Search
Close this search box.

Kreativna radionica za djecu i roditelje u Dvoru

Volonerka RCT-a Smiljana Živković danas je sa roditeljima i djecom održala kreativnu radionicu izrade božićnih vijenaca. Aktivnost je provedena u Dvoru, u okviru projekta “Osnažene udruge jačaju otpornost zajednice”. Vlastoručno izrađeni ukrasi će doprinijeti božićnom duhu u njihovim domovima, a zajednički kreativni rad osnaživanju veza u njihovoj maloj zajednici.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Rehabilitacijskog centra za stres i traumu.

Projekt OSNAŽENE UDRUGE JAČAJU OTPORNOST ZAJEDNICE, UP.04.2.1.11.0487 sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i sredstvima Ureda za udruge putem Natječaja Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, UP.04.2.1.11.0487, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr