Search
Close this search box.

MOZAIK – MOstovi ZAjednice I Kulture

Dvogodišnji program usmjeren smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2023. i 2024. godinu financiran od Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Opći cilj programa je doprinijeti jačanju kapaciteta, pozitivnih veza i uključivanju u život lokalne zajednice osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom.

Program je usmjeren na postizanje općeg kroz tri specifična cilja:

  1. Unaprijediti kapacitete osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom za nošenje sa stresom i svakodnevnim problemima;
  2. Unaprijediti interkulturalne kompetencije, pružiti potporu i osnažiti specijalizirane grupe mladih za poduzimanje zajedničkih akcija na poboljšanju integracije osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom;
  3. Unaprijediti svijest i informiranost o interkulturalnoj osjetljivosti kao dijelu komunikacijskih kompetencija kod profesionalaca, paraprofesionalaca i volontera koji rade sa osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom.

Ciljevi će se postići provedbom različitih aktivnosti, kao što su: radionice društveno-kulturne orijentacije; psihološko savjetovanje; pomoć u ostvarivanju prava i komunikaciji sa institucijama i poslodavcima; osposobljavanje interkulturnih medijatora; organiziranje akcija u zajednici i radionice razvoja interkulturne osjetljivosti i tolerancije.

Program se provodi od 1.3.2024. na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Grada Karlovca.