Search
Close this search box.

Doprinos strateškom planiranju Hrvatske mreže za beskućnike

U sklopu projekta “Nova perspektiva za beskućništvo”, kojeg provodi Hrvatska mreža za beskućnike u partnerstvu s 7 OCD-a i dvije znanstvene institucije, naša udruga aktivno je sudjelovala u strateškom planiranju 13. i 14. rujna 2023. u Zagrebu.

Strateško planiranje ključno je za razumijevanje uzroka beskućništva, optimizaciju resursa te uspostavu dugoročnih i održivih rješenja. Kroz međusektorsku suradnju, gradimo temelj za djelotvornu borbu protiv beskućništva.