Search
Close this search box.

NOVO LICE ZAJEDNICE – podrška socijalnom i radnom uključivanju azilanata

Razdoblje provedbe: 01.09.2021. – 31.08.2023. Nositelj projekta: Rehabilitacijski centar za stres i traumu Financiranje: Projekt financiran od Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kroz Poziv za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2021. i 2022. godinu. Mjesto provedbe: Gradovi Zagreb, Sisak i Karlovac Sažetak: Program podržanog […]

Pomoć Umjetnošću u Traumi

Razdoblje provedbe: 01.06.2022. – 31.12.2022. Nositelj projekta: Rehabilitacijski centar za stres i traumu Financiranje: Projekt je financiran iz Proračuna Grada Zagreba za 2022. kroz Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja. Mjesto provedbe: Grad Zagreb Projektne aktivnosti su usmjerene na osnaživanje, aktiviranje i pružanje praktične pomoći u integraciji […]

ZAPOŠLJAVANJE JE INtegracija

Razdoblje provedbe: 01.06.2022. – 31.12.2022. Nositelj projekta: Rehabilitacijski centar za stres i traumu Financiranje: Projekt je financiran iz sredstava Proračuna Grada Zagreba za 2022. kroz Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava. Mjesto provedbe: Grad Zagreb Sažetak: Projekt je usmjeren izbjeglicama, tražiteljima azila i osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom […]

JAKI I JEDNAKI – psihosocijalna podrška jednoroditeljskim obiteljima

Partner(i): Osnovna škola Davorina Trstenjaka Hrvatska Kostajnica Vrijeme provedbe: od 01.09.2022. do 31.08.2023. Uzroci nastanka jednoroditeljskih obitelji su višestruki: smrt, razvod braka, napuštanje obitelji jednog roditelja, izvanbračno rođenje, a u novije vrijeme tu se svrstava i dugotrajno odsustvo jednog roditelja iz nekih drugih razloga npr. bolest, posao, izdržavanje zatvorske kazne i sl. Najčešći uzroci odsutnosti […]

PSIHOLOŠKA PODRŠKA IZBJEGLICAMA IZ UKRAJINE

Zahvaljujući financijskoj podršci International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT), RCT pruža psihološku pomoć i podršku izbjeglicama iz Ukrajine. Intervencija planirana ovom potporom usmjerit će se na hitne potrebe za psihološkom i psihosocijalnom podrškom izbjeglicama iz Ukrajine, trenutno smještenim u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Ukupno će 80 prisilno raseljenih Ukrajinaca dobiti podršku kroz individualne i […]

Znam da nisam sam(a) – zaštita i unapređenje mentalnog zdravlja mladih u potresom pogođenom području

Filmski jezik je moćan alat koji koristimo u projektu u cilju unapređenja kvalitete života mladih u Hrvatskoj Kostajnici, zajednici s manje mogućnosti pogođenoj potresom. Ovladavanje filmskim tehnikama utjecat će na njihovu motivaciju za aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici, unaprijediti kvalitetu provođenja slobodnog vremena i pomoći da bolje artikuliraju svoje potrebe i izazove sa kojima se […]

OSNAŽENE UDRUGE JAČAJU OTPORNOST ZAJEDNICE 

Aktivnosti ovog projekta provode se na potresom pogođenom području, u hrvatskom Pounju odnosno općinama Majur, Hrvatska Dubica, Donji Kukuruzari i Gradu Hrvatska Kostajnica.   Projektom se unaprjeđuju kapaciteti organizacija civilnog društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama. Ovom cilju će se konkretno doprinijeti kroz jačanje kapaciteta OCD-a za procjenu i unapređenje […]

OSnaži OBITelj

OSnaži OBITelj – razvojem kompetencija udomitelja i stručnjaka iz područja udomiteljstva do kvalitetnije skrbi o djeci Kroz unapređenje kompetencija, u prvom redu digitalnih, udomitelja i stručnjaka koji rade sa njima, u ovom trogodišnjem programu nastojimo unaprijediti kvalitetu skrbi djece u udomiteljskim obiteljima. Osim razvoja digitalnih kompetencija, kroz projektne aktivnosti nastojimo udomiteljima osigurati kontinuirani razvoj transverzalnih […]

Rame uz rame – program podrške zdravom odrastanju u zajednici

Trogodišnji program Rame uz rame – program podrške zdravom odrastanju u zajednici ima za cilj prevenciju institucionalizacije i poboljšanje kvalitete života djece s društveno neprihvatljivim obrascima ponašanja kroz unapređenje sustava podrške. Dvije komponente programskih aktivnosti usmjerene su na osnaživanje i unapređenje kompetencija dviju ciljanih skupina – djece s društveno neprihvatljivim obrascima ponašanja, koja su pod […]