Održana radionica “Smjernice za javne politike, za novu perspektivu za beskućništvo”

Hrvatska mreža za beskućnike je održala radionicu “Smjernice za javne politike, za novu perspektive za beskućništvo” u četvrtak, 26. siječnja 2023. u Zagrebu. Na radionici su prezentirali identificirane probleme u području skrbi o beskućnicima i suzbijanju siromaštva i potaknuli raspravu sa sudionicima radionice o nacrtima smjernica za javne politike u području pravnog statusa beskućnika, zdravlja i mentalnog zdravlja beskućnika, prevencije beskućništva, smještaja i stambene politike, zapošljavanja beskućnika, financiranja skrbi o beskućnicima i socijalnih usluga za beskućnike. Sudionici su imali mogućnost sudjelovati u utvrđivanju novih smjernica i revidiranju smjernica utvrđenih u nacrtu.

Na radionici je sudjelovala i predstavnica Rehabilitacijskog centra za stres i traumu koja sudjeluje u aktivnostima izrade smjernica za javne politike u području zdravlja i mentalnog zdravlja beskućnika.

Radionica je provedena u sklopu projekta “Nova perspektiva za beskućništvo” čiji je nositelj Hrvatska mreža za beskućnike u suradnji sa 7 OCD-a i dvije znanstvene institucije. Cilj projekta je unaprijediti suradnju i potaknuti umrežavanje organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i regionalne uprave te visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem razvoja smjernica javnih politika utemeljenih na dokazima koji će omogućiti povećanje socijalne uključenosti beskućnika u Republici Hrvatskoj.