMEGA te dr. Axel von Maltitz iz Centra Exilio. Partneri su se suočavali u posljednje dvije godine s raznim izazovima i teškoćama, od kojih su mnogi zajednički Hrvatskoj, Austriji i Njemačkoj kao što je porast društvene netolerancije prema izbjeglicama te nedoslijedne politike vezano za njihov prijem i zaštitu. Razlike su, s druge strane, posljedica manjka iskustva i nerazrađenih institucionalnih struktura u sustavu zaštite i integracije osoba pod međunarodnom zaštitom u Hrvatskoj u odnosu na zemlje zapadne i sjeverne Europe.

U drugom dijelu konferencije psihologinja i koordinatorica ovog projekta, Dragana Knezić predstavila je u svom izlaganju kratkotrajnu Solution Focused grupnu intervenciju, koju su partneri razvili i pilotirali u okviru projekta. Sudionicima je prezentiran Solution Focused pristup u radu s traumatiziranim osobama kao i protokol kratkotrajne grupne intervencije u kojoj su Solution Focused načela i metode primjenjeni. Slijedio je prikaz rezultata evaluacijskog istraživanja i preporuka koji je okupljenima predstavio prof.dr.sc. Damir Ljubotina. Rezultati evaluacije prezentirani su i u publikaciji „Rehabilitation, empowerment and intergation of asylum seeking torture survivors – evaluation research results“.

Završni dio konferencije obilježilo je predavanje prof.dr.sc. Žarka Puhovskog pod nazivom „EU na raskršću – solidarnost u pravima, naspram solidarnosti branitelja tvrđave“. Profesor Puhovski govorio je korijenima netolerancije prema drugima i drugačijima u Europi te kako se takvi stavovi transformiraju kroz povijest i reflektiraju u današnjici u politikama i praksama prema izbjeglicama i migrantima.

Na konferenciji su sudjelovali kolegice i kolege iz organizacija civilnog društva, djelatnici u tijelima javne vlasti, pružatelji socijalnih, zdravstvenih i obrazovnih usluga, koji su uključeni u sustav zaštite i/ili pružanja podrške i usluga izbjeglicama i tražiteljima azila. Posebni gosti bili su predstavnici rehabilitacijskih centara za žrtve torture i drugih organizacija koje pružaju psihološku pomoć i podršku ovoj ranjivoj skupini izbjeglica i migranata iz Nizozemske, Italije, Rumunjske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova i Grčke.

Ovaj projekt financiran je sredstvima Europske unije u okviru programa Pilot Project/Preparatory Action on Victims of Torture a sufinacirali su ga Ured za udruge Vlade RH i Grad Zagreb.