Pomoć Umjetnošću u Traumi

Razdoblje provedbe: 01.06.2022. – 31.12.2022. Nositelj projekta: Rehabilitacijski centar za stres i traumu Financiranje: Projekt je financiran iz Proračuna Grada Zagreba za 2022. kroz Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja. Mjesto provedbe: Grad Zagreb Projektne aktivnosti su usmjerene na osnaživanje, aktiviranje i pružanje praktične pomoći u integraciji […]

ZAPOŠLJAVANJE JE INtegracija

Razdoblje provedbe: 01.06.2022. – 31.12.2022. Nositelj projekta: Rehabilitacijski centar za stres i traumu Financiranje: Projekt je financiran iz sredstava Proračuna Grada Zagreba za 2022. kroz Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava. Mjesto provedbe: Grad Zagreb Sažetak: Projekt je usmjeren izbjeglicama, tražiteljima azila i osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom […]

NENASILJE ZAPOČINJE ODLUKOM – prevencija vršnjačkog nasilja poticanjem odgovornosti i aktivizma 

Razdoblje provedbe: 01.06.2020. – 31.05.2021. Nositelj projekta: Rehabilitacijski centar za stres i traumu Projekt se provodi na području općine Jasenovac i Grada Hrvatska Kostajnica Partneri u provedbi su Osnovna škola Jasenovac, Osnovna škola Davorina Trstenjaka iz Hrvatske Kostajnice i Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica Projekt je financiralo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne […]

UNAprijedi znanje, popravi stanje – aktivnim sudjelovanjem mladih za unapređenje kvalitete života u Pounju

Razdoblje provedbe: 01.01.2020. – 31.12.2020. Nositelj projekta: Rehabilitacijski centar za stres i traumu Partneri: LAG Una, Srednja škola Ivana Trnskoga Hrvatska Kostajnica, Agencija lokalne demokracije Sisak (Volonterski centar Sisak), Grad Hrvatska Kostajnica, Općina Majur, Općina Donji Kukuruzari, CZSS Hrvatska Kostajnica Projekt je financiran sredstvima Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.  Provedbom projekta i […]

Vještine za budućnost – poticanje integracije žena i djece pod međunarodnom zaštitom kroz stjecanje digitalnih i STEM kompetencija

Razdoblje provedbe: 1. rujan 2019.- 31. kolovoz 2020. Ukupna vrijednost projekta: 126.000,00 kn Nositelj projekta: Rehabilitacijski centar za stres i traumu Projekt je financiran od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.   Projekt je doprinio socijalnoj uključenosti i integraciji u život zajednice obitelji s odobrenom međunarodnom zaštitom. 15 žena s odobrenom međunarodnom zaštitom […]

Mala obitelj, velike prilike – psihosocijalna podrška jednoroditeljskim i obiteljima u riziku

Razdoblje provedbe: 15.12.2018. – 1.11.2019. Nositelj projekta: Rehabilitacijski centar za stres i traumu Partneri: Osnovna škola Dvor, Osnovna škola Davorina Trstenjaka Hrvatska Kostajnica, Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica Projekt je financiran od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Projekt je usmjeren unapređenju kvalitete života jednoroditeljskih i obitelji u riziku u Republici Hrvatskoj, […]

MENTOintegRacija: Mentorstvo u socijalnoj i radnoj integraciji azilanta

Razdoblje provedbe: 4. rujan 2018.- 3. rujan 2020. Ukupna vrijednost projekta: 1.334.492,61 Nositelj projekta: Rehabilitacijski centar za stres i traumu Partner: Centar za socijalnu skrb Zagreb Projekt je sufinancirala Europska unija u iznosu od 1.134.318,72 kn (85%) iz Europskog socijalnog fonda, a nacionalno sufinanciranje u iznosu od 200.173,89 kn (15%) osigurano je iz državnog proračuna. […]

Kod kuće je najbolje: zapošljavanje žena u lokalnoj zajednici u sektoru socijalnih usluga 

Razdoblje provedbe: 30.svibanj 2018. – 29. studeni 2020. Ukupna vrijednost projekta: 3.443.284,36 kn Nositelj projeka: Rehabilitacijski centar za stres i traumu Partneri: Općina Dvor, Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica i Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Sisak Projekt je sufinancirala Europska unija u iznosu od 2.926.791,71 kn (85%) iz Europskog socijalnog fonda – […]

Društveno korisno učenje za organizaciju inkluzivnih zajednica

Projekt su proveli Rehabilitacijski centar za stres i traumu i Pravni fakultet – Studijski centar za socijalni rad, Sveučilišta u Zagrebu. Projektom je doprinio unapređenju obrazovanju socijalnih radnika te poboljšanju analitičkih i zagovaračkih kapacitete organizacija civilnog društva koje pružaju socijalne usluge u zajednici.  Razdoblje provedbe: 19. ožujak 2018. do 19. ožujak 2020. Ukupna vrijednost projekta: […]

WELCOMM: Podrška integraciji državljana trećih država kroz razvoj platforme za učenje i alata za suradnju u svrhu izgradnje društva dobrodošlice i inkluzivnih zajednica

Razdoblje provedbe: 1.12.2017.-31.11.2019. Ukupna vrijednost projekta: 576.042,94 EUR Udio EU financiranja: 517.459,58 EUR Nositelj projekta: Rehabilitacijski centar za stres i traumu Partneri: SÜDWIND, Beč, Austrija, CESIE, Palermo, Italija, SLOVENSKA FILANTROPIJA, Ljubljana, Slovenija te Centar za mirovne studije, Zagreb, Hrvatska Projekt je financiran sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju Europske unije. Projekt je doprinio integraciji […]