Prijevoz dostupan svima

Razdoblje provedbe: 01.01.2023. – 31.12.2024. Nositelj: Rehabilitacijski centar za stres i traumu Mjesto provedbe: Grad Hrvatska Kostajnica i Općina Majur Financiranje: Projekt je financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Sažetak projekta: Cilj projekta „Prijevoz dostupan svima“ je doprinijeti rješavanju problema socijalne isključenosti starijih osoba i njihovog uključivanja u život zajednice osiguravanjem […]

Zaželi 3: Kod kuće je najbolje – neka tako i ostane

Nositelj projekta je Rehabilitacijski centar za stres i traumu, a partneri su Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Hrvatska Kostajnica i Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Sisak.   Projekt se provodi od 1. siječnja 2023. do 31. kolovoza 2023.  Cilj projekta „KOD KUĆE JE NAJBOLJE-NEKA TAKO I OSTANE“ je uključivanje žena u […]

JAKI I JEDNAKI – psihosocijalna podrška jednoroditeljskim obiteljima

Partner(i): Osnovna škola Davorina Trstenjaka Hrvatska Kostajnica Vrijeme provedbe: od 01.09.2022. do 31.08.2023. Uzroci nastanka jednoroditeljskih obitelji su višestruki: smrt, razvod braka, napuštanje obitelji jednog roditelja, izvanbračno rođenje, a u novije vrijeme tu se svrstava i dugotrajno odsustvo jednog roditelja iz nekih drugih razloga npr. bolest, posao, izdržavanje zatvorske kazne i sl. Najčešći uzroci odsutnosti […]

PSIHOLOŠKA PODRŠKA IZBJEGLICAMA IZ UKRAJINE

Zahvaljujući financijskoj podršci International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT), RCT pruža psihološku pomoć i podršku izbjeglicama iz Ukrajine. Intervencija planirana ovom potporom usmjerit će se na hitne potrebe za psihološkom i psihosocijalnom podrškom izbjeglicama iz Ukrajine, trenutno smještenim u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Ukupno će 80 prisilno raseljenih Ukrajinaca dobiti podršku kroz individualne i […]

Direktna pomoć žrtvama mučenja u Hrvatskoj u kontekstu poricanja, zanemarivanja i pandemije

Dvije su grupe žrtava mučenja kojima je neophodna pomoć u Hrvatskoj. Prva pripada kategoriji azilanata i tražitelji azila koji dolaze iz ratom pogođenih područja. Zbog neučinkovitosti nadležnih institucije proces integracije je spor i zahtijeva puno dodatnog stručnog angažmana kako bi se visoko traumatizirane osobe prilagodile novim okolnostima i naučile jezik. Druga grupa je domicilno civilno […]

Znam da nisam sam(a) – zaštita i unapređenje mentalnog zdravlja mladih u potresom pogođenom području

Filmski jezik je moćan alat koji koristimo u projektu u cilju unapređenja kvalitete života mladih u Hrvatskoj Kostajnici, zajednici s manje mogućnosti pogođenoj potresom. Ovladavanje filmskim tehnikama utjecat će na njihovu motivaciju za aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici, unaprijediti kvalitetu provođenja slobodnog vremena i pomoći da bolje artikuliraju svoje potrebe i izazove sa kojima se […]

OSNAŽENE UDRUGE JAČAJU OTPORNOST ZAJEDNICE 

Aktivnosti ovog projekta provode se na potresom pogođenom području, u hrvatskom Pounju odnosno općinama Majur, Hrvatska Dubica, Donji Kukuruzari i Gradu Hrvatska Kostajnica.   Projektom se unaprjeđuju kapaciteti organizacija civilnog društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama. Ovom cilju će se konkretno doprinijeti kroz jačanje kapaciteta OCD-a za procjenu i unapređenje […]

NOVA PERSPEKTIVA ZA BESKUĆNIŠTVO

Rehabilitacijski centar za stres i traumu sudjeluje u provedbi projekta “Nova perspektiva za beskućništvo” Hrvatske mreže za beskućnike, koji okuplja partnere iz civilnog sektora i akademske zajednice koji se bave temom beskućništva, prevencijom socijalne isključenosti i siromaštva. Cilj projekta je unaprijediti suradnju i potaknuti umrežavanje organizacija civilnog društva (OCD), jedinica lokalne i regionalne samouprave te […]

OSnaži OBITelj

OSnaži OBITelj – razvojem kompetencija udomitelja i stručnjaka iz područja udomiteljstva do kvalitetnije skrbi o djeci Kroz unapređenje kompetencija, u prvom redu digitalnih, udomitelja i stručnjaka koji rade sa njima, u ovom trogodišnjem programu nastojimo unaprijediti kvalitetu skrbi djece u udomiteljskim obiteljima. Osim razvoja digitalnih kompetencija, kroz projektne aktivnosti nastojimo udomiteljima osigurati kontinuirani razvoj transverzalnih […]