Search
Close this search box.

Objavljeni digitalni alati za procjenu socijalnih usluga

Predstavljamo Vam digitalne alate razvijene u projektu ZAJEDNICE UKLJUČUJU: Inicijativa za univerzalno dostupne temeljne socijalne usluge u zajednici. Svrha ovih alata je olakšati lokalnim zajednicama – gradovima i općinama, planiranje socijalnih usluga na svom području, a pružateljima socijalnih usluga pomoći u unapređenju njihove kvalitete. Alati su dostupni na internetskoj stranici univerzalna-dostupnost.rctzg.hr.

Alat za procjenu resursa zajednice za pružanje socijalnih usluga namijenjen je gradovima i općinama. Omogućuje im procijeniti potencijalni broj korisnika temeljnih socijalnih usluga te raspolažu li dostatnim stručnim, prostornim i stambenim resursi te sredstvima prijevoza za osiguravanje temeljnih socijalnih usluga.
Procjena se temelji na rezultatima istraživanja Univerzalno dostupne temeljne socijalne usluge u Republici Hrvatskoj: model izvedivosti. Ovim istraživanjem definirane su socijalne usluge za različite korisničke skupine, oko kojih je uspostavljen stručni konsenzus da su temeljne, kao i resursi koji su potrebni da se te usluge pruže procijenjenom broju građana u potrebi, u njihovoj lokalnoj zajednici. Digitalni alat omogućuje usporedbu resursa s kojima jedinice lokalne samouprave raspolažu s projekcijom potrebnih resursa iz istraživanja. Rezultati procjene mogu pomoći u planiranju i organizaciji socijalnih usluga, kako bi se povećala njihova dostupnost građanima u potrebi. Posebnost ovog alata jest i da se njime mogu procjenjivati potencijalni broj korisnika i potrebni resursi za grupu socijalnih usluga koje se osiguravaju na razini klastera ili grupa jedinica lokalne samouprave. Time vas pozivamo na povezivanje i suradnju gradova i općina koje pripadaju istom klasteru, prema geografskoj bliskosti i funkcionalnim vezama.

Alat za procjenu usklađenosti socijalnih usluga sa standardima kvalitete izrađen je na temelju Pravilnika o standardima kvalitete socijalnih usluga i Smjernica za njihovo uvođenje. Koristiti ga mogu pružatelji socijalnih usluga, korisnici socijalnih usluga ali i gradovi, općine i županije.
Pružateljima socijalnih usluga ovaj alat olakšava samoprocjenu usklađenosti sa standardima kvalitete i izradu plana aktivnosti za unapređenje usluga koje pružaju. Alat ne zamjenjuje proces uvođenja standarda kvalitete i vanjsku evaluaciju, ali je korisno pomoćno sredstvo samoprocjene i planiranja. I korisnici socijalnih usluga mogu procjenjivati njihovu usklađenost sa standardima kvalitete pomoću ovog alata i o svojim procjenama informirati pružatelja, ukoliko to žele.
Županijama, gradovima i općinama alat za procjenu usklađenosti socijalnih usluga sa standardima kvalitete omogućuje procijeniti u kojoj mjeri svojim politikama i praksama pomažu unapređenje kvalitete socijalnih usluga koje pružaju ustanove i organizacije na njihovom području.