Search
Close this search box.

NENASILJE ZAPOČINJE ODLUKOM – prevencija vršnjačkog nasilja poticanjem odgovornosti i aktivizma 

Razdoblje provedbe: 01.06.2020. – 31.05.2021.

Nositelj projekta: Rehabilitacijski centar za stres i traumu

Projekt se provodi na području općine Jasenovac i Grada Hrvatska Kostajnica

Partneri u provedbi su Osnovna škola Jasenovac, Osnovna škola Davorina Trstenjaka iz Hrvatske Kostajnice i Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica

Projekt je financiralo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kroz Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2019. godini. 

Opći cilj projekta je stvaranje uvjeta za veću dobrobit djece u području sa manje mogućnosti kroz prevenciju vršnjačkog nasilja.

Glavne aktivnosti projekta su:

  • Radionice za učenike;
  • Edukativni seminar o prevenciji nasilja među vršnjacima za lokalne dionike;
  • Individualno savjetovanje učenika i članova njihovih obitelji;
  • Edukacija o pisanju projektnih prijedloga;
  • Izbor i provedba najboljeg projekta iz područja prevencije nasilja i
  • Rad sa volonterima.

Ostvareni rezultati:

  • 50 učenika viših razreda osnovne škole u dvije sredine osposobljeno za prepoznavanje svih oblika vršnjačkog nasilja te razvilo socijalne i osobne kompetencije: postavljanje i poštovanje granica, konstruktivno iskazivanje osjećaja, definiranje jasnih pravila i očekivanja, empatiju i toleranciju.
  • 25 nastavnika i stručnih suradnika u dvije osnovne škole i predstavnika drugih institucija i organizacija koje se bave prevencijom ili posljedicama nasilnog ponašanja djece i mladih osposobljeno za prepoznavanje znakova viktimizacije ili nasilnog ponašanja kod djece i osnažilo kapacitete za rad na prevenciji nasilja među vršnjacima;
  • Pružena psihosocijalna individualna pomoći učenicima koji trpe vršnjačko nasilje i njihovim obiteljima, kao i učenicima koji su nasilnici i njihovim obiteljima;
  • Učenici osmislili 5, a proveli 2 projekta prevencije nasilja u lokalnoj zajednici.