Search
Close this search box.

Kod kuće je najbolje: zapošljavanje žena u lokalnoj zajednici u sektoru socijalnih usluga 

Razdoblje provedbe: 30.svibanj 2018. – 29. studeni 2020.

Ukupna vrijednost projekta: 3.443.284,36 kn

Nositelj projeka: Rehabilitacijski centar za stres i traumu

Partneri: Općina Dvor, Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica i Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Sisak

Projekt je sufinancirala Europska unija u iznosu od 2.926.791,71 kn (85%) iz Europskog socijalnog fonda – Program zapošljavanja žena – Zaželi, a nacionalno sufinanciranje u iznosu od 516.492,65 kn (15%) osigurano je iz državnog proračuna.

Projekt je doprinio povećanju zapošljivosti žena u nepovoljnom položaju, u ruralnom području s manje mogućnosti, u sektoru pružanja socijalnih usluga.

Provedbom projekta „Kod kuće je najbolje“ ostvareni su sljedeći rezultati:

  • 14 žena je zaposleno i dobile su kontinuiranu stručnu podršku tijekom 24 mjeseca u obavljanju poslova pružanja socijalnih usluga pomoći i njege u kući starijim i nemoćnim osobama, čime su dugoročno povećale zapošljivost i smanjile rizik od siromaštva;
  • 167 starijih i nemoćnih osoba koje žive u ruralnim teško dostupnim naseljima na području Dvora unaprijedilo je kvalitetu života i socijalnu uključenost kroz usluge njege i pomoći u kući.

Projekt je doprinio širenju, povećanju dostupnosti i unapređenju kvalitete izvaninstitucionalnih socijalnih usluga za starije i nemoćne osobe, doprinoseći na taj način procesu deinstitucionalizacije i decentralizacije socijalnih usluga.