Search
Close this search box.

Aktualnosti na projektu “Nova perspektiva za beskućništvo”

U Hrvatskoj živi oko dvije tisuće beskućnika, a deset tisuća građana je u riziku od beskućništva.

Ovo nam je treća godina partnerstva sa Hrvatskom mrežom za beskućnike, u sklopu EU projekta “Nova perspektiva za beskućništvo”. Projektom želimo pridonijeti razvoju smjernica javnih politika koje će omogućiti povećanje socijalne uključenosti beskućnika u Republici Hrvatskoj.

Osim brige o smještaju i osnovnim životnim potrebama, kroz projekt želimo naglasiti kako je potrebno voditi računa i o mentalnom zdravlju beskućnika. Visoka prevalencija mentalnih poremećaja u ovoj populaciji zahtijeva pažnju i podršku kako bi se poboljšao njihov oporavak i kvaliteta života. Osiguravanje resursa koji doprinose očuvanju i/ili poboljšanju mentalnog zdravlja ne samo da donosi trenutačna poboljšanja, već može značajno umanjiti opterećenje bolesti i socijalnih problema, pomažući im da se ponovno integriraju u društvo i smanje rizik od ponovnog beskućništva.

Trenutno sudjelujemo u aktualnim okruglim stolovima, provodimo radionice i pripremamo konferencije koje će se održati u rujnu i listopadu.

Više o ovoj temi i aktualnim aktivnostima projekta pročitajte u ovom članku.