Search
Close this search box.

MENTOintegRacija: Mentorstvo u socijalnoj i radnoj integraciji azilanta

Razdoblje provedbe: 4. rujan 2018.- 3. rujan 2020.

Ukupna vrijednost projekta: 1.334.492,61

Nositelj projekta: Rehabilitacijski centar za stres i traumu

Partner: Centar za socijalnu skrb Zagreb

Projekt je sufinancirala Europska unija u iznosu od 1.134.318,72 kn (85%) iz Europskog socijalnog fonda, a nacionalno sufinanciranje u iznosu od 200.173,89 kn (15%) osigurano je iz državnog proračuna.

Ovim projektom želimo odgovoriti na problem nedostatka adekvatnih, sustavnih i individualiziranih usluga usmjerenih poticanju društvene integracije, povećanja integracijskih kapaciteta te održivog zapošljavanja azilanata i migranata. Stoga je cilj projekta poboljšati društvenu integraciju na tržište rada azilanata i migranata razvojem ciljanih programa unaprjeđenja vještina te specifičnog mentorskog pristupa u cilju poticanja održivog zapošljavanja i smanjenja ovisnosti o socijalnim naknadama.

Provedbom projekta „MENTOintegRacija“ ostvareni su se sljedeći rezultati:

Razvijena su dva programa unaprjeđenja vještina za nezaposlene azilante i migrante

36 nezaposlenih osoba azilanata i migranata unaprijedili su komunikacijske i sociokulturne vještine, s ciljem uspješnije integracije u zajednicu

Razvijen je program individualnog mentoriranja azilanata i migranata koji su korisnici zajamčene minimalne naknade na principima Solution Focused Brief savjetovanja

24 stručnjaka iz različitih sektora koji rade s azilantima i migrantima unaprijedili su vještine za pružanje usluga individualnog mentorstva

50 azilanata i migranata korisnika zajamčene minimalne naknade smanjilo je ovisnost o socijalnim naknadama, povećanjem mogućnosti za održivo zapošljavanje kroz individualizirani mentorski pristup