Search
Close this search box.

NOVA PERSPEKTIVA ZA BESKUĆNIŠTVO

Rehabilitacijski centar za stres i traumu sudjeluje u provedbi projekta “Nova perspektiva za beskućništvo” Hrvatske mreže za beskućnike, koji okuplja partnere iz civilnog sektora i akademske zajednice koji se bave temom beskućništva, prevencijom socijalne isključenosti i siromaštva.

Cilj projekta je unaprijediti suradnju i potaknuti umrežavanje organizacija civilnog društva (OCD), jedinica lokalne i regionalne samouprave te visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem razvoja smjernica javnih politika utemeljenih na dokazima koji će omogućiti povećanje socijalne uključenosti beskućnika u RH.

Kroz 36 mjeseci, od listopada 2020. do listopada 2023., detaljno će se istražiti potrebe društva, kreirati smjernice javnih politika i procijeniti njihov učinak te intenzivno raditi na umrežavanju, razmjeni informacija i suradnji partnera i dionika.

Projekt provodi Hrvatska mreža za beskućnike u suradnji s partnerima: Udruga Most, Rehabilitacijski centar za stres i traumu, Hrvatska mreža protiv siromaštva, OAZA – Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe, Hrvatska udruga socijalnih radnika, CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija, Institut za razvoj tržišta rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru poziva Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada.