Dokumenti

Dokumenti

Politika zaštite djece

Planovi

Financijski plan za 2023. godinu
Operativni plan za 2023. godinu
Financijski plan za 2022. godinu
Operativni plan za 2022. godinu

Godišnji i financijski izvještaji

Godišnji izvještaju o radu za 2022.
Godišnji izvještaju o radu za 2021.
Godišnji izvještaj o radu za 2020.
Godišnje financijsko izvješće i revizorsko izvješće za 2020.
Godišnji izvještaj o radu za 2019.
Godišnji izvještaj o radu za 2018.
Godišnje financijsko izvješće i revizorsko izvješće za 2018.
Godišnji izvještaj o radu za 2017.
Revizorsko izvješće o obavljenom uvidu u financijske izvještaje za 2016.
Godišnji izvještaj o radu za 2016.
Godišnji izvještaj o radu za 2015.
Godišnji izvještaj o radu za 2014.
Godišnji izvještaj o radu za 2013.