Search
Close this search box.

REHABILITACIJA, OSNAŽIVANJE I INTEGRACIJA AZILANATA I TRAŽITELJA AZILA – ŽRTAVA TORTURE

Razdoblje provedbe: 1.03.2016. – 28.02. 2018.  Ukupna vrijednost projekta: 608.748,58 EUR Udio EU financiranja: 547.648,58 EUR Nositelj projekta: Rehabilitacijski centra za stres i traumu Partneri: OMEGA Transkulturni centar za mentalno i fizičko zdravlje i integraciju, Graz, Austrija i EXILIO Centar za pomoć izbjeglicama i žrtavma torture, Lindau, Njemačka Opći cilj ovog projekta je doprinijeti osnaživanju […]

MOĆ MLADIH – UČIONICA LJUDSKIH PRAVA

Razdoblje provedbe: 28.11.2018. – 28.2.2019. Nositelj projekta: Rehabilitacijski centar za stres i traumu Partneri: Osnovna škola Vukomerec Financiranje: Projekt je financiran iz Proračuna Grada Zagreba za 2018. kroz Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja udruga mladih ili udruga za mlade. Projekt se provodi u partnerstvu s Osnovnom školom Vukomerec. Cilj ovog […]