Search
Close this search box.

JAKI I JEDNAKI – psihosocijalna podrška jednoroditeljskim obiteljima

Partner(i): Osnovna škola Davorina Trstenjaka Hrvatska Kostajnica

Vrijeme provedbe: od 01.09.2022. do 31.08.2023.

Uzroci nastanka jednoroditeljskih obitelji su višestruki: smrt, razvod braka, napuštanje obitelji jednog roditelja, izvanbračno rođenje, a u novije vrijeme tu se svrstava i dugotrajno odsustvo jednog roditelja iz nekih drugih razloga npr. bolest, posao, izdržavanje zatvorske kazne i sl. Najčešći uzroci odsutnosti oca iz obitelji su razvod braka, udovištvo te pojava sve većeg broja žena koje rađaju djecu izvan braka. Razvod braka pritom je puno učestaliji od druga dva uzroka. U tim obiteljima najčešće jedan roditelj, ovisno o uzrocima, ispada iz obiteljskog sustava dok drugi mora ponovno organizirati i izgraditi novi način obiteljskog života i sam izvršavati brojne zadaće.

Zbog snažnijeg osjećaja odgovornosti za dobrobit djeteta, te nerijetko i osjećaja krivnje zbog razvoda, samohrani roditelji, u usporedbi s roditeljima iz dvoroditeljskih obitelji, u većoj mjeri su izloženi stresu, osobito u malim sredinama s manje mogućnosti i pod utjecajem prevladavajuće obiteljske ideologije koja kao normu nudi tradicionalnu nuklearnu obitelj (oženjeni par s dvoje ili više djece). Samohrani roditelji i djeca i takvih obitelji socijalna sredina najčešće vidi kao odstupanje, kao devijaciju norme i kao takvi su stigmatizirani.

Opći cilj:

Podizanje kvalitete života jednoroditeljskih obitelji kroz pružanje psihosocijalne podrške, jačanje roditeljskih znanja i vještina te promicanje vrijednosti odgovornog roditeljstva.

Specifični ciljevi:

  1. Normaliziranje i smanjenje simptoma stresa kroz individualno savjetovanje
  2. Osnaživanje samohranih roditelja za zagovaračke aktivnosti
  3. Edukacija i obrazovanje za pozitivno roditeljstvo

Ciljane skupine u projektu su samohrani roditelji maloljetne djece iz Hrvatskog Pounja (područje djelovanja CZSS Hrvatska Kostajnica) i iz Grada Zagreba, predstavnici lokalne uprave iz područja provedbe projekta i volonteri.

Krajnji korisnici u projektu su djeca iz jednoroditeljskih obitelji, na koju će rezultati projekta indirektno utjecati, zbog kvalitetnije komunikacije koja se ostvaruje s majkama i očevima koji se uspješno nose sa stresom; stručni suradnici u školi koji će lakše ostvarivati komunikaciju i pedagoške ciljeve s učenicima i roditeljima iz jednoroditeljskih obitelji; stručni djelatnici centara za socijalnu skrb kojima će biti olakšan rad kroz kvalitetniju komunikaciju i veće zadovoljstvo samohranih roditelja sa kojima rade; zdravstveni radnici u Hrvatskom Pounju i Gradu Zagrebu, jer osobe pod stresom imaju brojne psihosomatske simptome, koji će kroz normaliziranje simptoma stresa i usvajanje učinkovitijih strategija biti reducirani; stanovnici lokalnih zajednica (prijatelji obitelji i sugrađani) u kojima se provodi projekt bit će senzibilizirani za izazove sa kojima se nose njihovi sugrađani iz jednoroditeljskih obitelji.

Očekivani rezultati su:

  • samohrani roditelji (iz Hrvatskog Pounja i sa područja Grada Zagreba), kroz individualnu i grupnu psihosocijalnu podršku, osnaženi za učinkovitije nošenje sa stresom u obiteljskim, poslovnim i drugim socijalnim odnosima;
  • samohrani roditelji ( iz Hrvatskog Pounja i iz Zagreba) educirani i osnaženi za zagovaračke aktivnosti;
  • predstavnici lokalne uprave (iz Hrvatskog Pounja i iz Grada Zagreba) senzibilizirani za izazove sa kojima se nose jednoroditeljske obitelji i iznalaženje potencijalnih rješenja koja su u njihovoj nadležnosti;
  • volonteri informirani o pravima i dužnostima te uključeni u obavljanje značajnih poslova koji su u njihovom interesu i u sklopu kojih mogu steći određeno znanje. Volonteri djeluju kao dio tima, imaju priliku sudjelovati u aktivnostima organizacije, obavljati zadatke koji su im prilagođeni i korisni, kroz koje mogu steći nova znanja i vještine, razviti samopouzdanje i empatiju i zadovoljiti neke od potreba, kao što je npr. potreba za zabavom i druženjem.

Projekt financira Središnji državni ured za demogradiju i mlade kroz Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2022. godinu.

Projekt financira Središnji državni ured za demografiju i mlade kroz Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2022. godinu.