Search
Close this search box.

O mentalnom zdravlju beskućnika na okruglom stolu “Prevencija beskućništva”

U petak, 16. lipnja 2023. u Splitu sudjelovali smo na okruglom stolu “Prevencija beskućništva” gdje smo pričali o mentalnom zdravlju beskućnika. Okrugli stol se održao u sklopu projekta “Nova perspektiva za beskućništvo” koji Hrvatska mreža za beskućnike provodi u suradnji sa 7 OCD-a i dvije znanstvene institucije, a u kojem sudjelujemo kao partnerska organizacija. Organizirali su ga Hrvatska mreža za beskućnike i Udruga MOST.

Mentalno zdravlje bitan je preduvjet općeg zdravlja. U sklopu naše teme željeli smo potaknuti i naglasiti važnost ulaganja u podršku mentalnom zdravlju i promicanje mentalnog zdravlja te važnost rješavanja problema mentalnog zdravlja beskućnika.

Na okruglom stolu smo predstavili smjernice za javne politike u području zdravlja i mentalnog zdravlja beskućnika, dok su ostali izlagači predstavili smjernice za javne politike u području pravnog statusa beskućnika, prevencije beskućništva, smještaja i stambene politike, zapošljavanja beskućnika, financiranja skrbi o beskućnicima i socijalnih usluga za beskućnike koje su nastale na temelju znanstvenih istraživanja i konzultacija sa članicama Hrvatske mreže za beskućnike i ostalim dionicima koji doprinose skrbi o beskućnicima.