Search
Close this search box.

Direktna pomoć žrtvama mučenja u Hrvatskoj u kontekstu poricanja, zanemarivanja i pandemije

Dvije su grupe žrtava mučenja kojima je neophodna pomoć u Hrvatskoj. Prva pripada kategoriji azilanata i tražitelji azila koji dolaze iz ratom pogođenih područja. Zbog neučinkovitosti nadležnih institucije proces integracije je spor i zahtijeva puno dodatnog stručnog angažmana kako bi se visoko traumatizirane osobe prilagodile novim okolnostima i naučile jezik. Druga grupa je domicilno civilno stanovništvo koje je u periodu Domovinskog rata (1991-95) doživjelo iskustvo mučenja te druge traumatske ugroze po fizičko i mentalno zdravlje.  U svrhu prevladavanja traumatskih iskustava i dobrobiti žrtava i članova njihovih obitelji cilj projekta je pružanje psiho-socijalne pomoći kako bi se reducirale posljedice te poboljšali odnosi sa socijalnim i zdravstvenim institucijama te unaprijedili odnosi u lokalnoj zajednici.

Program financira United Nations Voluntary Fund for Victims of torture, a provodi se od 1.1.2022. do 31.12.2022. Projekt je sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.