Search
Close this search box.

Održana radionica “Smjernice za javne politike, za novu perspektivu za beskućništvo”

Hrvatska mreža za beskućnike je održala radionicu “Smjernice za javne politike, za novu perspektive za beskućništvo” u četvrtak, 26. siječnja 2023. u Zagrebu. Na radionici su prezentirali identificirane probleme u području skrbi o beskućnicima i suzbijanju siromaštva i potaknuli raspravu sa sudionicima radionice o nacrtima smjernica za javne politike u području pravnog statusa beskućnika, zdravlja i mentalnog zdravlja beskućnika, prevencije beskućništva, smještaja i stambene politike, zapošljavanja beskućnika, financiranja skrbi o beskućnicima i socijalnih usluga za beskućnike. Sudionici su imali mogućnost sudjelovati u utvrđivanju novih smjernica i revidiranju smjernica utvrđenih u nacrtu.

Na radionici je sudjelovala i predstavnica Rehabilitacijskog centra za stres i traumu koja sudjeluje u aktivnostima izrade smjernica za javne politike u području zdravlja i mentalnog zdravlja beskućnika.

Radionica je provedena u sklopu projekta “Nova perspektiva za beskućništvo” čiji je nositelj Hrvatska mreža za beskućnike u suradnji sa 7 OCD-a i dvije znanstvene institucije. Cilj projekta je unaprijediti suradnju i potaknuti umrežavanje organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i regionalne uprave te visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem razvoja smjernica javnih politika utemeljenih na dokazima koji će omogućiti povećanje socijalne uključenosti beskućnika u Republici Hrvatskoj.