Search
Close this search box.

Društveno korisno učenje za organizaciju inkluzivnih zajednica

Projekt su proveli Rehabilitacijski centar za stres i traumu i Pravni fakultet – Studijski centar za socijalni rad, Sveučilišta u Zagrebu. Projektom je doprinio unapređenju obrazovanju socijalnih radnika te poboljšanju analitičkih i zagovaračkih kapacitete organizacija civilnog društva koje pružaju socijalne usluge u zajednici. 

Razdoblje provedbe: 19. ožujak 2018. do 19. ožujak 2020.

Ukupna vrijednost projekta: 911.636,19 kn

Nositelj: Rehabilitacijski centar za stres i traumu

Partner: Pravni fakultet – Studijski centar za socijalni rad, Sveučilišta u Zagrebu

Projekt je sufinancirala Europska unija u iznosu od 85% (774.890,76 kn) iz Europskog socijalnog fonda, a udio od 15% nacionalnog financiranja (136.745,43 kn) osiguran je iz sredstava Državnog proračuna.

Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju inovativnih i inkluzivnih socijalnih usluga u zajednici za osobe s invaliditetom kroz suradnju organizacija civilnog društva i Studijskog centra za socijalni rad u području društveno korisnog učenja i društvenog aktivizma studenata u lokalnim zajednicama.

Ostvareni rezultati:

  • 10 djelatnika organizacija civilnog društva educirano je za mentorski rad u području organizacije inkluzivne zajednice; 10 studenata educirano je i steklo je praktične vještine i iskustvo rada u području organiziranja inkluzivne zajednice kroz učenje zalaganjem u zajednici u trajanju od 30 sati; organizirane su 3 inkluzivne akcije za unapređenje položaja osoba s invaliditetom u zajednici.
  • 20 studenata i 5 djelatnika OCD je steklo kompetencije za primjenu alata e-portofolio; vještine korištenja e-alata za suradnju i međusobno učenje proširene su na najmanje 30 studenata Studijskog centra za socijalni rad putem vršnjačke edukacije
  • 22 odrasle osobe s invaliditetom redovito su sudjelovale u inkluzivnim socijalizacijsko-rehabilitacijskim aktivnostima u Društvenom centru u Hrvatskoj Kostajnici
  • 20 studenata sudjelovalo je u aktivnostima organizacije lokalne zajednice, provedbom programa učenja zalaganjem u zajednici uz mentorsku podršku djelatnika OCD i izravan rad s korisnicima i lokalnim dionicima; provedeno je i evaluirano 6 inkluzivnih akcija u zajednici; 6 djelatnika organizacije civilnog društva usavršilo je kompetencije u području organiziranja zajednice kroz edukaciju i mentoriranje studenata;
  • 20 studenata i 10 djelatnika OCD steklo je znanja o normativnom okviru i politikama za osobe s invaliditetom, obilježjima inkluzivnih javnih politika te o metodama istraživanja u cilju analize, praćenje i evaluacije politika u ovom području; provedeno istraživanje o provedbi i učincima politika koje se tiču osoba s invaliditetom i izrađena najmanje 2 izvještaja s identificiranim ključnim točkama za unapređenje provedbe politika osoba s invaliditetom i/ili preporukama za unapređenje tih politika; 20 studenata, 2 nastavnika i 10 djelatnika OCD unaprijedilo kompetencije za osmišljavanje, pripremu i provedbu virtualnih kampanja; 10 studenata izradilo je digitalne sadržaje i proveli virtualnu zagovaračku kampanju.